سرخط خبرها

بایگانی برچسب: رتبه وجودی

رتبه ی وجودی افراد از چه دلیلی ناشی می شود ؟

پرسش: چند نتیجه را از بحث پر بارمان مطرح میکنم لطفا صحت آنها را بررسی بفرمایید: ۱) انسان ها هیچ نقشی در اینکه در کدام مرتبه ی وجودی هستند; ندارند. از آنجاکه مرتبه ی وجودی افراد عین ذات افراد است لذا افراد هیچ نقشی در اینکه دارای چه ذاتی می شوند ندارند باید دقت کنیم که جز خداوند همه چیز معلول است پس آنچه سبب بوجود آمدن ذات انسان ها می شود مسلما معلول خواهد بود از طرفی انسان نقشی در شکل گیری مرتبه ی وجودی خود ندارد پس مسلما اینکه ما در کدام مرتبه

ادامه نوشته »

دلیل تفاوت در اصل خلقت چیست ؟ چرا همه در عالی ترین رتبه خلق نشدند؟

پرسش: یک کلاس قرآن میرم که استادش می گفت همه انسانها از ابتدا دارای یک ظرفیت روحی هستند و این تلاش خود انسانها هست که یکی میشه پیامبر و یکی هم میشه صدام حسین(ع) … یعنی میگه بذر وجودی همه یکسان هست … آیا واقعا این حرف درسته؟ یعنی بذر وجودی من فرزند این پدر و مادر با بذر وجودی امام حسین(ع) که فرزند دو بزرگوار هست یکی است؟ آیا من هم می تونستم بشم امام … ؟ آخه من که فرزند اون افراد نبودم و در ان شرایط نبودم … آیا این مخالف عدل خدا نیست؟

ادامه نوشته »

چرا ما پیغمبر یا امام نشدیم؟ چرا همه در عالیترین مراتب خلق نشدند؟

پرسش: سلام ۱- خداانسان را خلیفه خودبرزمین انتخاب کرده است آیامنظورحضرت آدم ودر ادامه حضرت مهدی سلام الله است؟ پس ماانسانهای معمولی چه نقشی داریم؟ ۲-سوالم را چندبار نوشتم وپاک کردم دیدم شکل دیگر سوالم مثل این است که بپرسم چرامامیریم مدرسه وچرادرس می خونیم وچرا باید امتحانی باشه ودر آخربهشت وجهنمی؟ مدیر مدرسه ، مدرسه را ساخته وبایکی از شاگرداش که پسر شاگردمحبوبش بوده حال می کنه ، مارا چه کار؟! ۳-درست است که اهداف ازدواج نبایدرسیدن به استقلال مالی

ادامه نوشته »

چرا رسول الله(ص) از علی(ع) برتر است؟ چه ویژگی خاصی دارد؟

پرسش: در بعضی کتب و سخنرانیها نوشته و گفته شده که مقام و منزلت امام علی (علیه السلام ) از تمامی انبیا و اوصیا بالاتر و برتر است الا حضرت محمد مصطفی (صلی الله و علیه و آله و سلم ) . سوال من اینست که آیا ویژگی خاصی را پیامبر مکرم اسلام داشتند که باعث برتری و نزول وحی بر ایشان شده است ؟ یا دلیل برتری پیامبر اسلام (صلی الله ) بر امام علی (علیه السلام ) چیست ؟ پاسخ: ذیلاً مطلبی عمیق تقدیم حضور خواهد شد که لازم است چندین بار خوانده شود، تا رموز

ادامه نوشته »

تفاوت مرتبه وجودی و حد مرتبه وجودی را بیان فرمایید ؟

پرسش: وجود، حقیقت واحد دارای مراتب است. و مراتب در قیاس با همدیگر، حدودی بر می دارند که ماهیات، همین حدودند. لذا ماهیت را حدّ عدمی وجود گویند. هر مرتبه از وجود، سه گونه آثار دارد، آثاری که برای اصل وجود است. آثاری که برای مرتبه است، آثاری که برای حدّ مرتبه است. این قسم سوم را آثار ماهوی یا آثار جواهر و اعراض میگویند حال بنده نمی توانم فرق مرتبه وجود با حد مرتبه وجود را بفهمم می شود لطفا

ادامه نوشته »

حقیقت زندگی چیست؟ زندگی یعنی چه؟

پرسش: حقیقت زندگی چیست؟ زندگی یعنی چه؟ پاسخ: ۱ـ در باره ی حقیقت زندگی ، تعاریف بسیاری گفته شده ، لکن هیچکدام از این تعاریف مطرح شده ، تعریف حقیقی زندگی نیستند. چرا که اساساً حیات ، امری وجودی و بسیط بوده غیر قابل تعریف می باشد ؛ همانگونه که دیگر اوصاف وجود ، همچون وحدت و کثرت ، علم ، ظهور ، شدّت و ضعف و … ، غیر قابل تعریف ، و به تبع خود وجود ، در غایت روشنی و وضوح بوده در تمام مراتب هستی حضور دارند. معمولاً بسیاری از امور ، که تعریفشان

ادامه نوشته »

حقیقت موجودات وجود است یا ماهیت؟

پرسش: حقیقت هر انسان خاص (زید) وجود است یا ماهیت؟ اگر وجود (مرتبه ای از وجود) باشد نه حدوث می پذیرد و نه عدم و نه زمان و نه تغییر و نه تبدیل و باید ازلی و ابدی باشد نه آنکه جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء. اگر ماهیت باشد، اعتباری است و هیچ ماهیتی (که نه وجود است و نه عدم) نمی تواند وجود شود. یعنی یک ماهیت یا همیشه وجود داشته است و یا هیچوقت وجود نداشته است و این فرض صحیح بنظر نمی رسد که ماهیتی مشخص، زمانی معدوم و زمانی موجود باشد. چون هیچ چیزی

ادامه نوشته »

تفاوتها از کجا درست شدند؟ نقد فرضیه تکامل انواع داروین و نظریه تصادف !

پرسش: این دگرگونیها در نظام هستی چگونه رخ داده است و برای چیست؟ آیا پیدایش گوناگونیها تنها برحسب تصادف بوده است؟ همه آن تنوعی که در یک نوع واحد می بینیم، مشیت الهی نبوده است؟ پاسخ: ۱ـ تصادف فرضی است توخالی و بی معنی. هر پدیده ای که رخ می دهد یا بی علّت است یا با علّت.اگر کسی قائل شود که پدیده ی بی علّت وجود دارد ، پس او قانون علّیّت را انکار نموده است. و اگر کسی قانون علّیّت را انکار نماید ، قول خود او نیز قابل اثبات نیست. چون در هر استدلالی ،  

ادامه نوشته »

کثرت موجودات از کجاست؟ کل یوم هو فی شأن یعنی چه؟

پرسش: اگر مراتب وجود را در تشکیک وجود در نظر بگیریم، آیا تمام این مراتب، ظهور بالفعل دارند؟ اگر اینگونه باشد، دیگر مخلوق جدید معنی نخواهد داشت چون چگونه می تواند مخلوقی خلق شود بدون اینکه ظهور مرتبه ای از وجود باشد و چگونه می تواند هم عرض (بلکه عین) یک مرتبه از وجود ظهور یافته گردد و خلقی جدید اطلاق شود و اگر خلقی جدید وجود ندارد پس کل یوم هو فی شأن چیست و حدوث جسمانی و بقاء روحانی نفس چگونه می تواند باشد بطوریکه نفس جدیدی ایجاد شده  

ادامه نوشته »

ایا منشا تفاوت موجودات رتبه ی وجودی آنهاست ؟

پرسش: در پاسخ قبلی آمده بود که به خاطر محدود بودن عقل بشر، قرآن و پیامبران آمده اند، اصلا چرا خداوند عقل ما را محدود آفریده و معیارهای عقل کامل که پیامبران به آن دست پیدا کرده بودند، چه بود؟ پاسخ: ۱ـ تفاوت در خلقت موجودات ، لازمه ی عالم خلقت است. چون اگر تفاوت موجودات نبود ، اساساً عالمی نیز وجود نداشت. به حکم عقل و منطق ، دو بودن وقتی معنی دارد که تمایزی باشد ؛ چون فرض دو شیء که عین هم باشند ، فرضی است نادرست و متناقض. چرا که دو شیءِ عین هم ، یعنی دو شیء که یک شیء می باشند. پس برای اینکه …

ادامه نوشته »

چرا هر موجودی در مرتبه ای واقع شده؟ این مطلب چگونه با عدالت خدا سازگار است؟

پرسش: اگر تمام مخلوقات حادثند (حداقل حدوث ذاتی)، چه ترجیحی برای انتساب یک جایگاه (از تشکیک وجود) به یک موجود وجود دارد بطوریکه ترجیح بلامرجح اتفاق نیفتد و مقرون به سابقه باشد. هر چند در واقع بیان انتساب یک جایگاه به یک موجود صحیح نیست و هر موجود در حقیقت عین آن جایگاه است. اما موضوع این است که آن موجود با تمام وجود آن مرتبه از وجود را وجدان می کند و نمی تواند مرتبه دیگری از وجود را وجدان نماید و در قالب و چارچوب آن مرتبه گرفتار است و با همان مرتبه حیات دارد و عواقب همان مرتبه را هم می چشد. اگر گفته شود    

ادامه نوشته »