سرخط خبرها

بایگانی برچسب: خصوصیات ماده

لطفا تعریف فراگیری برای ماده ، جماد ، گیاه ، حیوان و انسان ایراد بفرمایید ؟

پرسش: استدعا دارم تعریف جامعی برای: -۱ ماده -۲ جماد -۳ گیاه -۴ حیوان و -۵ انسان ارائه بفرمائید. پاسخ: مادّه در اصطلاح فلسفه: به جهت قابلی اشیاء، مادّه گویند. اگر آن قابل، قابل محض (بالقوّه ی محض) باشد، آن را مادّه ی اولی یا هیولی گویند. اگر بالقوّه ی محض نباشد، بلکه قوّه ی برخی امور را دشته باشد، آن را مادّه ی ثانیه گویند. مادّه در واقع امری عقلی است نه حسّی. توضیح عقل آدمی وقتی به اشیاء مادّی نظر می کند در آنها دو حیثیت را ادراک می کند

ادامه نوشته »

آیا ماهیت عالم مثال و جبروت با بالقوه بودن منافات دارد؟

پرسش: ماهیت عالم مثال و جبروت با بالقوه بودن منافات دارد؟ و امکان ندارد مثلا ما عالم مثالی داشته باشیم که موجود بالقوه و تبدیل قوه به فعل داشته باشد؟ پاسخ: ۱ـ مادّه یعنی ادنی مرتبه ی وجود؛ که لا فعلیّه لها الّا عدم الفعلیّه. یعنی در مرز عدم قرار دارد، و مرتبه ای پایینتر از آن فرض ندارد. حال اگر فرض کنیم که در تمام مراتب وجود، قوّه هست، یعنی در تمام مراتب وجود، مادّه است. و این یعنی تمام مراتب وجود، ادنی مرتبه ی وجودند؛ و این تناقض است. لازمه

ادامه نوشته »

چرا مجردات ثابتند ولی عالم ماده تدریجی است؟

پرسش: چرا خلقت مادیات تدریجی است در حالی که خلقت مجردات دفعی؟ پاسخ: وجود، حقیقتی است واحد ولی دارای مراتب ؛ و همه این مراتب نیز بالفعل موجودند. چرا که اساساً وجود ، مساوق و همپایه ی فعلیّت است. وقتی به این مراتب نظر می کنیم ، می یابیم که هر مرتبه از وجود ، یک سری از صفات را در حدّ رتبه ی خودشان دارا می باشند ؛ مثلاً همه علم دارند ، حیات دارند ، اختیار دارند و … . این گونه صفات ، اوصاف ذاتی وجودند. لذا هر مرتبه از وجود در حدّ رتبه ی خود ،

ادامه نوشته »

حرکت جوهری و زمان جوهری را در موجودات شرح دهید ؟

پرسش: سوال : با توجه به اینکه روشنترین خاصیت همه اجسام امتداد(طول-عرض-ارتفاع) است و از این امتداد حجم اجسام بدست می آید و وقتی حجم اجسام را با حجم کل جهان مقایسه می کنیم مکان اجسام از آن انتزاع می شود. حال با مبنا قرار دادن این مطالب چگونه می توان ثابت کرد که هر موجود جسمانی و مادی زمانمند است و دارای بعد زمانی است؟ اولا : در پاسخ فرمودید که هر چه در جهان مادی است دچار تغییر و حرکت می شود. و ما بدین ترتیب به وجود زمان پی می بریم

ادامه نوشته »