سرخط خبرها

بایگانی برچسب: کیفیت روح و بدن

ترکیب انضمامی و اتحادی چیستند ؟ ترکیب روح و بدن چگونه است ؟ رابطه ی روح و نفس و بدن با هم چگونه است ؟

پرسش: تفاوت ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی را به دقت بیان کرده، با ذکر مثال محسوس شفاف فرمایید. در یک انسان از دنیا رفته، جسم تبدیل به جسد بی روح می شود (جسم بی روح وجود دارد) و روح بدون جسم به زندگانی خود ادامه می دهد (روح بدون جسم وجود دارد). بنابراین هر دو مستقل از دیگری حقیقت دارند. پس چرا ترکیب آنها انضمامی نیست؟ بنظر صحیح نمی رسد که بپنداریم جسم انسان تجلی (معلول) روح او در این دنیا باشد، زیرا در آنصورت بدون تغییر و تحول در روح، جسم نباید

ادامه نوشته »

حکمت الهی از قراردادن روحی ملکوتی در کالبدی حیوانی که سراسر نیاز است و هر نیازی برآورده شود نیاز دیگری سر بر می آورد، چه بوده است؟

پرسش: حکمت الهی از قراردادن روحی ملکوتی در کالبدی حیوانی که سراسر نیاز است و هر نیازی برآورده شود نیاز دیگری سر بر می آورد، چه بوده است؟ اگر هدف تکامل روح است، آیا راه دیگری برای تکامل روح وجود نداشت؟ پاسخ: اصل مطلب جای اشکال دارد. حالا کی گفته که روحی ملکوتی در کالبدی حیوانی قرار داده شده است؟ تا مقصودتان از ملکوت چه باشد. اگر مقصودتان همان عالم مثال (برزخ) است ، به این معنا روح موجودی ملکوتی نیست بلکه موجودی فوق ملکوتی است. اگر مقصودتان عالم

ادامه نوشته »

چرا با وجود اینکه نفس و روح جنسیت ندارد،انسان بعد مرگ هم زن یا مرد می باشد؟

پرسش: سلام. ۱- چرا با وجود اینکه نفس و روح جنسیت(زن و مرد) ندارد،انسان بعد مرگ هم زن یا مرد می باشد؟،ازدواج می کند و لذت جنسی(که وابسته به جنسیت است) دارد؟ ۲- بعد مرگ چه نیازی به زنیت و مردیت و ازدواج وجود دارد؟ پاسخ: مگر انسان مساوی روح است؟ برخی ها توهّم کرده اند که روح مستقلّ از بدن وجود دارد؛ لذا اگر در بدن ماده قرار گیرد محصولش می شود زن و اگر در بدن نر قرار گیرد محصولش می شود مرد. امّا حقیقت آن است که روح و بدن، دو چیز نیستند بلکه

ادامه نوشته »