سرخط خبرها

اگر خدا بی نیاز است پس چه نیازی به دستاری ملائک دارد؟

پرسش:
خدا چه نیازی به دستیارانی مثل فرشته ها دارد؟ یکی مامور ابلاغ وحی به پیغمبرش، دیگری مامور قبض روح، یکی هم مامور نوشتن اعمال ما! مگر نه اینکه فرشته ها از مجردات هستند و در نهایت کمال خود خلق شده اند. اگر خدا برای این قبیل کار ها به آنها احتیاج ندارد پس برای چه خلق شده اند؟
پاسخ:
در نامه ی قبلی مطالبی در رابطه با نحوه ی ارتباط خدا با مخلوقات و نحوه ی تنزّل موجودات از عالم مجرّدات گفته شد لذا با تکیه بر آن مطالب ، در اینجا مطلب به نحو اجمال بیان می شود.
خداوند متعال فرمود: « وَ إِنْ مِنْ شَیْ‏ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. ـــــ و هیچ چیزی نیست مگر اینکه خرائن آن (حقایق آن) نزد ماست ؛ و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه معلوم و معیّن.»(الحجر:۲۱) همچنین فرمود: «فَسُبْحانَ الَّذی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ــــ پس منزّه است آنکه ملکوت همه چیز در دست اوست ؛ و شما به سوى او بازگردانده می شوید.» (یس:۸۳)
در روایات اهل بیت (ع) نیز ذکر شده که برای هر موجود مادّی فرشته ای است که آن را تدبیر می کند بلکه حتّی برای هر شأنی از شئونات موجودات مادّی فرشته ای مدبّر است.
امّا این فرشتگان چیستند و چه ربطی به ملکوت و خزائن اشیاء دارند؟
شکّی نیست که ملکوت اشیاء و برخی از مراتب خزائن آنها از سنخ موجودات مجرّد می باشند و هر موجود مجرّدی نیز به لفظ عامّ ، فرشته نامیده می شود. لذا می توان گفت که فرشتگان در حقیقت همان ملکوت اشیاء و مراتبی از خزائن آنها می باشند. البته اشیاء خزائنی نیز در صادر اوّل و علم الهی دارند که فراتر از حدّ ملائک است.
حکما نیز با براهین عقلی ـ که اینجا جای طرحشان نیست ـ اثبات نموده اند که عالم ملکوت با تمام موجوداتش ، در حقیقت باطن عالم مادّه و موجودات آن است. کما اینکه عالم جبروت و موجودات آن نیز باطن عالم ملکوت و موجودات آن می باشد ؛ و باطن همه ی این عوالم ، صادر اوّل و وجود منبسط است که آن را امّ الکتاب نیز می گویند و برای آن بیش از صد عنوان است. خود امّ الکتاب نیز ظهور علم ذاتی خداست و علم خدا نیز لازمه ی اسماء اوست و اسمائش ظهور واحدیّت اویند و واحدیّتش ظهور احدیّت اوست و احدیّتش ظهور کنه ذات وی است که احدی را بدان راه نیست. از این رو آن را بطون مطلقه و غیب الغیوب نامند. به قول عارف: «چرخ با این اختران ، نغز و خوش و زیباستی ــــ صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی »
پس خدا به این موجودات محتاج نیست بلکه آن انوار مقدّسه مراتب بالای همین موجودات مادّی اند. همانگونه که روح ، که موجودی است مجرّد و فوق ملائک ، مرتبه ی فرامادّی انسان می باشد.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
No votes yet.
Please wait...
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x