سرخط خبرها

بایگانی برچسب: تکامل اخروی

بهشت و جهنم اخروی از سنخ جبروت است؟ فرق جسم اخروی با برزخی چیست؟

پرسش: ۱- بهشت و جهنم اخروی از سنخ جبروت است؟ ۲- اگر آری پس یعنی در جبروت هم جسم هست؟صور هست؟نغمه هست؟شعر هست؟ ۳- اگر آری آیا این با مجرد بودن و کلی بودن منافاتی ندارد چون عقل و مفاهیم کلی که از جنس عقولند جسم ندارند و مثلا دروغ که جسم ندارد (یا شاید هم جسم با شکل فرق دارد) ۴- آیا عقل و مفاهیمش از سنخ عالم عقولند در واقع از سنخ جبروتند؟ ۵- آیا اساسا جسم جبروتی داریم؟ ۶- آیا جسم اخروی با تجرد کامل منافات ندارد؟چون اگر بگوییم جسم اخروی باطن جسم

ادامه نوشته »

در جهان آخرت زندگی چگونه خواهدبود؟

پرسش: در جهان آخرت زندگی چگونه خواهدبود؟ توضیح بیشتری دهید. پاسخ : سخن در باب زندگی اخروی انسان به قدری زیاد است که اگر بخواهیم همه را بیان کنیم ، کتابی مفصّل خواهد شد ؛ لذا به ذکر مواردی بسنده می کنیم ؛ و سعی می کنیم برای اینکه تصویری قابل لمس تر از آن زندگی ارائه دهیم ، آن را با زندگی دنیا مقایسه نماییم. ۱ـ زندگی در عالم دنیا به خاطر وجود ماده همراه با حرکت و تکامل اختیاری است ولی در آخرت اگر چه انسان دارای جسم است ولی حرکت و تکامل به معنی

ادامه نوشته »