سرخط خبرها

بایگانی برچسب: شئونات نفس

آیا وجدان آدم تابع عقلش هست یا از طریق الهام به قلب، وجدان آدمها بیدار می شود؟

پرسش: به نظر شما آیا وجدان آدم تابع عقلش هست یا از طریق الهام به قلب، وجدان آدمها بیدار میشه؟ پاسخ: با جستجویی که در منابع روایی انجام شد ، به نظر می رسد که واژه وجدان ( وجدان اخلاقی ) ، به آن معنایی که در میان مردم ما معروف است ، در روایات اهل بیت (ع) به کار نرفته است. در علومی مثل فلسفه نیز این واژه در معانی دیگری به کار می رود که ربط چندانی به معنای رایج آن در میان عرف ندارد. حتّی در کتب اخلاقی علمی و نوشته شده به وسیله ی بزرگان اخلاق اسلامی

ادامه نوشته »

از پنچ مرتبه روح انسان ، انسان و حیوان در حالت خواب واجد کدامیک از آنها باقی می ماند؟

پرسش: از پنچ مرتبه روح انسان (حیات، قوت، شهوت، ایمان و قدسی) سه مرتبه نخست آن در هر انسانی وجود دارد. جمادات و نباتات و حیوانات واجد یا فاقد کدامیک از این مراتب روح می باشند و انسان و حیوان در حالت خواب واجد کدامیک از آنها باقی می ماند؟ کدامیک از این مراتب از شئونات مرتبه روح ایمان و کدامیک از شئونات تمام مراتب دیگر است؟ پاسخ: روح حیات و روح قوّت و شهوت ، مشترک بین انسان و حیوان می باشد ؛ از منظر قرآن کریم ، انسان کافر نیز جزء حیوانات محسوب

ادامه نوشته »