سرخط خبرها

بایگانی برچسب: نفخ روح در آدم

هنگام خواب روح چگونه از بدن خارج می شود و چگونه باز می گردد؟ آیا امکان دارد جسمی را بدون تماس فیزیک جابجا کنیم؟

پرسش: چگونه موقع بیدار شدن روح به بدن بازمی گردد مثلا وقتی در ماشین می خوابیم، لطفا بیشتر توضیح دهید. پرسش:هنگام خواب روح چگونه از بدن خارج می شود و چگونه باز می گردد؟ آیا امکان دارد جسمی را بدون تماس فیزیک جابجا کنیم؟ پاسخ: برای بیان پاسخ به این پرسش لازم است که چند مطلب درباره ی رابطه ی روح و بدن تقدیم حضور گردد. ۱ـ روح حقیقتی مجرّد (غیر مادّی) بوده ، هیچگاه در عالم مادّه داخل نمی شود ؛ لذا روح ـ بر خلاف تصوّر عمومی ـ داخل بدن نیست تا هنگام

ادامه نوشته »

رابطه ی نفس و بدن ، بدن برزخی و اخروی ، نفخ روح در آدم به چه معناست؟

پرسش: منظور از اینکه هنگام مرگ روح از بدن جدا نمی شود بلکه انسان با تمام هویتش از ماده جدا می شود، چیست؟ مگر بدن صورت مادی روح نیست؟ روح بعد جدا شدن از ماده چه صورتی بخود می گیرد؟ اگر روح و بدن یا ماده دو چیز جدا از هم نیستند چرا خداوند از آیه و نفخت فیه من روحی استفاده می کند؟ آیا روح انسان در ابتدا بی هویت است که انسان با علم و آگاهی و رفتارهای خود به آن هویت می بخشد؟ یا نه ؟ انسان زمان مرگ که از جسم مادی خداحافظی می کند چگونه در زمان حشر

ادامه نوشته »