سرخط خبرها

بایگانی برچسب: رابطه روح و جسم

آیا مسئله خواب دیدن که مغز انسان به سطح دلتا می رود و خواب می بیند، وجود روح را زیر سوال نمی برد؟

پرسش: تحقیقات نشان داده مغز دارای امواج مختلفی است: ۱) بیداری و هوشیاری کامل – امواج ۱۳ تا ۲۴ سیکل در ثانیه( بتا Beta) 2) حالت ریلکس جسمانی– امواج ۸ تا ۱۲ سیکل در ثانیه( آلفا Alpha) 3) حالت خواب سبک – امواج ۴ تا ۷ سیکل د رثانیه (تتا Theta) 4) حالت خواب سنگین-امواج ۴ سیکل در ثانیه (دلتا Delta) آیا مسئله خواب دیدن که مغز انسان به سطح دلتا می رود و انسان خواب می بیند مسئله وجود روح را زیر سوال نمی برد؟ چون گفته شده این روح است که در هنگام خواب

ادامه نوشته »

با اینکه روح مجردست پس چگونه بعد از مرگ و با خیرات و فاتحه ی دیگران تکامل و رشد دارد؟

پرسش: گفته می شود در عالم مثال و عقل، حرکت و تغییر و زمان وجود ندارد. از طرفی گفته می شود انسان پس از مرگ، از فاتحه و قرآن و احسان دیگران و از آثار ماتأخر خود تحت تأثیر و تغییر قرار می گیرد، این چگونه است؟ پاسخ: نفس همانگونه که به هنگام حیات دنیوی ، با بدن در تماسّ است و از این طریق کمالاتی کسب می کند ، با آثار صادره از بدن خود نیز ارتباط وجودی دارد. چون معلول با علّت خود پیوند وجودی دارد ؛ و معلول بدن ، به نحو اولی معلول جنبه ی برزخی انسان

ادامه نوشته »

آیا یک نفس می تواند چند بدن داشته باشد؟ جریان چهل بدن داشتن علی (ع) چه توجیهی دارد ؟

پرسش: در وقایعی مشابه شبی که امیرالمؤمنین (ع) مهمان چهل نفر بودند و نظایر آن، این حوادث بصورت حضور با کالبد مثالی بوده یا با بدن مادی؟ آیا امکان عقلی وجود دارد که یک نفس به چند بدن مادی تعلق داشته باشد بخصوص آنکه این تعلق نیز همزمان و در آن واحد باشد؟ آیا نفس انسان می تواند با بدن مادی شخص دیگری ولو به اعجاز ارتباط برقرار نماید آنچنانکه بین سید الساجدین (ع) و باقرالعلوم (ع) بیان شده است؟ پاسخ: ۱ـ در جریان امام علی (ع) هر دو احتمال وجود دارد

ادامه نوشته »

یک دلیل محکم برای اثبات روح می خواهم ؟ چرا انسان در پیری می میرد ؟

پرسش: من دچار شک در دینم شدم. اول اینکه یک دلیل محکم برای اثبات روح می خواهم چرا انسان در پیری می میرد؟ ضعیف شدن اعضا یا خروج روح؟ پاسخ: الف ـ شکّ در اعتقادات و منشاء آن باید متوجّه بود که هر پدیده ای در عالم هستی علّتی و حکمتی دارد ؛ که شک در اعتقادات نیز از این امر مستثنی نیست. گاه شک در اعتقادات می تواند نعمتی از جانب خدای حکیم باشد که بنده ی خود را از این طریق به سوی یقینهای بالاتری سوق می دهد ؛ لذا شک از هر سنخی که باشد می تواند باعث رشد

ادامه نوشته »

دلایل غیرمادی بودن روح از دیدگاه روانشناسی چیست؟

پرسش: دلایل غیرمادی بودن روح از دیدگاه روانشناسی چیست؟ پاسخ: ۱ـ کدام روانشناسی؟ منظورتان از روانشناسی کدام مکتب روانشناسی است؟ گویا شما بزرگوار چنین پنداشته اید که چیز واحدی به نام علم روانشناسی وجود دارد؛ در حالی که چنین علم واحدی موجود نیست. آنچه در عالم واقع وجود دارد، تعداد فراوانی مکاتب روانشناسی اند که برخی از آنها با برخی دیگر، تفاوتهای بنیادی دارند. مکاتب عمده ی روانشناسی، که هر کدام زیر مجموعه هایی هم دارند، عبارتند از: مکتب زیست

ادامه نوشته »

خواهشا براهین و دلائل نقلی و عقلی تجرد نفس و روح را بیان فرمایید ؟

پرسش: در روح تغییر وجود دارد و نیز روح نامحدود نیست و دارای حد است.بنابراین روح مادی است.تشریح:تغییر در روح امری بدیهی(تغییرحالات نفس و روح مثل غم و شادی و … ،مراتب روح دناءت و علو و ..)است و از آنجاییکه تغییر مستلزم زمان مند بودن است فلذا روح مجرد اززمان نیست در روایات معتبر از جمله در کتاب شریف کافی داریم که هر موجود ممکنی متغییر است و از طرفی تنها موجود نا محدود خداست و روح محدود میباشد پس دارای بعد است فلذا مکان دارد و بعد(مکان)دلیل

ادامه نوشته »

تفاوت قلب و ذهن در چیست ؟ با کدام می توان به خداوند رسید ؟

پرسش: فرق قلب و ذهن چیست؟ چرا احساساتی می شویم یک جایی در اطراف سینه مان به وجدمی آید؟ تصمیم گیری با کدام بهتر است؟ خدا در کدام یکی وجود دارد؟ چگونه ندای قلب را بشنویم؟ آیا از هم مستقل اند یا هر جفت یه چیزند؟ پاسخ: ـ ذهن، عقل و قلب روح حقیقتی مجرّد(غیرمادّی) است ، که بدن آدمی را تدبیر می کند ؛ لذا حیات و حرکت بدن به واسطه روح است ؛ و بدن بدون روح ، جسد سرد و خاموشی بیش نیست ؛ دیدن و شنیدن و سخن گفتن و فکر کردن و تخیل نمودن و دوست داشتن و نفرت

ادامه نوشته »

ایا نقص عضو بدن دنیایی موجب نقص روح یا نقص عضو بدن برزخی خواهد شد؟

پرسش: وقتی یک انگشت یا یک دست شخصی قطع می شود چه بلایی بر سر نفس و روح او می آید؟ با توجه به مجرد بودن روح و دارای شکل بودن کالبد مثالی، آیا این قطع عضو، در آنها مؤثر خواهد بود؟ پاسخ: ۱ـ ترکیب روح و بدن نیز ترکیب اتّحادی است ؛ یعنی چنین نیست که انسان ، حقیقتاً مرکّب از دو جزء با عناوین روح و بدن باشد. انسان یک حقیقت است که از مرتبه ی عالی او تعبیر به روح ، و از مرتبه پایینتر آن تعبیر به نفس و از پایین ترین رتبه ی وجودی او تعبیر به بدن می شد. امّا مادّه ، هیچگاه جزء …

ادامه نوشته »