سرخط خبرها

بایگانی برچسب: نفس لوامه

آیا وجدان آدم تابع عقلش هست یا از طریق الهام به قلب، وجدان آدمها بیدار می شود؟

پرسش: به نظر شما آیا وجدان آدم تابع عقلش هست یا از طریق الهام به قلب، وجدان آدمها بیدار میشه؟ پاسخ: با جستجویی که در منابع روایی انجام شد ، به نظر می رسد که واژه وجدان ( وجدان اخلاقی ) ، به آن معنایی که در میان مردم ما معروف است ، در روایات اهل بیت (ع) به کار نرفته است. در علومی مثل فلسفه نیز این واژه در معانی دیگری به کار می رود که ربط چندانی به معنای رایج آن در میان عرف ندارد. حتّی در کتب اخلاقی علمی و نوشته شده به وسیله ی بزرگان اخلاق اسلامی

ادامه نوشته »

ارتباط نفس و بدن ، نحوه ی اتحاد نفس و بدن ، ماده و صورت ، ترکیب اتحادی و انضمامی را بیان کنید ؟

پرسش: می گوییم ماده حامل صورت است (همچنان که بنزین حامل انرژی است) و نفس با بدن اتحاد وجودی دارد. منظور از بدن هم صورت است نه ماده آن. آیا نسبت نفس با صورت بدن ترکیب اتحادی و با ماده بدن ترکیب انضمامی (یا مشابه نسبت نجار به اره) می باشد؟ آیا صورت بدن هم قلب و کلیه و مغز و امعاء و احشاء و به تبع آن عملکرد جسمانی دارد؟ آیا نقطه ارتباطی نفس با جسم مادی، مغز به عنوان عضو رئیسه بدن و فرمانده مادی جسم است یا نفس با تمام سلولهای مادی ارتباط و اتحاد وجودی از حیث صورت دارد؟ چه تفاوتی بین بدن مادی افراد مختلف …

ادامه نوشته »