سرخط خبرها

بایگانی برچسب: وجود و عدم

چرا خداوند ما را آفرید ؟ من ترجیح می دهم عدم محض بشوم !

پرسش: اصلا چرا خدا ما را خلق کرد؟ شاید من دوست نداشتم خلق شوم؟ پاسخ: شما اگر دوست داشتید خلق نشوید، پس بوده اید. چون عدم ، چیزی نیست که دوست داشته باشد. ۱ـ امان از تصوّرات غلط برادشت عمومی از خلقت این است که خدا بود و جز او هیچ نبود و آنگاه خدا اراده نمود و موجودات از عدم آفریده شدند ؛ یعنی نبودند و بود شدند ؛ که حقیقت این تعبیر جز این نیست که خداوند متعال ، عدم را تبدیل به وجود کرده است. البته آنهایی که چنین برداشتی از خلقت دارند به صراحت

ادامه نوشته »

چرا در برخی روایات و دعاها گفته شده خلقت جهان از عدم بوده ؟ مگر خلاف قوانین فلسفی نیست ؟

پرسش: در متون دینی و براساس آیات و روایات خلقت انسان از عدم بوده یا از شی؟ در بعضی آیات و روایات گفته شده خلقت انسان از شی است و در بعضی دیگر خلقت انسان را از عدم ذکر کرده است. در فلسفه براساس قاعده کل حادث مسبوق بالماده هر چیزی که خلق شده از شی بوده. آیا می توان این را با آیات و روایات متون دینی جمع کرد یا نه؟ بازگشت کدام یک از اینها به دیگری است.(خلقت از دیدگاه فلسفه به خلقت از دیدگاه آیات و روایات یا برعکس)؟ پاسخ: ۱ـ در این که در خلقت دنیایی

ادامه نوشته »

معنای این فراز از دعای جوشن کبیر که می گوید “خلق الاشیا من العدم” چیست؟ ایا می توان از نیستی ، هستی پدید اورد ؟

پرسش: معنای این فراز از دعای جوشن کبیر که می گوید خلق الاشیا من العدم چیست؟ آیا این با قاعده فلسفی در تعاند نیست؟ پاسخ: ۱ـ پاسخ کلاس پایین عدم بر دو گونه است؛ عدم ذاتی و عدم زمانی. عدم ذاتی، در مقابل وجود است، لذا با موجودیت جمع نمی شود؛ امّا عدم زمانی، در مقابل وجود نیست بلکه در مقابل وجود زمانی است؛ لذا با موجودیت، قابل جمع می باشد؛ یعنی می شود موجودی در عین موجود بودن، عدم زمانی داشته باشد. برای مثال، نوع انسان، قبل از آدم(ع) در ظرف زمان

ادامه نوشته »

چگونه از وجودی که کمال محض است نقصان هایی مانند شیطان بوجود می اید ؟

پرسش: الله کامل است : هر چیز کاملی از تعدادی جزٍ تشکیل شده است. باید یک چیز کامل تری وجود داشته باشد که این اجزا را به هم متصل کند ویک چیز کامل بوجود آورد. آیا تصور یک کل بدون اجزا امکان پذیر است؟ آیا می شود کلی را متصور کرد که اجزا نداشته باشد؟ بنابر این تصور اینکه چیزی کامل باشد و کامل تر از او چیزی وجود نداشته باشد کاملا غیر منطقی است . وقتی به یک تابلو نگاه می کنیم هر چقدر نقاش آن تابلو ماهرتر باشد تابلو زیباتر و کامل تر به نظر می آید. اگر

ادامه نوشته »

ایا منشا تفاوت موجودات رتبه ی وجودی آنهاست ؟

پرسش: در پاسخ قبلی آمده بود که به خاطر محدود بودن عقل بشر، قرآن و پیامبران آمده اند، اصلا چرا خداوند عقل ما را محدود آفریده و معیارهای عقل کامل که پیامبران به آن دست پیدا کرده بودند، چه بود؟ پاسخ: ۱ـ تفاوت در خلقت موجودات ، لازمه ی عالم خلقت است. چون اگر تفاوت موجودات نبود ، اساساً عالمی نیز وجود نداشت. به حکم عقل و منطق ، دو بودن وقتی معنی دارد که تمایزی باشد ؛ چون فرض دو شیء که عین هم باشند ، فرضی است نادرست و متناقض. چرا که دو شیءِ عین هم ، یعنی دو شیء که یک شیء می باشند. پس برای اینکه …

ادامه نوشته »

چرا هر موجودی در مرتبه ای واقع شده؟ این مطلب چگونه با عدالت خدا سازگار است؟

پرسش: اگر تمام مخلوقات حادثند (حداقل حدوث ذاتی)، چه ترجیحی برای انتساب یک جایگاه (از تشکیک وجود) به یک موجود وجود دارد بطوریکه ترجیح بلامرجح اتفاق نیفتد و مقرون به سابقه باشد. هر چند در واقع بیان انتساب یک جایگاه به یک موجود صحیح نیست و هر موجود در حقیقت عین آن جایگاه است. اما موضوع این است که آن موجود با تمام وجود آن مرتبه از وجود را وجدان می کند و نمی تواند مرتبه دیگری از وجود را وجدان نماید و در قالب و چارچوب آن مرتبه گرفتار است و با همان مرتبه حیات دارد و عواقب همان مرتبه را هم می چشد. اگر گفته شود    

ادامه نوشته »

خلقت عالم از عدم بوده یا چیزی خلق شده است یا فرض دیگری در کار است؟

پرسش: اگر عدم شیئیت ندارد پس علم خداوند به موجودات قبل از خلقت را چگونه می توان اثبات کرد؟ ۲٫ در قرآن وقتی از خلقت صحبت می کند، منظور خلقت چیزی از چیز دیگر است یا خلقت چیزی از عدم است؟ پاسخ: خلقت از عدم یا تبدیل عدم به یک موجود معنی ندارد. برخی گفته اند: نمی گوییم عدم تبدیل به موجود شد بلکه می گوییم موجود نبود و هست شد. ما هم در پاسخشان می گوییم: مَثل شما مثل آن کسی است که گفت: هوا سرد است چیزی داری روی من بیندازی؟ گفت: فقط پالان داریم. گفت اسمش را نیاور خودش را بیاور! آیا این قول اینها چیزی جز …

ادامه نوشته »

برهان بر وجود خدا از طریق یک سنگ ! (به بیان ساده)

پرسش: چگونه از سنگ به وجود خدا پی ببریم؟ پاسخ: سنگ وجود دارد؛ ولی وجود نیست؛ چون اگر وجود بود عدم بردار نبود؛ حال آنکه سنگ زمانی نبود و اکنون هست.پس سنگ یک چیز است و وجود چیز دیگر؛ و سنگ با وجود، موجود شده است. درخت و آب و انسان نیز وجود دارند ولی وجود نیستند. پس اگر وجود نباشد سنگ و درخت و آب و انسان نمی توانند موجود باشند. بنا بر این اگر سنگ و درخت و آب و انسان وجود دارند  

ادامه نوشته »

ایا می توان گفت که تا خداوند بوده است عالم و مخلوق نیز بوده ؟

پرسش: عده ی زیادی بر این باورند که دنیا مخلوق خداست. صفات بیشماری را برای خدا بر می شمارند. از جمله خدا خالق، توانا، دانا، قادر، بی نیاز و … چند سوال در رابطه با خدا برایم مطرح شده است من فضایی خالی را تصور می کنم که دنیا و زمان و مکان وجود نداشت. تنها خدا وجود داشت. پس چون دنیا وجود نداشت خدا نیز خالق نبود. دنیایی وجود نداشت تا خداوند به اسرار آن آگاه باشد، توانا نیز نبود، وقتی دنیا وجود نداشت توانا به چه چیزی بود؟ کریمی، رحیمی، بینایی، عادلی و … هیچ کدام از این صفت ها نمی توانست مفهوم داشته باشد. پس پیش از …

ادامه نوشته »

ایا خدا می تواند مثل و شبیه خود را خلق کند؟

پرسش: آیا خداوند می تواند مشابه خود را خلق نماید؟ پاسخ: ۱ـ اگر موجودی خلق شود ، مخلوق خواهد بود ؛ و آنچه مخلوق است ، خدا نیست. پس فرض خدایی که خلق شده باشد فرض خدایی است که خدا نیست ؛ و این تناقضی است آشکار. پس معنی سوال شما این است که آیا خدا می تواند خدایی خلق کند که آن خدا خدا نباشد؟ و روشن است که این سوال مستلزم تناقض می باشد. ۲ـ خدا یعنی وجود محض. پس معنی سوال شما این است که وجود محض ، یک وجود محض دیگر نیز خلق کند تا دو تا وجود محض موجود باشد. امّا فرض تحقّق دو وجود …

ادامه نوشته »

اگر خدا عادل است چرا من را که طلب عدم دارم معدوم نمی کند؟

پرسش: شما در جواب فرمودید قبل از خلقت نبوده‌ایم تا جبر و اختیاری در کار باشد، این کاملا درست است اما من می گویم ما که در حال حاضر وجود داریم شاید کسی مثل من از این که وجود دارد، ناراضی باشد. اگر اختیار دارم و خدا هم عادل است، من عدم وجود را از او تمنا می کنم و برای کاری که در گذشته توسط کسی دیگر انجام شده، حالا تصمیم گیری می کنم. شما عالم ماده را به میدان مسابقه‌ای تشبیه کردید، من در این مسابقه نمی خواهم شرکت کنم و از اینکه مجبور به شرکت در آنم ناراضی‌ام! پاسخ:  ۱ـ برداشت عمومی از خلقت این است که …

ادامه نوشته »