سرخط خبرها

بایگانی برچسب: تسبیح تکوینی موجودات

توضیح اختیار و تکلیف و معاد جمادات و حیوانات و نباتات و نقد تسبیح تکوینی !

پرسش: ۱- اینکه فرموده اید هر چیزیکه لباس وجود بر تن دارد موجود مختاری است این استنباط را از کجا آورده اید ؟ اولا موجود مختار در مقابل فعلش مسئول است آیا بنظر شما جمادات و حیوانات و حتی ملائکه در مقابل فعلشان مسئول هستند آیا بنظر شما موجوداتی بجز انسان می تواند فعل خوب و فعل بد انجام دهد آیا بنظر شما موجودات مختار نبایستی دو سویه باشند آیا بنظر شما موجودات همچون ملائکه و حیوان فعل تخلفشان در چیست

ادامه نوشته »

شعور و تکلیف حیوانات در چه اندازه می باشد ؟ مورچه و هدهد حضرت سلیمان چطور ؟

پرسش: ۱- حیوانات تا چه سطحی از ادراک را دارند؟ ۲- حیوانات و طبیعت چگونه تسبیح می گویند؟ ۳-حیوانات از کجا به وجود خدا پی برده اند؟ذکر و تسبیح را(بدون تعلیم) چگونه فرا گرفته اند؟ ۴- کمال حیوانات چیست؟و سطح کمالشان تا کجاست؟ ۵- حیوانات عبودیت دارند؟ ۶-می توانند کافر به خدا شوند؟ ۷-نفس اماره دارند؟ ۸-آیا حیوان و نبات مسخر انسانند و خادم اویند؟ ۹-آیا وسوسه شیطانی می شوند؟شیطان را می بینند؟جنها را چطور؟ ۱۰-اگر شعور دارند(به نظر عده ای) چرا نمی توانند

ادامه نوشته »