سرخط خبرها

بایگانی برچسب: ابعاد روح انسان

آیا اعتقادات ما علم روحی جدید را تائید می‌کند؟ آیا امکان تجسد ارواح به صورتی که قابل شناسائی زیستشناسی باشند، وجود دارد؟ آنچنان که در علم روحی جدید ادعا می‌شود. آیا ارواح قادر به دخل و تصرف در جهان مادی هستند؟

پرسش: آیا اعتقادات ما علم روحی جدید را تائید می‌کند؟ آیا امکان تجسد ارواح به صورتی که قابل شناسائی زیستشناسی باشند، وجود دارد؟ آنچنان که در علم روحی جدید ادعا می‌شود. آیا ارواح قادر به دخل و تصرف در جهان مادی هستند؟ از حرکت اشیاء گرفته تا تسخیر دیگر ابدان. مکان بدن مثالی جای خاصی است آنچنان که علم روحی جدید ادعا می‌کند. نیاز به ماده اکتوپلاسم برای احضار ارواح و تجسد آنها ضروری است؟ آیا ارواح مؤمنین و غیر آنها در جهان برزخ وضع یکسانی دارند زیرا

ادامه نوشته »

روح حیوانات از چه سنخی است ؟ آیا انها هم قبض روح میشوند ؟ چطور؟

پرسش: روح حیوانات از چه نوعی است، آیا اوناهم قبض روح میشن و چطور؟ پاسخ: ۱ـ روح، انواع و اقسام ندارد؛ بلکه مراتب دارد. پایینترین مرتبه ی روح، روح جمادات است؛ بالاتر از آن، روح نباتات است؛ بالاتر از آن، روح حیوانات است، که انسان غیر مؤمن هم در حکم حیوانات است. بالاتر از روح حیوانی، روح الایمان است، که موجب ایمان به غیب می شود. فراتر از آن، روح القدس است که موجب عصمت می شود. ۲ـ قبض روح به این معنا که روح از بدن جدا گردد، توهّمی بیش نیست؛ حقیقت

ادامه نوشته »

در محافل فیزیکی به گوش می‌رسد که امکان سفر در زمان وجود دارد. آیا از نظر فلاسفه این امر ممکن است؟

پرسش: در محافل فیزیکی زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که امکان سفر در زمان وجود دارد. ساز و کار این امر را هم تئوری نسبیت عام انیشتین و حرکت با سرعت نزدیک به نور ذکر می‌کنند. آیا از نظر فلاسفه این امر ممکن است؟ پاسخ: ۱ـ طبق نظریه ی نسبیت خاصّ آلبرت اینشتین در فیزیک نظری ، بین سرعت و زمان رابطه ی عکس برقرار است. لذا هرچه سرعت موجودی زیادتر باشد زمان برای آن کندتر می شود. و چون بالاترین سرعت ممکن از دیدگاه نسبیت خاصّ سرعت نور است ، لذا اگر موجودی

ادامه نوشته »

آیا روح حیوانات و گیاهان مانند روح انسانها روحی پر ارزش است یا اینکه روحی همانند حیوان بودن خودشان دارند ؟

پرسش: آیا روح حیوانات و گیاهان مانند روح انسانها روحی پر ارزش و گرانقدر است یا اینکه آنها روحی همانند حیوان بودن خودشان و آن هم حیوانی دارا هستند؟ پاسخ: طبق نظر حکمای اسلامی و بخصوص پیروان مکتب فلسفی ملاصدرا (حکمت متعالیه) همه ی موجودات مادّی دارای نفس می باشند ؛ از جماد گرفته تا انسان. لکن درجه ی وجودی نفس هر موجودی متناسب با خود اوست. لذا نفس جمادات تنها در حدّی است که می تواند انسجام و ترکیب طبیعی جمادات را حفظ نماید. البته هر نفسی داری حیات

ادامه نوشته »

آیا روح می تواند در زمان سفر کند و آینده رو ببیند ؟

پرسش: آیا صحیح است که روح می تواند در زمان سفر کند و آینده رو می داند. پس قیامت نیز در همین آینده است و او می تواند از زمان ان اطلاع یابد. پس ناگهانی بودن آن زیر سوال می رود. (چون مرگ اختیاری هم به همین امر می انجامد) و سوال دیگر اینکه از نظر فیزیک آینده موازی ما در حال حرکت است و ما پا جای پای آینده طی شده توسط خود در بعد دیگر می گذاریم. آیا این امر صحیح است؟ پس در عمل ما دیگر اعمال از پیش انجام شده را انجام می دهیم. پاسخ: ۱ـ حرکت نمودن و

ادامه نوشته »

مقصود از ابعاد روح انسان، چیست؟

پرسش: مقصود از ابعاد روح انسان، چیست؟ پاسخ: بُعد در اموری به کار می رود که دارای امتداد باشند و امتداد از خواصّ جسم است و روح موجودی غیر جسمانی است. لذا استعمال کلمه ی بُعد در مورد روح ، به معنای حقیقی بُعد نبوده ، غلط مشهور است ؛ و مراد از ابعاد روح عبارت می باشد از مراتب ، قوا و شئونات ، ظهورات و آثار و اعتبارات و حیثیّات روح. توضیح مطلب آنکه روح در عین وحدت ذات ، دارای مراتب و قوا و ظهورات و آثار گوناگونی می باشد که هر کدام از آنها به

ادامه نوشته »