سرخط خبرها

بایگانی برچسب: عذاب جهنم

وضع و حال اهل جهنم چگونه است ؟ عذاب و لذت جهنمی ها چطور است ؟

پرسش: وجود حقیقتی است واحد ، که در ذات خود دارای مراتب است. و هر مرتبه نیز حدّی دارد. که از آن حدّ ، ماهیات مخلوقات انتزاع می شوند . هر رتبه از وجود همان آثاری را از خود بروز می دهد که لازمه ی ذات اوست . یعنی در آخرت هر کس با خودش سنجیده می شود ؟ اینکه سقف وجودی اش چیست و آن شخص کجاست ؟ یعنی ما با دیگران مقایسه نمی شویم چون آنها ظرفیت وجودی شان با ما متفاوت است ؟ پس چرا می گویند معیار ما در قیامت پیامبر اکرم است ؟ ما در قیامت با پیامبر سنجیده

ادامه نوشته »

حکمت آفرینش جهنم و گناهکاران چیست ؟

پرسش: چرا با آنکه خداوند متعال از ازل می داند که بنده ای از بندگان من در دنیا گناه خواهد کرد( البته با اراده خود) و جای او در جهنم است باز او را به دنیا می آورد؟ پاسخ: طبق براهین عقلی خداوند متعال دائم الفیض بوده درای جود مطلق است و هیچگونه بخلی در ذات پاک او راه ندارد ؛ چرا که دائم الفیض نبودن و جود مطلق نداشتن و بخل در اعطاء وجود و کمال وجود ، با کمال مطلق بودن منافات دارد. لذا خدا به حکم آنکه کمال مطلق و خیر مطلق است به هر موجودی که ذاتاً امکان تحقّق داشته باشد وجود می دهد ؛ چون …

ادامه نوشته »

لااکراه فی الدین و جهنم ! چگونه ؟

پرسش: توی قرآن آیه لااکراه و فی الدین چه می خواهد؟ آورده اند که منظور دلداری دادن به پیغمبر بوده از یک طرف، که ایشان داشتند از شدت غصه که چرا مثلا فلان کافر ایمان نمی آورد، دق می کردند، خدا فرمود چه خبر است لا اکراه فی الدین. و چند تفسیر دیگر. می گویم خود این آیه به اشاره علما به خود آدم هم صدق می کند که آدم مومن خودت را نکش، تا یک حدی قادری، توانایی ات همین قدر است. لا اکراه فی الدین. بعد از طرف دیگر خدا می فرماید که من اگر می خواستم همه ایمان بیاورند و شب و روز عبادت کنند، می توانستم …

ادامه نوشته »

چرا عذاب جهنم اتش است ؟

پرسش: مسائل درد آور زیادی وجود دارد که تصور آن برای آدمی عذاب آور است، چرا خداوند جهنم را با آتش تداعی می کند؟! آیا این امر ارتباطی با موقعیت آب و هوایی عربستان دارد؟!  پاسخ: ۱ـ خیر این امر ربطی به موقعیت آب و هوایی عربستان ندارد؛ اصلاً چنین ارتباطی معنی هم ندارد؛ چون مردم عربستان نسبت به ماها تحمّل بهتری در برابر حرارت دارند. آنها در هوای عربستان راحت زندگی می کنند در حالی که ما تحمّل آن گرما را نداریم.   

ادامه نوشته »

آیا واقعا خداوند انسان را عذاب میکند؟

پرسش: آیا واقعا خداوند انسان را عذاب میکند؟ پاسخ: خداوند متعال کسی را عذاب نمی کند ؛ عذاب چیزی جز ظهور نقصها و عدمها نیست. خداوند متعال برای بشر دین فرستاد تا بر اساس آن خود را کامل بسازد. حال اگر کسی خود را کامل نکرد و با وجودی ناقص و بالفعل نشده وارد عالم برزخ یا آخرت شد ، خود را در قیاس با آنچه باید می شد ، ناقص می یابد و این نقصها و نبودها هستند که شعله بر جان او زده عذاب او می شوند. لذا خداوند کسی را عذاب نمی کند بلکه هر کسی را تسلیم داشته ها و نداشته های خود می کند.  

ادامه نوشته »