سرخط خبرها

آیا جهان و عوالم وجودی غیر از این طوری که هست می توانست یا می تواند باشد ؟

پرسش:
به نظر می رسد که وجود وسائط فیض الهی( ۱۴ معصوم ـ علیهم السلام ـ ) در جهان خلقت با در نظر گرفتن شرایطی مانند ذات خداوند و … امری است که غیر آن امکان نداشته است. آیا چنین است یا حکمت خدا اقتضا کرده است که این چنین باشد؟ به عبارت دیگر : آیا جهان و عوالم وجودی غیر از این طوری که هست می توانست یا می تواند باشد ؟
پاسخ:
از نگاه حکما ، خداوند متعال علّت تامّه ی عالم هستی است و با وجود علّت تامّه ، وجود معلول حتمی و اجتناب ناپذیر است . همچنین همانطور که معلول در اصل
وجود خود بند به علّت تامّه ی خود بوده بنده ی آن است ، در چگونگی وجودش نیز تابع وجود علّت تامّه ی خویش می باشد. لذا نظام خلقت غیر از اینکه هست نمی توانست باشد. چون فرض عالم خلقت ، متفاوت با آنچه که هست ، مساوی است با فرض تغییر در ذات خدا ؛ که امری است محال ؛ چون تغییر ، علامت حدوث بوده با واجب الوجود بودن نمی سازد.
حکما بر همین مبنا گفته اند:عالم خلقت و چگونگی آن ، لازمه ی ذات خدا و اقتضای ذات اوست و چون رابطه ی علّی و معلولی ، رابطه ای محکم ، ضروری و خلل ناپذیر است، لذا نظام موجود محکمترین و استوارترین نظام مفروض بوده، مستحکمتر از آن ذاتاً ممکن نیست ؛ لذا نظام هستی نظامی محکم و حکیمانه و خالق آن نیز حکیم است.
همچنین از آن جهت که ذات باری تعالی کمال مطلق است ، عالم خلقت نیز کاملترین معلول ممکن می باشد ؛ لذا نظام موجود نظام اکمل است و کاملتر از آن فرض ندارد.
همچنین خداوند متعال حسن و جمال مطلق است؛ لذا معلول او (عالم خلقت ) نیز زیباترین نظام ممکن بوده نظام احسن است و زیباتر از آن فرض ندارد.

نگارنده مطلب : احد ایمانی

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait...
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x