سرخط خبرها

بایگانی برچسب: عقل های ده گانه

کدام جریان از فلاسفه قائل به عقول عشره هستند و چرا ده عقل؟

پرسش: کدام نحله از فلاسفه قائل به عقول عشره هستند و چرا ده عقل؟ لطفا منبع برای مطالعه بیشتر فراموش نشود. پاسخ: حکمای مشاء که توابع ارسطو و ابوعلی سینا هستند ، قائل به عقول دهگانه هستند. این نظریّه فلسفی ـ که برهانی نیست ـ در حقیقت تحت تأثیر هیأت بطلمیوسی بوده که به نه فلک قائل بوده است ؛ که عبارتند از: فلک قمر ، فلک زهره ، فلک عطارد ، فلک شمس ، فلک مریخ ، فلک مشتری ، فلک زحل ، فلک ثوابت و فلک اطلس. حکمای مشاء برای هر فلکی عقلی نسبت می داند

ادامه نوشته »