سرخط خبرها

بایگانی برچسب: انسان در عالم ماده

آیا انسان در جهان و عالم است یا جهان و عالم در اوست؟ آیا انسان محیط بر عالم است یا بالعکس؟

پرسش: آیا ما در جهان هستیم یا جهان در ماست یا شق سومی هست؟ پاسخ: اگر منظور از ما ، ابدان مادّی ماست یقیناً ما در جهانیم نه بالعکس. امّا اگر منظور از ما ، مراتب فوق مادّی وجود ماست ، که عبارت باشند از بدن برزخی و اخروی ما بعلاوه نفس و قلب و عقل و روح و سرّ و خفی و اخفای ما ، در این صورت ما برتر از جهانیم و بخشی از جهان ، که همان بدن مادّی ما و افعال دنیایی ما و برخی امور دیگر باشند ، معلول ما تلقّی می شوند. البته دقّت شود که جهان ، همان عالم مادّه است. چون عوالم …

ادامه نوشته »

عوالم موجود در هستی چند نوع است و کدامیک برای انسان قابل حصول است؟

پرسش: عوالم موجود در هستی چند نوع است و کدامیک برای انسان قابل حصول است؟ پاسخ: نخست باید دانست که جز کنه ذات خداوند متعال ، که از دسترس تمام موجودات بیرون می باشد ، شناخت و بلکه احاطه ی وجودی بر همه ی عوالم وجود ، ذاتاً برای انسان ممکن است ؛ لکن در مقام عمل ، تنها عدّه ی معدودی هستند که به مقام انسان کامل نائل شده ، احاطه ی وجودی و علمی بر تمام عوالم پیدا می کنند ؛ که البته خود این احاطه ی کامل نیز دارای مراتب می باشد و چهارده معصوم (ع) در اوج

ادامه نوشته »

خدا چه نیازی داشت که آفرید؟ چه نیازی به عبادت ما دارد؟ چرا انسان به عالم ماده آمد؟

پرسش: هدف از خلقت انسان چیست؟ برای این است که جانشین خداوند باشد در زمین؟ مگر خداوند احتیاج به جانشین دارد؟ یا اگر هدف پرستش است باز مگر خداوند نیاز به پرستش دارد؟ علت اینکه انسان می بایست بر روی زمین بیاید چیست؟ چرا در همان جهان ازل نماند؟ پاسخ: الف ـ هدف از خلقت انسان چیست؟ وقتی گفته می شود هدف خدا از آفرینش عالم یا انسان چیست؟ دو معنی ممکن است داشته باشد: ۱ـ این که خدا به عنوان خالق و فاعل عالم و انسان ، چه هدفی از خلقت خود داشته است ؟ یعنی

ادامه نوشته »