سرخط خبرها

بایگانی برچسب: شر در عالم ملکوت

اگرغم وجودی نیست و ازفقدان شادی ناشی میشود چراخداوند هنگامی که جنود عقل را آفریدند در روایت آمده است جنود جهل را نیز آفریدند همچنین در قرآن می فرماید “خلق الموت و الحیاه” ؟

پرسش: اگرغم وجودی نیست و ازفقدان شادی ناشی میشود چراخداوند هنگامی که جنود عقل را آفریدند در روایت آمده است جنود جهل را نیز آفریدند همچنین در قرآن می فرماید خلق الموت و الحیاه؟ مربوط به سوال علت آفرینش. پاسخ: امر عدمی را عدم خلط نفرمایید. عدم در مقابل وجود است؛ لذا اساساً نمی تواند هیچ گوونه تحقّقی داشته باشد؛ عدم محض حتّی در ذهن هم نمی تواند باشد؛ چون اگر در ذهن باشد، وجود ذهنی خواهد داشت. لذا تعبیر «عدم محض» مثل تعبیر «دایره ی چهار ضلعی»

ادامه نوشته »

آیا فرض محال ، محال است ؟ فرض ما الان در بهشت مثالی بودیم؟ پس بحث « شرور» چه می شود؟

پرسش: فرض ما الان در بهشت مثالی بودیم؟ پس بحث « شرور» چه می شود؟ پاسخ: ۱ـ سوال تا حدود زیادی مبهم است ؛ لذا منظور حضرت عالی را دقیقاً متوجّه نشدیم. ۲ـ گرچه گفته می شود فرض محال ، محال نیست ولی حقیقت این است که از نظر حکما فرض محال تنها به حمل اوّلی و در حدّ مفهوم صرف ممکن است ولی به حمل شایع و در مقام تحقّق ـ چه به تحقّق خارجی و چه به تحقّق ذهنی ـ محال است ؛ چون هر امر محالی ، عدم است ؛ و عدم ، چیزی نیست که فرض شود ؛ چرا که هر فرضی ، وجود ذهنی

ادامه نوشته »

چرا شر لازمه ی عالم ماده است؟ آیا در ملکوت و جبروت نیز شر وجود دارد؟

پرسش: چرا شر لازمه جهان مادى است؟ پاسخ: شرور نتیجه ی تزاحم موجودات با یکدیگرند و تزاحم ناشی از محدودیّت وجود است ؛ لذا هر چه محدودیّتها ، که قیود عدمی هستند ، بیشتر باشند تزاحم و به تبع آن شرور نیز بیشتر خواهند بود. در سلسله ی خلقت ، عالم مادّه پایین ترین مرتبه ی وجود بوده از بیشترین قیود عدمی و محدودیّت وجودی و به تبع آن از بیشترین شرور نیز برخوردار است. اموری مثل بالقوّه بودن ، استعداد ، حرکت ، زمان ، شکل ، رنگ ، اندازه و … ، که به ظاهر

ادامه نوشته »