سرخط خبرها

بایگانی برچسب: مراتب وجودی عالم

رتبه ی وجودی افراد از چه دلیلی ناشی می شود ؟

پرسش: چند نتیجه را از بحث پر بارمان مطرح میکنم لطفا صحت آنها را بررسی بفرمایید: ۱) انسان ها هیچ نقشی در اینکه در کدام مرتبه ی وجودی هستند; ندارند. از آنجاکه مرتبه ی وجودی افراد عین ذات افراد است لذا افراد هیچ نقشی در اینکه دارای چه ذاتی می شوند ندارند باید دقت کنیم که جز خداوند همه چیز معلول است پس آنچه سبب بوجود آمدن ذات انسان ها می شود مسلما معلول خواهد بود از طرفی انسان نقشی در شکل گیری مرتبه ی وجودی خود ندارد پس مسلما اینکه ما در کدام مرتبه

ادامه نوشته »

ملاک خداوند برای دادن یک کمال موهبتی به فردی و ندادن آن به شخصی دیگر چیست؟

پرسش : خدا برای انبیا و اولیا حداقل مرتبه وجودی آنها را بهشت قرار داده( نوع خلقت آنها = بهشتی بودن آنها) و برای رسیدن به کمالات بالا تر تلاش می کنند در صورتی که برای دیگر افراد خطر جهنمی بودن هم وجود دارد و در بدو کار بایستی تلاش کنند در جهنم سقوط نکنند بعد به فکر کمالات بالاتر باشند. همین طور که دیدید تفاوت در خلقت پذیرفته است و ایجاد تفاوت، تبعیض و در نتیجه ظلم نیست ولی نتیجه اش( در ظاهر) با توجه به تحلیل شما، تبعیض آمیز به نظر می رسد. به

ادامه نوشته »

عوالم موجود در هستی چند نوع است و کدامیک برای انسان قابل حصول است؟

پرسش: عوالم موجود در هستی چند نوع است و کدامیک برای انسان قابل حصول است؟ پاسخ: نخست باید دانست که جز کنه ذات خداوند متعال ، که از دسترس تمام موجودات بیرون می باشد ، شناخت و بلکه احاطه ی وجودی بر همه ی عوالم وجود ، ذاتاً برای انسان ممکن است ؛ لکن در مقام عمل ، تنها عدّه ی معدودی هستند که به مقام انسان کامل نائل شده ، احاطه ی وجودی و علمی بر تمام عوالم پیدا می کنند ؛ که البته خود این احاطه ی کامل نیز دارای مراتب می باشد و چهارده معصوم (ع) در اوج

ادامه نوشته »

چرا ما پیغمبر یا امام نشدیم؟ چرا همه در عالیترین مراتب خلق نشدند؟

پرسش: سلام ۱- خداانسان را خلیفه خودبرزمین انتخاب کرده است آیامنظورحضرت آدم ودر ادامه حضرت مهدی سلام الله است؟ پس ماانسانهای معمولی چه نقشی داریم؟ ۲-سوالم را چندبار نوشتم وپاک کردم دیدم شکل دیگر سوالم مثل این است که بپرسم چرامامیریم مدرسه وچرادرس می خونیم وچرا باید امتحانی باشه ودر آخربهشت وجهنمی؟ مدیر مدرسه ، مدرسه را ساخته وبایکی از شاگرداش که پسر شاگردمحبوبش بوده حال می کنه ، مارا چه کار؟! ۳-درست است که اهداف ازدواج نبایدرسیدن به استقلال مالی

ادامه نوشته »

دلیل تفاوت موجودات و انسان ها چیست ؟ دلیل برتری کسی بر دیگری چیست ؟

پرسش: ۱- شما نوشته اید:لکن تشخیص تفاوت رتبه ی مثلاً دو انسان یا دو گربه را نمی توان با برهان عقلی شناخت؛ ولی از راه گزارش معصوم یا گزارش اولیای الهی می توان بدان راه یافت. مثلاً به گزارش قرآن حدس می زنیم که سگ اصحاب کهف، و هدد حضرت سلیمان بر همنوعانشان رجحان داشته اند. یا می دانیم که در بین اصحاب، سلمان فارسی بر همه رجحان داشته و ابوذر و مقداد و عمّار از دیگران افضل بوده اند. از آیه الله بهاء الدینی نقل نمودند که « الآن ثروتمند ترین مرد جهان

ادامه نوشته »

عوالم وجود (مثال ، جبروت ، ملکوت ، ناسوت) را به طور مفصل توضیح دهید ؟

پرسش: عوالم وجود را به طور مفصل توضیح دهید؟ پاسخ: در حکمت اسلامی طبق براهین عقلی، عالم خلقت را به سه مرتبه ی کلّی تقسیم کرده اند که عبارتند از : ۱ـ عالم عقل یا عالم عقول یا عالم مفارقات تامّ یا عالم ارواح یا عالم جبروت یا ملکوت اعلی و … :این عالم از مادّه و آثار مادّه مثل حرکت ،زمان ، مکان ، کیفیت ، کمّیت و… منزه است ؛ و از حیث وجودی قویترین مرتبه عالم است ؛ و تقدّم وجودی بر تمام عوالم خلقت دارد. البته توجّه داشت که مراد از این تقدّم وجودی

ادامه نوشته »

حقیقت تشکیک وجود چیست و کثرت از کجاست؟ نزدیکی و دوری مراتب وجود به حقیقت وجود چگونه است؟

پرسش: در مورد تشکیک وجود، می گوییم وجود ذاتاً مشکک، مدرّج و دارای مراتب است. آیا می توان گفت که هر مرتبه از وجود نظیر ظهور یک موجود و مخلوق و لذا متناظر با یک درجه از قرب الهی است؟ آیا می توان درجه قرب الهی موجودات را با یکدیگر قابل قیاس، و آنها را از لحاظ قرب الهی نسبت به هم دارای شدت و ضعف دانست؟ به عبارت دیگر معیار قرب الهی یا مراتب وجود (که بصورت مدرج و دارای مرتبه خطاب می شود)، از نوع کمّیت به مفهوم دو مقدار قابل سنجش (ولو خارج از علم بشر

ادامه نوشته »

چرا مجردات ثابتند ولی عالم ماده تدریجی است؟

پرسش: چرا خلقت مادیات تدریجی است در حالی که خلقت مجردات دفعی؟ پاسخ: وجود، حقیقتی است واحد ولی دارای مراتب ؛ و همه این مراتب نیز بالفعل موجودند. چرا که اساساً وجود ، مساوق و همپایه ی فعلیّت است. وقتی به این مراتب نظر می کنیم ، می یابیم که هر مرتبه از وجود ، یک سری از صفات را در حدّ رتبه ی خودشان دارا می باشند ؛ مثلاً همه علم دارند ، حیات دارند ، اختیار دارند و … . این گونه صفات ، اوصاف ذاتی وجودند. لذا هر مرتبه از وجود در حدّ رتبه ی خود ،

ادامه نوشته »

تفاوت مرتبه وجودی و حد مرتبه وجودی را بیان فرمایید ؟

پرسش: وجود، حقیقت واحد دارای مراتب است. و مراتب در قیاس با همدیگر، حدودی بر می دارند که ماهیات، همین حدودند. لذا ماهیت را حدّ عدمی وجود گویند. هر مرتبه از وجود، سه گونه آثار دارد، آثاری که برای اصل وجود است. آثاری که برای مرتبه است، آثاری که برای حدّ مرتبه است. این قسم سوم را آثار ماهوی یا آثار جواهر و اعراض میگویند حال بنده نمی توانم فرق مرتبه وجود با حد مرتبه وجود را بفهمم می شود لطفا

ادامه نوشته »