سرخط خبرها

بایگانی برچسب: بی نهایت در قران

پرسش : به پارادوکس های ” زنون ” و ” راسل “از نظر فلسفی چگونه پاسخ می دهید ؟ بی نهایت در فلسفه چگونه تعریف می شود ؟

پاسخ : اول :پارادوکس چیست؟پارادوکس را به باطلنما و تناقض آمیز و متناقض نما …ترجمه کرده اند ؛ یعنی آنچه که در نگاه بدوی درست به نظر می آید ولی غلط است یا درست است ولی غلط به نظر می آید.همچنین به استدلالی پارادوکس گویند که حکمی را که قبلا درستی آن اثبات شده را نقض میکند و خودش نیز درست به نظر می رسد. حال آنکه می دانیم محال است هم خود یک قضیّه برهان داشته باشد هم نقیض آن.در منطق کلاسیک ریاضی هم می گویند :هر گزاره یا صحیح است یا نا صحیح ؛ و هیچ گزاره ای نمی تواند در عین حال که درست است نادرست هم باشد.اگر …

ادامه نوشته »