سرخط خبرها

بایگانی برچسب: ارواح برزخی

آیا ارواح بد در این دنیا می توانند به صورت روح های سرگردانی باشند؟

پرسش: آیا ارواح بد در این دنیا می توانند به صورت روح های سرگردانی باشند؟ و در جاهایی مثل قبرستان و بیابانها مردم را مورد آزار خود قرار دهند؟ اگر این ارواح وجود دارند آیا می توانند با انسانها ارتباط برقرار کنند؟ آیا ارواح طیبه نیز می توانند سرگردان باشند؟ اصلا به چه روحهایی سرگردان می گویند ؟ آیا منظور از سرگردانی ،سرگردانی در برزخ است یا در دنیا هم روح سرگردان وجود دارند ؟ اینکه در تلویزیون ما و در فیلم ها اینهمه به این مدل ارواح اشاره می شود صحت دارد یانه؟ پاسخ: ۱ـ آنچه در فیلمهای ایرانی می بینیم  

ادامه نوشته »

انسان دارای روح می باشد. بعد از مرگ تا روز رستاخیز روح در کجا باقی می ماند و چه اقدامی صورت می دهد یا روی او صورت می گیرد؟

پرسش: انسان دارای روح می باشد. بعد از مرگ تا روز رستاخیز روح در کجا باقی می ماند و چه اقدامی صورت می دهد یا روی او صورت می گیرد؟ پاسخ: روح موجودی است مجرّد و غیر مادّی ؛ که هیچگاه داخل بدن نمی شود ؛ کما اینکه بیرون بدن هم نیست. چون داخل و خارج برای موجود مجرّد بی معنی است. رابطه ی روح و بدن ، همانند رابطه ی معنی و کلمه است که یکی بر روی کاغذ و دیگری در عالم ذهن می باشد و هیچکدام نیز داخل یا خارج دیگری نیستند. چون موجودات عالم ذهن و موجودات عالم

ادامه نوشته »

آیا در عالم برزخ، صبح و شام وجود دارد ؟ آیا انسان در شام برزخ، خواب هم دارد ؟!

پرسش: در عالم برزخ، صبح و شام وجود دارد. آیا انسان در شام برزخ، خواب هم دارد و یا می خوابد؟! حقیقت این صبح و شام چیست یا چگونه است؟ پاسخ: ۱ـ در برزخ، خواب به معنای دنیایی آن نیست. چون خواب ناشی از خستگی است، که آن هم ناشی از تزاحم است، و تزاحم ناشی از مادّه است. ۲ـ اهل برزخ، در واقع، ساکن در صورت برزخی زمین هستند. روز و شب زمین مادّی نیز باطنی در برزخ دارد. البته توضیح مطلب، دشوار است، باید اهل بصیرت بود و دید. شنیدن کی بود مانند دیدن. ۳ـ

ادامه نوشته »

آیا روح مردگان را می توانیم احضار کنیم؟

پرسش: آیا فقط روح مردگان رو می توانیم احضار کنیم؟ منظور از احضار روح ، احضار روح از عالم برزخ است لذا اختصاص به روح مردگان دارد ــ البته بسیاری از مدعیان احضار روح یا شیّادند یا تردستند یا دچار توهماتند و کم هستند کسانی که واقعا می توانند احضار روح کنند ــ اما فن دیگری نیز وجود دارد که با تسامح می توان آن را احضار روح زندگان دانست . این فن را تله پاتی می گویند که دارند گان این فن می توانند با افراد دیگر ارتباط ذهنی برقرار کنند . چه بسا بسیاری

ادامه نوشته »

آیا ارواح نیک و شرور وجود دارند؟

پرسش: آیا ارواح نیک و شرور وجود دارند؟ پاسخ: شکّی نیست که برخی از انسانهای زنده در همین دنیای مادّی ، افرادی نیکوکار و دارای صفات عالی انسانی و الهی هستند و عدّه ای دیگر افرادی زشت کردار و شرور می باشند. همچنین شکّی نیست که منشاء اصلی صفات و رفتارهای انسان روح اوست نه بدن مادّی وی. لذا افراد زشت کردار و شرور دارای روحی شرور و خبیث و افراد نیکوخصال و خوش کردار نیز دارای روحی طیّب و پاک هستند ؛ و طبیعی است که بعد از مردن نیز روح نیکو ، همچنان نیکو خواهد بود و روح شرور ، خبیث و شرور. امّا احتمالاً منظور حضرت عالی …

ادامه نوشته »

اظلاع مردگان از انسان های زنده چگونه می باشد ؟

پرسش:  انسانهایی که از این دنیا می روند تا چه حد از اعمال ما آگاهند؟ میزان آگاهی آنها به چه عواملی وابسته است؟ آگاهی آنها از چه طرفی است؟ آگاهیشان از چه زمانی آغاز می شود؟ از چه نوع اعمال ما آگاهند؟ آیا از زمان مرگ افراد مطلعند؟ چه زمانهایی از شبانه روز و هفته بهتر است برای آنها فاتحه بفرستیم و چه زمانهایی از شبانه روز و هفته این امر منع شده است؟ آیا آنها می فهمند فاتحه از جانب چه شخصی به آنها هدیه شده است؟ پاسخ: طبق روایات اهل بیت (ع) اموات از دنیا و اهل آن اطّلاع دارند ؛ لکن به نظر می رسد که عمومیّت …

ادامه نوشته »

ایا مرده ها در برزخ همدیگر را می شناسند؟

پرسش: ایا مرده ها در برزخ همدیگر را می شناسند؟ پاسخ: طبق روایات اهل بیت (ع) اموات ، در عالم برزخ ، دارای بدنهایی غیر مادّی و شبح گونه ای هستند که با آن ابدان در عالم برزخ زندگی می کنند و همدیگر را نیز می شناسند. در عالم برزخ هر شخصی جایگاه خاصّی برای خود دارد ، که شبها را در آن به سر می برد ؛ امّا روزها عدّه ای از آنها به وادی السّلام منتقل می شوند که بهشت عالم برزخ است و عدّه ای دیگر نیز به وادی برهوت برده می شوند که جهنّم برزخی است. همچنین هر کس ــ اعمّ از مؤمن و غیر مؤمن …

ادامه نوشته »