سرخط خبرها

بایگانی برچسب: تفاوت جسم مادی و مجرد

دلیل بالفعل بودن مجردات چیست؟ فرق مجرد و مادی در چیست ؟

پرسش: دلیل بالفعل بودن مجردات چیست؟ پاسخ: ۱ـ موجود مجرّد ، یعنی موجودی که مادّی نیست ، یعنی مجرّد و منزّه از مادّه ؛ و مادّه در اصطلاح حکما یعنی حیث بالقوّه ی اشیاء ؛ لذا موجود مجرّد و غیر مادّی چیزی جز بالفعل بودن نیست. به عبارت دیگر موجود به دو قسم تقسیم می شود: بالقوّه و بالفعل. که قوّه همان مادّه و فعلیّت همان صورت مجرّده است. ۲ـ همانگونه که گفته شد بالفعل بودن در مقابل بالقوّه بودن است. و بالقوّه بودن یعنی قابلیّت پذیرش کمالی وجودی

ادامه نوشته »

آیا موجودات مجرد (غیر مادی) وجود دارند؟

پرسش: ایا موجودات مجرد وجود دارند؟ والروح جسم رقیق ألبس قالبا کثیفا. روح، جسم رقیقی است که قالب غلیظی بر آن پوشانده شده است. جز خداوند متعال همه چیز جسم است و جسمانى ماسوای خداوند تعالی جز جسم به معنای عام آن ـ که شامل همه چیزهای قابل وجود و متحقّق در اجزا و مقدار است ـ نمى‏باشد، امام صادق علیه السلام مى‏فرمایند: لان کلّ شیء جری فیه أثر ترکیب لَجسمٌ. هر چیز که در آن اثر ترکیب جاری باشد جسم مى‏باشد. مقاله ای در راستای همین موضوع که سخنان

ادامه نوشته »

بدن اخروی چگونه خواهد بود؟

پرسش: در قیامت ویژگیهای بدن مثل جذب دفع نمو و تناسب و تغذیه چگونه است؟ پاسخ: جسم بر دو گونه است ؛ جسم مادّی و جسم مجرّد(غیر مادّی) ؛ مثل آن اجسامی که در خواب می بینیم یا در ذهنمان تجسّم می نماییم. بدن اخروی و بدن دنیوی ، هر دو جسم اند ؛ امّا بدن دنیوی جسم مادّی و بدن اخروی جسم مجرّد است. جذب (تغذیه) و لازمه ی طبیعی آنها یعنی دفع و نموّ ، از ویژگیهای جسم مادّی اند نه از ویژگیهای جسم مجرّد. لذا اینگونه امور ، به معنای دنیایی آنها ، در آخرت وجود

ادامه نوشته »

بهشت و جهنم اخروی از سنخ جبروت است؟ فرق جسم اخروی با برزخی چیست؟

پرسش: ۱- بهشت و جهنم اخروی از سنخ جبروت است؟ ۲- اگر آری پس یعنی در جبروت هم جسم هست؟صور هست؟نغمه هست؟شعر هست؟ ۳- اگر آری آیا این با مجرد بودن و کلی بودن منافاتی ندارد چون عقل و مفاهیم کلی که از جنس عقولند جسم ندارند و مثلا دروغ که جسم ندارد (یا شاید هم جسم با شکل فرق دارد) ۴- آیا عقل و مفاهیمش از سنخ عالم عقولند در واقع از سنخ جبروتند؟ ۵- آیا اساسا جسم جبروتی داریم؟ ۶- آیا جسم اخروی با تجرد کامل منافات ندارد؟چون اگر بگوییم جسم اخروی باطن جسم

ادامه نوشته »

تفاوت بهشت برزخی و اخروی چیست ؟ تفاوت جسم برزخی و دنیوی و اخروی چیست ؟

پرسش: ۱- فرق خون مجرد با خون مادی چیست؟آیا خون مجرد هم مایه حیات جسم مجرد است یا خیر؟ ۲- آیا جسم برزخی ، مثالی و جسم اخروی ،جبروتی است؟ ۳- فرق جسم برزخی و اخروی چیست؟ ۴- جسم اخروی که مجرد محض است پس چطور صورت (انسانی یا حیوانی)و مقدار دارد؟ایندو متضاد نیستند؟ ۵- آیا بهشتی که در قران ترسیم شده که نهرهای روان و حور و… همان بهشت مثالی و برزخیست؟یعنی اکثر مردم پس از حسابرسی تنزل به بهشت مثالی می کنند؟مگر بهشت برزخی(عالم برزخ) پس از قیامت برچیده

ادامه نوشته »