سرخط خبرها

بایگانی برچسب: علت و معلول چیست

چرا از تغییر عالم ، تغییر خدا لازم نمی آید؟

پرسش: در رابطه علّی و معلولی، معلول تغییر نمی کند مگر آنکه علت تغییر نماید و در حقیقت معلول وجود مستقلی از علت ندارد و به نوعی انعکاس اوست. واقع شدن زمان بر ماده و تغییر در آن و انواع تغییرات در عالم ماده و تغییر و تکامل مادی و معنوی هر انسان از کودکی تا کهنسالی و اصولاً تغییر در خلقت و خلق جدید و امثال آنها، که همگی تغییر در معلول می باشند چگونه به تغییر در علت اصلی آنها یعنی خداوند متعال بر نمی گردد؟ پاسخ: خدا وجود مادّی را می آفریند و وجود

ادامه نوشته »

دلیل فلسفی تلازم و معیت علت و معلول وعدم امکان وجود معلول، جدا از علت چیست؟

پرسش: دلیل فلسفی تلازم و معیت علت و معلول وعدم امکان وجود معلول، جدا از علت چیست؟ پاسخ: اصل علّیّت چنین است: « هر ممکن الوجودی علّتی دارد.» و ممکن الوجود یعنی ماهیّت که نه وجود است نه عدم، بلکه هم فرض وجود برایش ممکن است هم فرض عدم. مثلاً انسان ـ که ماهیّت است ـ نه مساوی با وجود است نه مساوی با عدم؛ چون اگر مساوی وجود بود، همواره باید می بود؛ چون وجود، عدم بردار نیست. و اگر مساوی عدم بود، هیچگاه نباید موجود می شد؛ چون عدم، وجود بردار نیست

ادامه نوشته »