سرخط خبرها

بایگانی برچسب: ابعاد روح در قران

آیا اعتقادات ما علم روحی جدید را تائید می‌کند؟ آیا امکان تجسد ارواح به صورتی که قابل شناسائی زیستشناسی باشند، وجود دارد؟ آنچنان که در علم روحی جدید ادعا می‌شود. آیا ارواح قادر به دخل و تصرف در جهان مادی هستند؟

پرسش: آیا اعتقادات ما علم روحی جدید را تائید می‌کند؟ آیا امکان تجسد ارواح به صورتی که قابل شناسائی زیستشناسی باشند، وجود دارد؟ آنچنان که در علم روحی جدید ادعا می‌شود. آیا ارواح قادر به دخل و تصرف در جهان مادی هستند؟ از حرکت اشیاء گرفته تا تسخیر دیگر ابدان. مکان بدن مثالی جای خاصی است آنچنان که علم روحی جدید ادعا می‌کند. نیاز به ماده اکتوپلاسم برای احضار ارواح و تجسد آنها ضروری است؟ آیا ارواح مؤمنین و غیر آنها در جهان برزخ وضع یکسانی دارند زیرا

ادامه نوشته »

در محافل فیزیکی به گوش می‌رسد که امکان سفر در زمان وجود دارد. آیا از نظر فلاسفه این امر ممکن است؟

پرسش: در محافل فیزیکی زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که امکان سفر در زمان وجود دارد. ساز و کار این امر را هم تئوری نسبیت عام انیشتین و حرکت با سرعت نزدیک به نور ذکر می‌کنند. آیا از نظر فلاسفه این امر ممکن است؟ پاسخ: ۱ـ طبق نظریه ی نسبیت خاصّ آلبرت اینشتین در فیزیک نظری ، بین سرعت و زمان رابطه ی عکس برقرار است. لذا هرچه سرعت موجودی زیادتر باشد زمان برای آن کندتر می شود. و چون بالاترین سرعت ممکن از دیدگاه نسبیت خاصّ سرعت نور است ، لذا اگر موجودی

ادامه نوشته »