سرخط خبرها

جایگاه واقعی علومی که یقینی نیستند کجاست؟ دلیل اینهمه اختلاف نظر بین علمای اعتقادات و احکام حتی جزیی در چیست؟

پرسش :
 سلام جایگاه واقعی علومی که یقینی نیستند کجاست؟! ایا این موجبیت وجود دارد که ما با فرض یقینی نبودن و به صرف کاربردی بودن از انها استفاده کنیم اگر این چنین باشد ایا نباید یک علم طبی باشد که دقیقا درمان مورد نظر را به انسان بگوید و قضیه حل شود؟؟!
این حالت حتی در فقه و اعتقادات هم تا حدی وجود دارد! یعنی ایا پیامبر و ایمه فقط اصول را گفته اند و جزییات را به خود ما واگذار کرده اند؟!
دلیل اینهمه اختلاف نظر بین علمای اعتقادات و احکام حتی جزیی در چیست؟!
ایا مگر حکم الهی جز یکی نیست؟
چطور ما از جاودانه بودن دین دم میزنیم اما از ان طرف اینهمه بین خود ما اختلاف هست؟!
جاودانگی و اجتهاد و اختلاف و یکی بودن حکم خدا چگونه با هم جور در می ایند؟!
ایا ما باید به انچه که یقینی و واقعی است عمل کنیم یا فقط باید به ظواهر عمل کنیم؟!
علت اینکه وظیفه ما عمل به ظاهر است نه حکم واقعی چیست؟
اگر ملاک عمل به ظاهر است خب تفاوتش با ان بی دین چیست انها هم کلی اختلاف نظر دارند ایا فرقش در این است که ما به حکم خدا و معصوم چنین میکنیم؟
پاسخ : 
مبهم بودن پرسشها و خلط مفاهیم و مصادیق مانع بررسی دقیق مراد و بالتبع پاسخ است . با توجه به وسع دریافت مطلب نکات زیر تقدیم میگردد :
۱- جایگاه واقعی علومی که یقینی نیستند کجاست؟!
پاسخ :
کاربرد تمام علوم زندگی روزمره انسان است. محدودیت ابزار یقین ناشی از ضعفهای متعدد وجودی بخصوص عدم گرایش به ایمان است. انسانها با تجربه خود سعی در گذران امور دارند. لذا از علوم غیر یقینی برای احتمالات لازم و ضروری خود را بهره مند و منتفع مینمایند.
۲- ایا این موجبیت وجود دارد که ما با فرض یقینی نبودن و به صرف کاربردی بودن از انها استفاده کنیم اگر این چنین باشد ایا نباید یک علم طبی باشد که دقیقا درمان مورد نظر را به انسان بگوید و قضیه حل شود؟؟! 
پاسخ :
نوع ساختار و محدودیتهای عقلی و علمی بشر مقتضی این نوع بهره وری و استفاده است. تصور دیگری فعلن در بین انسانها مطرح نیست. 
۳-این حالت حتی در فقه و اعتقادات هم تا حدی وجود دارد! یعنی ایا پیامبر و ایمه فقط اصول را گفته اند و جزییات را به خود ما واگذار کرده اند؟!
۴ – دلیل اینهمه اختلاف نظر بین علمای اعتقادات و احکام حتی جزیی در چیست؟! ایا مگر حکم الهی جز یکی نیست؟
پاسخ ۳و ۴ :
اختلاف درمباحث فقهی ناشی از قدرت استنباط ، امکانات ، منابع ، دسترسیها ، حوادث ، سلیقه ها و . . . و مربوط به فقهای عظام است. آبشخور علمی یکسان و ناشی از علم واحد ِمطلقِ الهی است. 
۵ – چطور ما از جاودانه بودن دین دم میزنیم اما از ان طرف اینهمه بین خود ما اختلاف هست؟!
۶- جاودانگی و اجتهاد و اختلاف و یکی بودن حکم خدا چگونه با هم جور در می ایند؟!
پاسخ ۵و۶ :
دین واحد و جاودانه است.در جای خود با استدلال عقلی و نقلی و قدرت پاسخگویی به نیازهای روزآمد بشری این امر به اثبات رسیده است. اختلاف نظرها در اساس دین و اهداف و نتایج هیچ تأثیری ندارد . یا لااقل مصداق مؤثری تاکنون شناخته نشده است چون اختلاف آرا و نظریات در روش و فروع است. لذا اساس و اصول جاودانه و مکفی ومجزی اند.
۷ – ایا ما باید به انچه که یقینی و واقعی است عمل کنیم یا فقط باید به ظواهر عمل کنیم؟!
پاسخ ۷ :
یقین بسیار مهم و لازم است. عمل به ظواهر امری خردمندانه در جایگاه خود است. تفاوت بین ظواهر امر با ظاهرسازی را دقت فرمایید.
۸ – علت اینکه وظیفه ما عمل به ظاهر است نه حکم واقعی چیست؟
پاسخ ۸ :
وظیفه و تکلیف در حقیقت به امر واقعی است و کاشف بودن ظواهر موجب اهمیت آنهاست.راهی برا شناخت باطن هم جز اعمال ظاهری نیست
۹ – اگر ملاک عمل به ظاهر است خب تفاوتش با ان بی دین چیست انها هم کلی اختلاف نظر دارند ایا فرقش در این است که ما به حکم خدا و معصوم چنین میکنیم؟
پاسخ ۹ :
ابهام بیشتری در مقدمه این پرسشتان وجود دارد. علی ایحال اگر اعمال ما بر اساس حکم مرجع تقلید باشد یعنی تابع یک نظام منسجم برگرفته از علم حقیقی است. لذا متفاوت از علم برگرفته از نظام سودمندی و بهره وری مادی است.
Print Friendly, PDF & Email
5 1 vote
Article Rating
Rating: 4.0/5. From 2 votes.
Please wait...
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x