سرخط خبرها

بایگانی برچسب: فرق دنیا و اخرت

اگر آخرت ، عالم تجرد است چگونه انتقال از جهنم به بهشت توجیه می شود؟

پرسش: از یک طرف می گوییم روح و نفس مجرد است و در آخرت( بهشت و جهنم) نیز جسم انسان مجرد است، و از یک طرف می گوییم جزا و پاداش در آخرت تجسم اعمال اوست نه یک قانون اعتباری و از طرف دیگر می گوییم مجردات(روح و نفس و جسم مجرد) تغییر و تکامل و حرکت ندارند پس چگونه در اثر گذر زمان( که البته با این وصف زمان نیز برای مجردات نامفهوم خواهد بود) یک انسان ناپاک در اثر عذاب جهنم پاک شده و به بهشت راه می یابد؟ مگر نه این است که عمل او تجسم اعمال او بلکه عین

ادامه نوشته »

آخرت چه فایده ای برای دنیا دارد؟

پرسش: دادگاهی که هزاران سال دیگر برگزار می شود(در آخرت) به چه درد دنیای امروزت می خورد. چه فایده ای برای دنیای امروز ما دارد. چه دردی را دوا می کند اعتقاد به ان جلوی اتکای مردم به خود را می گیرد خودت باید ریشه ظلم را بسوزانی نه اینکه منتظر باشی پس از قرنها (در آن دنیا) فلان فرد متخلف به سزای خود برسد. پاسخ: ۱ـ دین اسلام هیچگاه نگفته است « چون آخرتی هست پس شما با ظلم مبارزه نکنید.» اگر کسی منصفانه به تعالیم قرآن و اهل بیت (ع) نظر کند تصدیق می نماید که در هیچ مکتبی به اندازه ی اسلام بر مبارزه با ظلم و …

ادامه نوشته »

مردم در آخرت چه می کنند؟ آیا خسته و دلزده و کسل نمی شوند؟

پرسش: زندگی در آن دنیا چگونه است؟ آیا کسانی که در بهشت هستند کاری انجام می دهند یا فقط در حال استراحت هستند البته منظورم از کار، کارهایی شبیه به کارهای دنیوی نیست اگر کاری نمی کنند، زندگی در آنجا یکنواخت و کسل کننده نمی شود؟ پاسخ: ۱ـ دنیا اسم خاصّ عالم طبیعت بوده در مقابل عالم آخرت قرار دارد ؛ لذا استعمال واژه ی « آن دنیا » برای عالم آخرت چندان مناسب نیست. ۲ـ کار در عالم دنیا فقط و فقط برای یک هدف انجام می گیرد که عبارت است از کسب کمال ؛ یا به عبارت دیگری ، کار دنیا برای این است که شخص نقصها و …

ادامه نوشته »

تفاوت میان زندگی در دنیا و آخرت ، کیفیّت زندگی اخروی را بیان فرمایید ؟

پرسش: تفاوت میان زندگی در دنیا و آخرت را تشریح بفرمایید؟ پاسخ: تفاوت میان زندگی دنیوی و زندگی اخروی زیاد است که به برخی از آنها اشاره می شود. ۱ـ زندگی در عالم دنیا به خاطر وجود ماده همراه با حرکت و تکامل اختیاری است ولی در آخرت اگر چه انسان دارای جسم است ولی حرکت و تکامل به معنی دنیوی را ندارد چرا که جسم اخروی جسمی غیر مادّی است، تقریباً شبیه اجسامی که در خواب می بینیم. البته دقّت شود که در آخرت نیز اختیار وجود دارد ؛ لکن بساط استکمال اختیاری به معنای دنیوی آن ـ که همراه با حرکت جوهری است ـ برچیده می شود. لذا …

ادامه نوشته »

آیا همه چیزهای آخرت با دنیا متفاوت است؟

پرسش: آیا همه چیزهای آخرت با دنیا متفاوت است؟ پاسخ: نظام آخرت با نظام دنیا تفاوتهای فراوانی دارد ؛ امّا چنین نیست که شباهتی بین این دو نظام نباشد. برای مثال بدن اخروی هر کسی همان بدن دنیوی اوست با این تفاوت که بدن دنیوی دارای مادّه است ولی بدن اخروی مادّه ندارد. البته توجّه شود که بدن اخروی نیز گوشت و پوست و استخوان و … دارد ؛ امّا مادّه ندارد. لذا صحیح است که گفته شود: « معاد جسمانی است » ؛ امّا صحیح نیست که بگوییم:« معاد مادّی است ». چون جسم بر دو گونه است: یا مادّی است یا غیر مادّی ؛ مثلاً اجسامی که در …

ادامه نوشته »