سرخط خبرها

چرا حضرت سلیمان (ع)، پانصد سال آخرتی، ، بعد از سایر پیغمبران قدم در بهشت می گذارد ؟

پرسش:
آیا حدیث مقابل درست می باشد : احمد نراقی، در صفحه ۴۷۶، حدیثی آورده که: حضرت سلیمان إبن داود(ع)، پانصد سال آخرتی، که هر روزی از آن مقابل هزار سال این دنیا هست، بعد از سایر پیغمبران قدم در بهشت خواهد گذاشت.

پاسخ:
یوم یعنی ظرف ظهور؛ یعنی ورود به بهشت برای حضرت سلیمان(ع) پانصد مرحله ی ظهوری بعد از ورود دیگر انبیاء خواهد بود. چون ایشان باید حساب تک تک اموال حلالش را بدهد. مال حلال حساب دارد، و مال حرام، عقاب.
زمان هم یکی از ظروف ظهور حقایق است؛ لکن ظرفیت آن برای ظهور حقایق، هزار بار ضعیفتر از ظرفیت آخرت است. نمونه

نگارنده مطلب : احد ایمانی

Print Friendly, PDF & Email
Rating: 3.7/5. From 3 votes.
Please wait...

دیدگاه ها