سرخط خبرها

بایگانی برچسب: خروج روح از بدن

هنگام خواب روح چگونه از بدن خارج می شود و چگونه باز می گردد؟ آیا امکان دارد جسمی را بدون تماس فیزیک جابجا کنیم؟

پرسش: چگونه موقع بیدار شدن روح به بدن بازمی گردد مثلا وقتی در ماشین می خوابیم، لطفا بیشتر توضیح دهید. پرسش:هنگام خواب روح چگونه از بدن خارج می شود و چگونه باز می گردد؟ آیا امکان دارد جسمی را بدون تماس فیزیک جابجا کنیم؟ پاسخ: برای بیان پاسخ به این پرسش لازم است که چند مطلب درباره ی رابطه ی روح و بدن تقدیم حضور گردد. ۱ـ روح حقیقتی مجرّد (غیر مادّی) بوده ، هیچگاه در عالم مادّه داخل نمی شود ؛ لذا روح ـ بر خلاف تصوّر عمومی ـ داخل بدن نیست تا هنگام

ادامه نوشته »

آیا می شود روح را برای مدتی با اختیار یا بی اختیار از جسم خود جدا کرد؟

پرسش: آیا می شود روح را برای مدتی با اختیار یا بی اختیار از جسم خود جدا کرد؟ در این صورت چه حالی به انسان دست می دهد؟ پاسخ: برای بیان پاسخ به این پرسش لازم است که چند مطلب درباره ی رابطه ی روح و بدن تقدیم حضور گردد. ـ روح، حقیقتی مجرّد (غیر مادّی) بوده ، هیچگاه در عالم مادّه داخل نمی شود ؛ لذا روح ـ بر خلاف تصوّر عمومی ـ داخل بدن نیست تا هنگام خواب یا مرگ طبیعی یا موت اختیاری یا موت موقّت، از آن خارج گردد. ـ از طرف دیگر، روح خارج از بدن نیز نمی باشد؛ چون خارج شیء مادّی ، نیز …

ادامه نوشته »