سرخط خبرها

بایگانی برچسب: تفاوت وجود و ممکن الوجود

چرا از تغییر عالم ، تغییر خدا لازم نمی آید؟

پرسش: در رابطه علّی و معلولی، معلول تغییر نمی کند مگر آنکه علت تغییر نماید و در حقیقت معلول وجود مستقلی از علت ندارد و به نوعی انعکاس اوست. واقع شدن زمان بر ماده و تغییر در آن و انواع تغییرات در عالم ماده و تغییر و تکامل مادی و معنوی هر انسان از کودکی تا کهنسالی و اصولاً تغییر در خلقت و خلق جدید و امثال آنها، که همگی تغییر در معلول می باشند چگونه به تغییر در علت اصلی آنها یعنی خداوند متعال بر نمی گردد؟ پاسخ: خدا وجود مادّی را می آفریند و وجود

ادامه نوشته »

اگر ممکن الوجود پرتوی از ذات واجب است ایا وجود حرکت و تغییر در ممکن الوجود به واجب نیز برمیگردد؟

پرسش: اگر ممکن الوجود پرتوی از ذات واجب است ایا وجود حرکت و تغییر در ممکن الوجود به واجب نیز برمیگردد؟ اگر ممکن الوجود پرتوی از ذات واجب است یعنی در بود و وجود به او وابسته است حال شکی نیست که در ممکنات حرکت وجود دارد حال این حرکتی که در ممکنات وجود دارد مستند به وجودش است و وجود هم از آن خداست.حال یعنی در وجود و بعبارتی واجب الوجود حرکت وجود دارد.این مساله را برای بنده تبیین بفرمایید. درحالت کلی حرکت در وممکنات و ارتباط آن با واجب الوجود

ادامه نوشته »

رابطه علت و معلول را کمی بیان بفرمایید ؟

پرسش: هر چند مشخصه هر معلولى، ضعف و محدودیت وجودى و کمالى است؛ یعنى هر معلولى داراى ضعف و محدودیت است، اما از کجا معلوم که هر جا ضعف و محدودیت وجودى در کار است معلولیت هم هست؟ به عبارت روشن تر، درست است که هر معلولى ضعیف و محدود است، اما از کجا که هر ضعیف و محدودى معلول است؟ (مثلا مى‏توانیم بگوییم هر شاعرى انسان است، اما نمى‏توانیم بگوییم هر انسانى شاعر است). به عبارت دیگر آیا نمى توان غیر معلولى (واجب الوجود) را فرض کرد که داراى ضعف و محدودیت

ادامه نوشته »

حقیقت موجودات وجود است یا ماهیت؟

پرسش: حقیقت هر انسان خاص (زید) وجود است یا ماهیت؟ اگر وجود (مرتبه ای از وجود) باشد نه حدوث می پذیرد و نه عدم و نه زمان و نه تغییر و نه تبدیل و باید ازلی و ابدی باشد نه آنکه جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء. اگر ماهیت باشد، اعتباری است و هیچ ماهیتی (که نه وجود است و نه عدم) نمی تواند وجود شود. یعنی یک ماهیت یا همیشه وجود داشته است و یا هیچوقت وجود نداشته است و این فرض صحیح بنظر نمی رسد که ماهیتی مشخص، زمانی معدوم و زمانی موجود باشد. چون هیچ چیزی

ادامه نوشته »