سرخط خبرها

بایگانی برچسب: تفاوت عالم برزخ و ملکوت

عوالم موجود در هستی چند نوع است و کدامیک برای انسان قابل حصول است؟

پرسش: عوالم موجود در هستی چند نوع است و کدامیک برای انسان قابل حصول است؟ پاسخ: نخست باید دانست که جز کنه ذات خداوند متعال ، که از دسترس تمام موجودات بیرون می باشد ، شناخت و بلکه احاطه ی وجودی بر همه ی عوالم وجود ، ذاتاً برای انسان ممکن است ؛ لکن در مقام عمل ، تنها عدّه ی معدودی هستند که به مقام انسان کامل نائل شده ، احاطه ی وجودی و علمی بر تمام عوالم پیدا می کنند ؛ که البته خود این احاطه ی کامل نیز دارای مراتب می باشد و چهارده معصوم (ع) در اوج

ادامه نوشته »

وضع زندگی برزخیان چگونه است؟ آیا از ما خبر دارند؟

پرسش: مقداری در خصوص کیفیت زندگی برزخیان توضیح بفرمایید؟ خوراک و پوشاکشان، عبادت و کار و مشغله شان ، عذاب و نعمت ، میزان اطلاع آنها ازما ، چگونگی خوشحال کردن آنها، لطفا واضح و مفصل پاسخ دهید. پاسخ: ــ نکاتی چند در باب عالم برزخ ۱ـ عالم برزخ عالمی است غیر مادّی ولی جسمانی ؛ یعنی اگر چه مادّی نیست لکن موجودات آن مثل موجودات مادّی دارای شکل و رنگ و اندازه و امثال این امور می باشند ؛ مانند موجوداتی که در خواب می بینیم. لذا نباید جسمانیّت را با

ادامه نوشته »

عوالم وجود (مثال ، جبروت ، ملکوت ، ناسوت) را به طور مفصل توضیح دهید ؟

پرسش: عوالم وجود را به طور مفصل توضیح دهید؟ پاسخ: در حکمت اسلامی طبق براهین عقلی، عالم خلقت را به سه مرتبه ی کلّی تقسیم کرده اند که عبارتند از : ۱ـ عالم عقل یا عالم عقول یا عالم مفارقات تامّ یا عالم ارواح یا عالم جبروت یا ملکوت اعلی و … :این عالم از مادّه و آثار مادّه مثل حرکت ،زمان ، مکان ، کیفیت ، کمّیت و… منزه است ؛ و از حیث وجودی قویترین مرتبه عالم است ؛ و تقدّم وجودی بر تمام عوالم خلقت دارد. البته توجّه داشت که مراد از این تقدّم وجودی

ادامه نوشته »

تفاوت بهشت برزخی و اخروی چیست ؟ تفاوت جسم برزخی و دنیوی و اخروی چیست ؟

پرسش: ۱- فرق خون مجرد با خون مادی چیست؟آیا خون مجرد هم مایه حیات جسم مجرد است یا خیر؟ ۲- آیا جسم برزخی ، مثالی و جسم اخروی ،جبروتی است؟ ۳- فرق جسم برزخی و اخروی چیست؟ ۴- جسم اخروی که مجرد محض است پس چطور صورت (انسانی یا حیوانی)و مقدار دارد؟ایندو متضاد نیستند؟ ۵- آیا بهشتی که در قران ترسیم شده که نهرهای روان و حور و… همان بهشت مثالی و برزخیست؟یعنی اکثر مردم پس از حسابرسی تنزل به بهشت مثالی می کنند؟مگر بهشت برزخی(عالم برزخ) پس از قیامت برچیده

ادامه نوشته »

منظور از عوالم لاهوت و ناسوت و جبروت و ملکوت در روایات چیست ؟

پرسش: تقسیم ۴ عالم از عوالم (لاهوت – جبروت – ملکوت –ناسوت ) توسط چه کسی در فرهنگ معارف اسلامی رایج شد؟ آیا از قران و روایات استفاده شده است؟ لطفا ذکر فرمایید و ویژگیهای هر عالم را مرقوم فرمایید. پاسخ: الف: واژه های ملکوت و جبروت و لاهوت و ناسوت در قرآن و روایات آمده اند. البته این الفاظ معادلهای وحیانی دیگری هم دارند؛ مثلاً در زبان وحی به جای ناسوت، از واژه ی دنیا و عالم اجسام و طبیعت و عالم ملک و امثالهم استفاده شده است. به جای لاهوت نیز

ادامه نوشته »

ایا در برزخ، صبح و شام وجود دارد؟ آیا انسان در شام برزخ، خواب هم دارد و یا می خوابد؟

پرسش: در عالم برزخ، صبح و شام وجود دارد. آیا انسان در شام برزخ، خواب هم دارد و یا می خوابد؟! اگر داشته باشد، به احتمال زیاد خوابش متفاوت است و مانند دنیا نیست. پاسخ: ۱ـ در برزخ، صبح و شام هم وجود دارد. چون برزخ با دنیا یک نحوه ارتباط دارد؛ و صبح و شب آن با صبح و شب دنیا در ارتباط است. لذا شب بهشت، تاریک نیست؛ چرا که مؤمن خودش نورانی است، و تمام نعمات بهشت نیز نورانی اند. جهنّم نیز روزش روشن نیست. حتّی آتش جهنّم نیز نور ندارد؛ بلکه آتش ظلمانی

ادامه نوشته »

عالم برزخ چگونه است؟

پرسش: عالم برزخ را شرح دهید؟ پاسخ: عالم وجود دارای مراتب طولی است ؛ خداوند متعال علّت عالم وجود ، و کمال محض است ؛ لذا اوّلین معلولی که از خدا صادر شده است ، از نظر وجودی قویترین رتبه ی وجودی را داراست ؛ حکما این موجود را با الهام از برخی روایات ، عقل اوّل نامیده اند ــ توجه: اصطلاح عقل و عقول در اینجا غیر از عقل جزئی بشر است ــ . دومین موجودی که خداوند متعال آفریده است موجودی است که به واسطه ی عقل اوّل آفریده است ؛ یعنی در آفرینش آن ، عقل

ادامه نوشته »