سرخط خبرها

بایگانی برچسب: ارواح سرگردان

آیا ارواح بد در این دنیا می توانند به صورت روح های سرگردانی باشند؟

پرسش: آیا ارواح بد در این دنیا می توانند به صورت روح های سرگردانی باشند؟ و در جاهایی مثل قبرستان و بیابانها مردم را مورد آزار خود قرار دهند؟ اگر این ارواح وجود دارند آیا می توانند با انسانها ارتباط برقرار کنند؟ آیا ارواح طیبه نیز می توانند سرگردان باشند؟ اصلا به چه روحهایی سرگردان می گویند ؟ آیا منظور از سرگردانی ،سرگردانی در برزخ است یا در دنیا هم روح سرگردان وجود دارند ؟ اینکه در تلویزیون ما و در فیلم ها اینهمه به این مدل ارواح اشاره می شود صحت دارد یانه؟ پاسخ: ۱ـ آنچه در فیلمهای ایرانی می بینیم  

ادامه نوشته »

آیا روح مردگان را می توانیم احضار کنیم؟

پرسش: آیا فقط روح مردگان رو می توانیم احضار کنیم؟ منظور از احضار روح ، احضار روح از عالم برزخ است لذا اختصاص به روح مردگان دارد ــ البته بسیاری از مدعیان احضار روح یا شیّادند یا تردستند یا دچار توهماتند و کم هستند کسانی که واقعا می توانند احضار روح کنند ــ اما فن دیگری نیز وجود دارد که با تسامح می توان آن را احضار روح زندگان دانست . این فن را تله پاتی می گویند که دارند گان این فن می توانند با افراد دیگر ارتباط ذهنی برقرار کنند . چه بسا بسیاری

ادامه نوشته »

آیا ارواح نیک و شرور وجود دارند؟

پرسش: آیا ارواح نیک و شرور وجود دارند؟ پاسخ: شکّی نیست که برخی از انسانهای زنده در همین دنیای مادّی ، افرادی نیکوکار و دارای صفات عالی انسانی و الهی هستند و عدّه ای دیگر افرادی زشت کردار و شرور می باشند. همچنین شکّی نیست که منشاء اصلی صفات و رفتارهای انسان روح اوست نه بدن مادّی وی. لذا افراد زشت کردار و شرور دارای روحی شرور و خبیث و افراد نیکوخصال و خوش کردار نیز دارای روحی طیّب و پاک هستند ؛ و طبیعی است که بعد از مردن نیز روح نیکو ، همچنان نیکو خواهد بود و روح شرور ، خبیث و شرور. امّا احتمالاً منظور حضرت عالی …

ادامه نوشته »