سرخط خبرها

ایا قرآن دلنشین تر است یا موسیقی؟

پرسش:

قرآن دلنشین و آرام بخش است یا موسیقی؟ چرا اکثریت مردم و حتی خودم به دلنشین و جذاب بودن موسیقی و نوحه نسبت به صوت قرآن بیشتر گرایش داریم؟ غزالی نیز موسیقی را دلنشین تر از قرآن می داند؟ چرا؟ اکثریت مردم به محافل قرآنی می روند یا به تالارهای موسیقی؟

پاسخ:

قرآن برای عقل و قلب خوش است و موسیقی برای قوّه ی خیال و حسّ. انسان گرایش به قرآن دارد؛ و بشر گرایش به موسیقی. در تعریف انسان گویند: « حیّ متألّه » و در تعریف بشر گویند: « حیوان الناطق». نطق ناشی از خیال است نه عقل. بشر را سه مرتبه روح است؛ روح جمادی، نباتی و حیوانی؛ چرا که نفس ناطقه از مراتب نفس حیوانی است. امّا انسان را چهار مرتبه روح است، یعنی روح الایمان را اضافه دارد؛ و آنکه روح الایمان دارد، گناه عمدی از او صادر نمی شود. امّا انبیاء و اوصیا را پنج مرتبه روح است، که روح القدس را افزون دارند؛ که به سبب آن عصمت از سهو و نسیان حاصل می شود.   

 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x