سرخط خبرها

حکمت چیست ؟ تفاوت حکمت با فلسفه چیست ؟ لطفا کتابهایی درباره حکمت و عرفان ، معرفی کنید.

پرسش :
حکمت چیست ؟؟ تفاوت حکمت با فلسفه چیست؟؟ لطفا کتابهایی که درباره حکمت و عرفان هست و به زبان ساده درباره حکمت و عرفان عملی و نظری توضیح داده معرفی کنید خیلی ممنون
پاسخ : حکمت یعنی طرح یا اندیشه یا گفتار یا رفتار محکم و استوار و خدشه ناپذیر. امّا هر فلسفه ای، محکم و استوار و خدشه ناپذیر نیست؛ بلکه برخی فلسفه ها مثل فلسفه های غربی، اساس منطقی یا علمی ندارند. در بین کتب فلسفی حکمای اسلامی نیز گاه حرفهای سست پیدا می شود. بخشهای برهانی فلسفه اسلامی، یقیناً از مصادیق حکمت است. بخشهای متقن و یقینی عرفان اسلامی هم از مصادیق حکمت است. بلکه هر علم یقینی و خدشه ناپذیر، از مصادیق حکمت است. فلسفه ملاصدرا را حکمت متعالیه و فلسفه ی سهروردی را حکمت اشراق می گویند، از این جهت است که غلبه در این فلسفه ها با برهان عقلی است.
دائره المعارف های فلسفی مشتمل بر مداخل موضوعی ، فلاسفه و…هستند.
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Internet Encyclopedia of Philosophy
Routledge Encyclopedia of Philosophy
البته پیشنهاد میشود برای ورود به مباحث فلسفی، ابتدا باید منطق بخوانید. برای این منظور کتاب « منطق صوری » تألیف دکتر محمّد خوانساری را پیشنهاد می کنیم. اگر با دقّت و حوصله این کتاب را مطالعه فرمایید و استعداد فلسفی هم داشته باشید، برای فهم آن نیازی به استاد نخواهید داشت. بعد از آن می توانید از مجموعه آثار شهید مطهری، جلد پنجم را مطالعه فرمایید.
سیر مطالعاتی کتب فلسفی:
کتاب « کلیّات فلسفه» تالیف علی شیروانی
آموزش فلسفه محمد تقی مصباح یزدی
کتاب بدایه الحکمه، با ترجمه و شرح علی شیروانی با شرح چهار جلدی
کتاب نهایه الحکمه با شرح علی شیروانی را مطالعه بفرمایید.
سیر فلسفه در اسلام
منطق – فلسفه
شرح منظومه

تخصصی
۱٫ المنطق (مرحوم مظفر)
۲٫ آموزش عقاید (مصباح یزدی)
۳٫ بدایه الحکمه علامه طباطبایی (ره)
۴٫ عقاید استدلالی (ربانی گلپایگانی) که در دو جلد تدوین شده است؛این دو جلد کتاب را همراه با درس گرفتن بدایه الحکمه،باید در ضمن یک برنامه منظم مطالعه دقیق نمود.
۵٫ یک درس منطق مانند جوهر النضید یا شرح شمسیه همراه با تلخیص محاضرات فی الالهیات آیت الله سبحانی؛ در این مرحله منطق به صورت کاربردی درس گرفته شود.
۶٫ نهایه الحکمه علامه طباطبایی(ره) همراه با کشف المراد.
۷٫ اللوامع الالهیه مرحوم فاضل مقداد (ره)
سیر مطالعاتی علوم عقلی- اسلامی (سیر پیشنهادی استاد عبد الحسین خسرو پناه)
۱) المنطق(مرحوم محمّد رضا مظفّر)به ضمیمه مطالعه: حاشیه(ملّا عبد…یزدی)+رهبرخرد(محمود مجتهد خراسانی)
۲)شرح باب حادی عشر(فاضل مقداد)+منظومه/ بخش منطق (مرحوم ملّا هادی سبزواری)به ضمیمه مطالعه: مغالطات(سید علی اصغر خندان)+منطق کاربردی(سید علی اصغر خندان)
۳)بدایه الحکمه(مرحوم علّامه طباطبائی)+فلسفتنا(شهیدصدر) به ضمیمه مطالعه: آموزش فلسفه مسأله شناخت (شهید مرتضی مطهّری)+ شناخت در فلسفه اسلامی(استاد جعفر سبحانی)
۴) منظومه/ بخش حکمت(مرحوم ملّا هادی سبزواری)به ضمیمه مطالعه: شرح مبسوط منظومه (شهید مرتضی مطهّری)+ اصول فلسفه و روش رئالیسم/ جلد ۳ و۴و ۵ (مرحوم علّامه طباطبائی)+نظریه المعرفه(استاد جعفر سبحانی)
۵)کشف المراد( علّامه حلّی )+نهایه الحکمه( علّامه طباطبائی) به ضمیمه مطالعه: تعلیقات استاد مصباح و استاد فیاضی بر نهایهالحکمه+ معرفت شناسی در قرآن(استاد جوادی آملی)
۶)شرح اشارات(خواجه نصیرالدّین طوسی) به ضمیمه مطالعه: اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد۱و۲(مرحوم علّامه طباطبائی)+ معرفت شناسی دینی و معاصر(محمدتقی فعالی) +پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر(محمّد حسین زاده)
۷)حکمهالإشراق+برهانِ شفاء(مرحوم ابن سینا) + إلاهیاتِ شفاء(مرحوم ابن سینا) به ضمیمه مطالعه: شرح حکمهالإشراق
۸)أسفار/جلد۱و۲و۳(مرحوم ملّاصدرا) به ضمیمه مطالعه: مدخل مسائل جدید کلامی(استاد جعفر سبحانی)+فلسفه معرفت(استاد خسرو پناه)
۹)أسفار/جلد۶ تا ۹(مرحوم ملّاصدرا)+تمهیدالقواعد(ابن ترکه) به ضمیمه مطالعه: کلام جدید(استاد خسرو پناه)+ فلسفه های مضاف(استاد خسرو پناه)+ نص النّصوص(جامی)+ آثارعرفانی سید حیدر آملی
۱۰)شرح فصوص الحکم (قیصری) به ضمیمه مطالعه: فکوک(قونوی)+شرح فصوصِ جندی+ شرح فصوص قاسانی
۱۱)مصباح الأنس(ابن فناری)
به ضمیمه مطالعه: مشارق الدّراری(سعید بن سعید فرغانی)

————————–

سیر حکمت در اروپا
تاریخ فلسفه کاپلستون بخصوص ۹ جلد انگلیسی آن
ـ تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، خلیل جر، حنا فاخوری
ـ تاریخ فلسفه اسلامی، جمعی از مترجمان (مترجم)، سیدحسین نصر (زیرنظر)، الیور لیمن (زیرنظر)، ناشر: حکمت – ۱۳۹۳
ـ درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی، گروه مولفان، ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی – ۱۳۹۵
ـ ما و تاریخ فلسفه اسلامی، رضا داوری اردکانی، علی اکبر رشاد (مقدمه)، ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – ۱۳۹۰
ـ تاریخ فلسفه اسلامی، هانری کوربن، ناشر: مینوی خرد – ۱۳۹۵
ـ تاریخ فلسفه اسلامی: از آغار تا امروز، مهدی نجفی افرا (مترجم)، سیدحسین نصر (زیرنظر)، ناشر: جامی – ۱۳۹۴
ـ نگاهی دیگر به تاریخ فلسفه اسلامی، رضا داوری اردکانی، ناشر: دانشگاه تهران – ۱۳۸۸
ـ تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلامی،علی اصغر حلبی، ناشر: اساطیر – ۱۳۸۶
ـ تاریخ فلسفه اسلامی با توجه به طبقات فلاسفه اسلامی، سیداسحاق حسینی کوهساری، ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل – ۱۳۸۸
ـ تاریخ تحلیلی – انتقادی فلسفه اسلامی (به ضمیمه نقد محتوایی کتاب)، سیدیحیی یثربی، عبدالحسین خسروپناه (ویراستار)، ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – ۱۳۸۹
ـ ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، غلامحسین ابراهیمی دینانی، ناشر: طرح نو

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
No votes yet.
Please wait...
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
یک دوست
2 سال ها پیش

سلام با توجه به افول تمدن غرب و آمریکا و لزوم تحولات جدی در علوم چه جایگزینی برای آن سراغ دارید؟! آیا دانشمندان ما جایگزینی برای اینها دارند؟! آیا باید از همان چیزها استفاده کنند؟! استاد عباسی بر مادی بودن م مبنای تثلیثی آن اشاره نمودند با این اوصاف اگر زمانی بخواهیم این تحولات ایجاد شود چه باید بکنیم؟! سوال دوم: چرا بعد از انقلاب تحول جدی در محتوای آموزشی و روش تعلیم داده نشد و بلکه بدتر از آن از سال ۱۳۶۸ در جهت لیبرالی و سکولاری شدن در همه ابعاد حرکت کردیم؟!
سوال سوم: چرا دیگر در حوزه های ما هندسه و نجوم و سایر علوم طبیعی دیگر وجود ندارد آیا این پذیرفتن موجبیتهای زمان یعنی سکولاریسم و تبعیت از غرب نبود که حوزه ما را هم سکولار کرد؟!
اگر حوزه ما سکولار نمیشد و دین و علوم را تفکیک نمیکرد چه بسا امروز محتوای جایگزین علوم تثلیثی داشتیم!

الهام
2 سال ها پیش

سایت خوبی دارین و جواب های عاقلانه ای میدین ولی حیف که جواب همه ی سوالات آدمو نمیدین

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x