سرخط خبرها

بایگانی برچسب: مراتب وجود چیست

آیا وجود دارای مراتب است یا ظهورات وجود دارای مراتب است ؟ وآیا مراتب وجود ناشی از شدت آن است؟

پرسش: سلام. آیا وجود دارای مراتب است یا ظهورات وجود دارای مراتب است ؟ وآیا مراتب وجود ناشی از شدت آن است؟اگرآری چطور می شود وجود شدت و ضعف داشته باشد بالاخره وجود داریم و عدم،دیگر وجود قوی و ضعیف چه معنایی دارد؟وخدا که وجود محض است و اعلی مرتبه وجود دیگر چه نیازی و امکانی برای سایر مراتب وجود هست (وقتی آب هست تیمم چرا) ؟و آیا ماهیات از مراتب وجود انتزاع میشود و اعتباریست؟ پاسخ: ۱ـ از منظر فلسفی، خود وجود دارای مراتب است؛ امّا از منظر عرفا،

ادامه نوشته »

رتبه ی وجودی افراد از چه دلیلی ناشی می شود ؟

پرسش: چند نتیجه را از بحث پر بارمان مطرح میکنم لطفا صحت آنها را بررسی بفرمایید: ۱) انسان ها هیچ نقشی در اینکه در کدام مرتبه ی وجودی هستند; ندارند. از آنجاکه مرتبه ی وجودی افراد عین ذات افراد است لذا افراد هیچ نقشی در اینکه دارای چه ذاتی می شوند ندارند باید دقت کنیم که جز خداوند همه چیز معلول است پس آنچه سبب بوجود آمدن ذات انسان ها می شود مسلما معلول خواهد بود از طرفی انسان نقشی در شکل گیری مرتبه ی وجودی خود ندارد پس مسلما اینکه ما در کدام مرتبه

ادامه نوشته »

ملاک خداوند برای دادن یک کمال موهبتی به فردی و ندادن آن به شخصی دیگر چیست؟

پرسش : خدا برای انبیا و اولیا حداقل مرتبه وجودی آنها را بهشت قرار داده( نوع خلقت آنها = بهشتی بودن آنها) و برای رسیدن به کمالات بالا تر تلاش می کنند در صورتی که برای دیگر افراد خطر جهنمی بودن هم وجود دارد و در بدو کار بایستی تلاش کنند در جهنم سقوط نکنند بعد به فکر کمالات بالاتر باشند. همین طور که دیدید تفاوت در خلقت پذیرفته است و ایجاد تفاوت، تبعیض و در نتیجه ظلم نیست ولی نتیجه اش( در ظاهر) با توجه به تحلیل شما، تبعیض آمیز به نظر می رسد. به

ادامه نوشته »

چرا ما پیغمبر یا امام نشدیم؟ چرا همه در عالیترین مراتب خلق نشدند؟

پرسش: سلام ۱- خداانسان را خلیفه خودبرزمین انتخاب کرده است آیامنظورحضرت آدم ودر ادامه حضرت مهدی سلام الله است؟ پس ماانسانهای معمولی چه نقشی داریم؟ ۲-سوالم را چندبار نوشتم وپاک کردم دیدم شکل دیگر سوالم مثل این است که بپرسم چرامامیریم مدرسه وچرادرس می خونیم وچرا باید امتحانی باشه ودر آخربهشت وجهنمی؟ مدیر مدرسه ، مدرسه را ساخته وبایکی از شاگرداش که پسر شاگردمحبوبش بوده حال می کنه ، مارا چه کار؟! ۳-درست است که اهداف ازدواج نبایدرسیدن به استقلال مالی

ادامه نوشته »

دلیل تفاوت موجودات و انسان ها چیست ؟ دلیل برتری کسی بر دیگری چیست ؟

پرسش: ۱- شما نوشته اید:لکن تشخیص تفاوت رتبه ی مثلاً دو انسان یا دو گربه را نمی توان با برهان عقلی شناخت؛ ولی از راه گزارش معصوم یا گزارش اولیای الهی می توان بدان راه یافت. مثلاً به گزارش قرآن حدس می زنیم که سگ اصحاب کهف، و هدد حضرت سلیمان بر همنوعانشان رجحان داشته اند. یا می دانیم که در بین اصحاب، سلمان فارسی بر همه رجحان داشته و ابوذر و مقداد و عمّار از دیگران افضل بوده اند. از آیه الله بهاء الدینی نقل نمودند که « الآن ثروتمند ترین مرد جهان

ادامه نوشته »

حقیقت تشکیک وجود چیست و کثرت از کجاست؟ نزدیکی و دوری مراتب وجود به حقیقت وجود چگونه است؟

پرسش: در مورد تشکیک وجود، می گوییم وجود ذاتاً مشکک، مدرّج و دارای مراتب است. آیا می توان گفت که هر مرتبه از وجود نظیر ظهور یک موجود و مخلوق و لذا متناظر با یک درجه از قرب الهی است؟ آیا می توان درجه قرب الهی موجودات را با یکدیگر قابل قیاس، و آنها را از لحاظ قرب الهی نسبت به هم دارای شدت و ضعف دانست؟ به عبارت دیگر معیار قرب الهی یا مراتب وجود (که بصورت مدرج و دارای مرتبه خطاب می شود)، از نوع کمّیت به مفهوم دو مقدار قابل سنجش (ولو خارج از علم بشر

ادامه نوشته »