سرخط خبرها

بایگانی برچسب: مراتب وجود

آیا وجود دارای مراتب است یا ظهورات وجود دارای مراتب است ؟ وآیا مراتب وجود ناشی از شدت آن است؟

پرسش: سلام. آیا وجود دارای مراتب است یا ظهورات وجود دارای مراتب است ؟ وآیا مراتب وجود ناشی از شدت آن است؟اگرآری چطور می شود وجود شدت و ضعف داشته باشد بالاخره وجود داریم و عدم،دیگر وجود قوی و ضعیف چه معنایی دارد؟وخدا که وجود محض است و اعلی مرتبه وجود دیگر چه نیازی و امکانی برای سایر مراتب وجود هست (وقتی آب هست تیمم چرا) ؟و آیا ماهیات از مراتب وجود انتزاع میشود و اعتباریست؟ پاسخ: ۱ـ از منظر فلسفی، خود وجود دارای مراتب است؛ امّا از منظر عرفا،

ادامه نوشته »

رتبه ی وجودی افراد از چه دلیلی ناشی می شود ؟

پرسش: چند نتیجه را از بحث پر بارمان مطرح میکنم لطفا صحت آنها را بررسی بفرمایید: ۱) انسان ها هیچ نقشی در اینکه در کدام مرتبه ی وجودی هستند; ندارند. از آنجاکه مرتبه ی وجودی افراد عین ذات افراد است لذا افراد هیچ نقشی در اینکه دارای چه ذاتی می شوند ندارند باید دقت کنیم که جز خداوند همه چیز معلول است پس آنچه سبب بوجود آمدن ذات انسان ها می شود مسلما معلول خواهد بود از طرفی انسان نقشی در شکل گیری مرتبه ی وجودی خود ندارد پس مسلما اینکه ما در کدام مرتبه

ادامه نوشته »

ملاک خداوند برای دادن یک کمال موهبتی به فردی و ندادن آن به شخصی دیگر چیست؟

پرسش : خدا برای انبیا و اولیا حداقل مرتبه وجودی آنها را بهشت قرار داده( نوع خلقت آنها = بهشتی بودن آنها) و برای رسیدن به کمالات بالا تر تلاش می کنند در صورتی که برای دیگر افراد خطر جهنمی بودن هم وجود دارد و در بدو کار بایستی تلاش کنند در جهنم سقوط نکنند بعد به فکر کمالات بالاتر باشند. همین طور که دیدید تفاوت در خلقت پذیرفته است و ایجاد تفاوت، تبعیض و در نتیجه ظلم نیست ولی نتیجه اش( در ظاهر) با توجه به تحلیل شما، تبعیض آمیز به نظر می رسد. به

ادامه نوشته »

دلیل تفاوت موجودات و انسان ها چیست ؟ دلیل برتری کسی بر دیگری چیست ؟

پرسش: ۱- شما نوشته اید:لکن تشخیص تفاوت رتبه ی مثلاً دو انسان یا دو گربه را نمی توان با برهان عقلی شناخت؛ ولی از راه گزارش معصوم یا گزارش اولیای الهی می توان بدان راه یافت. مثلاً به گزارش قرآن حدس می زنیم که سگ اصحاب کهف، و هدد حضرت سلیمان بر همنوعانشان رجحان داشته اند. یا می دانیم که در بین اصحاب، سلمان فارسی بر همه رجحان داشته و ابوذر و مقداد و عمّار از دیگران افضل بوده اند. از آیه الله بهاء الدینی نقل نمودند که « الآن ثروتمند ترین مرد جهان

ادامه نوشته »

حقیقت تشکیک وجود چیست و کثرت از کجاست؟ نزدیکی و دوری مراتب وجود به حقیقت وجود چگونه است؟

پرسش: در مورد تشکیک وجود، می گوییم وجود ذاتاً مشکک، مدرّج و دارای مراتب است. آیا می توان گفت که هر مرتبه از وجود نظیر ظهور یک موجود و مخلوق و لذا متناظر با یک درجه از قرب الهی است؟ آیا می توان درجه قرب الهی موجودات را با یکدیگر قابل قیاس، و آنها را از لحاظ قرب الهی نسبت به هم دارای شدت و ضعف دانست؟ به عبارت دیگر معیار قرب الهی یا مراتب وجود (که بصورت مدرج و دارای مرتبه خطاب می شود)، از نوع کمّیت به مفهوم دو مقدار قابل سنجش (ولو خارج از علم بشر

ادامه نوشته »

کدام جریان از فلاسفه قائل به عقول عشره هستند و چرا ده عقل؟

پرسش: کدام نحله از فلاسفه قائل به عقول عشره هستند و چرا ده عقل؟ لطفا منبع برای مطالعه بیشتر فراموش نشود. پاسخ: حکمای مشاء که توابع ارسطو و ابوعلی سینا هستند ، قائل به عقول دهگانه هستند. این نظریّه فلسفی ـ که برهانی نیست ـ در حقیقت تحت تأثیر هیأت بطلمیوسی بوده که به نه فلک قائل بوده است ؛ که عبارتند از: فلک قمر ، فلک زهره ، فلک عطارد ، فلک شمس ، فلک مریخ ، فلک مشتری ، فلک زحل ، فلک ثوابت و فلک اطلس. حکمای مشاء برای هر فلکی عقلی نسبت می داند

ادامه نوشته »

چرا مجردات ثابتند ولی عالم ماده تدریجی است؟

پرسش: چرا خلقت مادیات تدریجی است در حالی که خلقت مجردات دفعی؟ پاسخ: وجود، حقیقتی است واحد ولی دارای مراتب ؛ و همه این مراتب نیز بالفعل موجودند. چرا که اساساً وجود ، مساوق و همپایه ی فعلیّت است. وقتی به این مراتب نظر می کنیم ، می یابیم که هر مرتبه از وجود ، یک سری از صفات را در حدّ رتبه ی خودشان دارا می باشند ؛ مثلاً همه علم دارند ، حیات دارند ، اختیار دارند و … . این گونه صفات ، اوصاف ذاتی وجودند. لذا هر مرتبه از وجود در حدّ رتبه ی خود ،

ادامه نوشته »

حقیقت زندگی چیست؟ زندگی یعنی چه؟

پرسش: حقیقت زندگی چیست؟ زندگی یعنی چه؟ پاسخ: ۱ـ در باره ی حقیقت زندگی ، تعاریف بسیاری گفته شده ، لکن هیچکدام از این تعاریف مطرح شده ، تعریف حقیقی زندگی نیستند. چرا که اساساً حیات ، امری وجودی و بسیط بوده غیر قابل تعریف می باشد ؛ همانگونه که دیگر اوصاف وجود ، همچون وحدت و کثرت ، علم ، ظهور ، شدّت و ضعف و … ، غیر قابل تعریف ، و به تبع خود وجود ، در غایت روشنی و وضوح بوده در تمام مراتب هستی حضور دارند. معمولاً بسیاری از امور ، که تعریفشان

ادامه نوشته »

حقیقت موجودات وجود است یا ماهیت؟

پرسش: حقیقت هر انسان خاص (زید) وجود است یا ماهیت؟ اگر وجود (مرتبه ای از وجود) باشد نه حدوث می پذیرد و نه عدم و نه زمان و نه تغییر و نه تبدیل و باید ازلی و ابدی باشد نه آنکه جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء. اگر ماهیت باشد، اعتباری است و هیچ ماهیتی (که نه وجود است و نه عدم) نمی تواند وجود شود. یعنی یک ماهیت یا همیشه وجود داشته است و یا هیچوقت وجود نداشته است و این فرض صحیح بنظر نمی رسد که ماهیتی مشخص، زمانی معدوم و زمانی موجود باشد. چون هیچ چیزی

ادامه نوشته »

کثرت موجودات از کجاست؟ کل یوم هو فی شأن یعنی چه؟

پرسش: اگر مراتب وجود را در تشکیک وجود در نظر بگیریم، آیا تمام این مراتب، ظهور بالفعل دارند؟ اگر اینگونه باشد، دیگر مخلوق جدید معنی نخواهد داشت چون چگونه می تواند مخلوقی خلق شود بدون اینکه ظهور مرتبه ای از وجود باشد و چگونه می تواند هم عرض (بلکه عین) یک مرتبه از وجود ظهور یافته گردد و خلقی جدید اطلاق شود و اگر خلقی جدید وجود ندارد پس کل یوم هو فی شأن چیست و حدوث جسمانی و بقاء روحانی نفس چگونه می تواند باشد بطوریکه نفس جدیدی ایجاد شده  

ادامه نوشته »

ایا منشا تفاوت موجودات رتبه ی وجودی آنهاست ؟

پرسش: در پاسخ قبلی آمده بود که به خاطر محدود بودن عقل بشر، قرآن و پیامبران آمده اند، اصلا چرا خداوند عقل ما را محدود آفریده و معیارهای عقل کامل که پیامبران به آن دست پیدا کرده بودند، چه بود؟ پاسخ: ۱ـ تفاوت در خلقت موجودات ، لازمه ی عالم خلقت است. چون اگر تفاوت موجودات نبود ، اساساً عالمی نیز وجود نداشت. به حکم عقل و منطق ، دو بودن وقتی معنی دارد که تمایزی باشد ؛ چون فرض دو شیء که عین هم باشند ، فرضی است نادرست و متناقض. چرا که دو شیءِ عین هم ، یعنی دو شیء که یک شیء می باشند. پس برای اینکه …

ادامه نوشته »