سرخط خبرها

بایگانی برچسب: اثبات تجرد روح

آیا اعتقادات ما علم روحی جدید را تائید می‌کند؟ آیا امکان تجسد ارواح به صورتی که قابل شناسائی زیستشناسی باشند، وجود دارد؟ آنچنان که در علم روحی جدید ادعا می‌شود. آیا ارواح قادر به دخل و تصرف در جهان مادی هستند؟

پرسش: آیا اعتقادات ما علم روحی جدید را تائید می‌کند؟ آیا امکان تجسد ارواح به صورتی که قابل شناسائی زیستشناسی باشند، وجود دارد؟ آنچنان که در علم روحی جدید ادعا می‌شود. آیا ارواح قادر به دخل و تصرف در جهان مادی هستند؟ از حرکت اشیاء گرفته تا تسخیر دیگر ابدان. مکان بدن مثالی جای خاصی است آنچنان که علم روحی جدید ادعا می‌کند. نیاز به ماده اکتوپلاسم برای احضار ارواح و تجسد آنها ضروری است؟ آیا ارواح مؤمنین و غیر آنها در جهان برزخ وضع یکسانی دارند زیرا

ادامه نوشته »

مقاله ای کامل در مورد وضع مردم در برزخ و آخرت ، حقیقت تجسم عمل، نحوه ارتباط روح و بدن و حقیقت مرگ براهین تجرد نفس و روح

پرسش: در ابتدا من می خوام نحوه آشنایی با این سایت رو بگم.۳ روز پیش دایی مادرم فوت کرد. من تا به حال از نزدیک با تشییع جنازه و شستشو و … برخورد نداشتم ولی یکی از دلایل اینکه به دنبال جواب بعضی سوالاتم اومدم و اینجا رو پیدا کردم همینه. اون موقع که دایی رو در قبر گذاشتن، اون موقع که گفتن باید حداقل ۴۰ نفر شفاعت کننش … منو تحت تأثیر قرار داد و بسیار کنجکاو شدم در مورد دنیای بعد از مرگ تحقیق کنم. سوال کنم، بپرسم اون دنیا چه جوریه؟ این فشار قبر

ادامه نوشته »

چرا روح و نفس انسان شامل تغییر و حرکت نمی باشد ؟ پس تغییر حالات انسان چه می شود ؟

پرسش: در رد تغییر و زمان مندی روح مجرد از برهان “من ثابت” استفاده کردید و لی دو نکته باید توجه شود اول اینکه تغییر در روح و نفس انسان بدیهی است همانند افزایش علم ، ایجاد شوق و …. اما در مورد رد برهان من ثابت که با آن سعی در اثبات شخصیت واحد می کنید همان جواب داده میشود که علامه در بدایه الحکمه به تغییر در جوهر به صورت آن به آن می دهد.(این اشکال به تغییر در جوهر به صورت آن به آن و از بین رفتن واحد یک چیز در صورت پذیرش حرکت جوهری شده است) ۲

ادامه نوشته »

براهین بسیار عالی وجود نفس مجرد و روح انسان و رد شبهات منکرین آن !

پرسش: در بخش نامه های غیر خصوصی سایت شما به این سوال برخورد کردم که در آن دانشجویی از شما چنین سوال کرده بود که : سوال : مطلب زیر را در یک سایت خواندم لطفا در مورد آن توضیح دهید؛ دلیل احساس زنده بودن کردن و در حال زندگی کردن و هوشیاری انسان، فعالیت مغزی انسان و بطور مشخص فعالیتی است که به ادامه در مغز انجام میدهد. با از کار افتادن بادامه دیگر احساس هستی به انسان دست نخواهد داد و با از کار افتادن مغز دیگر هیچ احساسی به انسان دست نخواهد داد. از

ادامه نوشته »