سرخط خبرها

بایگانی برچسب: علم حضوری و حصولی

آیا همان گونه که علل هستی بخش موجودات مادی به مادیات علم حضوری دارند، آیا موجودات مادی نیز به علل هستی بخش خود علم حضوری دارند یا نه؟

پرسش: آیا همان گونه که علل هستی بخش موجودات مادی به مادیات علم حضوری دارند، آیا موجودات مادی نیز به علل هستی بخش خود علم حضوری دارند یا نه؟(چنانچه برخی آیات الهی دلالت بر علم و تسبیح تمام اشیاء دارند.) پاسخ: ۱ـ طبق مبانی حکماء مشاء که قائل به تباین وجودات می باشند و معتقدند که وجود هر موجودی تباین کامل از وجود موجودات دیگر دارد ، تنها مصداق علم حضوری علم شیء به ذات خود می باشد ؛ چرا که علم حضوری یعنی حضور وجود معلوم در نزد عالم . پس اگر وجود

ادامه نوشته »

بفرموده امام صادق (ع) چگونه می توان خدا را شناخت و او را در هر حال درست یاد کرد و عاشق او شد؟

پرسش: لطفا این جمله امام صادق(ع) را برای من به زبان ساده تفهیم کنید. امام صادق(ع) فرمود: «راه یافتن به شناخت و توحید خداوند فراخ و گشاده است. انسان نسبت به هر چیزی که حاضر است نخست به خود آن معرفت یافته و آن را متمایز از هر چیز دیگری می شناسد پس به اوصاف آن پی می برد به خلاف غایب که هر چه به اوصافش آشنا شود آن اوصاف به کلیت و ابهام خود باقی است و وقتی متشخص و آشکار شود که خود آن را درک کند». از آن حضرت(ع) سؤال شد چطور حاضر خودش قبل از صفاتش

ادامه نوشته »