سرخط خبرها

خداوند در برابر این همه سختی و مشقت که برای بندگان خود قرار داده ، چه چیزی به بندگان خودش می دهد ؟

پرسش :
خداوند درازای این همه سختی و مشقت که برای بندگان خود قرار داده چه چیزی به بندگان خودش میخواهد بهشت را بدهد؟مگر پدر و مادر برای اینکه به فرزندشان بهره ای برسانند او را به خاک و خون میکشند،که خداوند با اولیا خودش چنین میکند!آیا راه بهتری برای سیر تکامل وکمال انسان متصور نبود؟
ثانیا پس تکلیف انسانهایی که دراین میان خداوند شرایط نسبتا مناسبتری برایشان قرار داده است چه میشود آیا آنها از قرب الهی به دورند و محکوم به دور ماندن از کمالی که ما از آن دم میزنیم؟چگونه

ما همه یکسان آفریده شده ایم وخداوند از روح خودش در ما دمیده ولی سلاح هر کدام از ما بگونه ای خواست تعریف شده است؟چگونه از دو دانشجویی که شرایط تحصیل یکسان ندارند توقع بازده ای یکسان داریم؟
این انسان چه هیزم تری به مجموعه خلقت فروخته که این چنین گرفتار آمده است؟میگوییم ما در جبریم میگویند خدا شما را آزاد و مختار آفریده است!آزادی ما به مثال پرنده ای است که در قفس را باز می کنند ومیگویند آزادی برو ولی بیرون شکارچی در انتظار توست ما ناچارا قفس را برمیگزینیم!!! ای کاش همه اینها یه کابوس باشه و وقتی از خواب برمیخیزیم ما در جایگاه واقعی انسان باشیم.
پاسخ :
خدای متعال در قرآن همه خوبیها را از ناحیه خودش میداند.لذا بدیها و سختیهایی که انسان در زندگی مواجه میگردد از ناحیه خود انسان و گاهی نیزبرای عفو یا ارتقای مقام اوست که در این حال برای او مفید است .
سختى و بلا بر چند قسم است :
۱ ) بلاهایى براى رسوا ساختن مشرکان و کافران
۲) بلاى وارد بر مؤمن گاه زاییده‏ گناه وى است و موجب ریزش گناه او مى‏گردد
۳) بلاى وارد بر مؤمن گاه براى تصحیح ایمان است.
معمولا زندگى انسان فراز و نشیب هاى زیادى دارد و این فراز و نشیب ها همراه با پیروزیها و شکست ها، ناکامى ها و موفقیت هاست و تقریبا همه ى انسان ها با یک چنین فرآیندى درگیر هستند و این حوادث تلخ و شیرین را در گستره زندگى خود تجربه مى کنند.اما باید عواملی که باعث عدم موفقیت ما می شود یا حالت یأس را در ما ایجاد می کند و یا باعث عدم استجابت دعایمان می شود را بشناسیم و آن را برطرف کنیم. نباید پنداشت که خوشبختی نبود مشکلات است بلکه باید با قدرت تمام برای رفع آنها همت گذاشت.
اما در مورد مشکلات و سختی ها؛
ممکن است دو نفر در یک شرایط همسان زندگى کنند اما یکى از شرایط زندگى ناراضى، ناراحت و نگران است و دائما با منفى بافیها خود را در تله ى افسردگى گرفتار می کند و دیگرى در همان شرایط اما راضى، بدون نگرانى و پذیراى واقعیت هاى زندگى و بفکر اصلاح و تغییر شرایط موجود مى باشد.اگر کمى دقت کنیم این موضع گیرى متفاوت و بعضا متعارض ناشى از درک و شناخت افراد از واقعیت هاى زندگى است. بنابراین بهترین راه حل براى مقابله با شکست ها و بهترین پیشنهاد براى استفاده از فرصتهایى که در زندگى براى انسان پیش مى آید این است که ما شناخت و درک خودمان را از اوضاع و شرایط زندگى تصحیح کنیم، آنگاه حوادثى که در زندگى براى ما رخ مى دهد بهتر مورد تجزیه و تحلیل ما قرار مى گیرند و تجزیه و تحلیل درست از مسائل، ما را در گزینش راههاى صحیح کمک مى کند.
اما چه کنیم تا شناخت خودمان را اصلاح کنیم؟
بنظر مى آید توجه به نکات زیر به ما کمک خواهد کرد تا بهتر تجزیه و تحلیل کنیم، بهتر بشناسیم و بهتر انتخاب کنیم.
۱٫ در برخورد با حوادث خیلى سریع قضاوت نکنیم.
۲٫ اگر حادثه ى تلخى براى ما پیش آمد بجاى اینکه خودمان را یکسره ناکام و شکست خورده ببینیم، از گوهر عقل کمک بگیریم و علت وقوع آن حادثه را به دقت مورد بررسى قرار دهیم.
۳٫ علت شکستها یا به عوامل دیگرى غیر از خود ما مربوط مى شود یا به خود ما.
۴٫ بعد از این که علت حادثه را شناختیم از فکر خودمان و دیگران و همچنین از تجارب دیگران استفاده کنیم تا راه حل مناسب براى آن پیدا کنیم.
۵٫ اگر علت آن ناکامى خود ما بوده ایم به اشتباه به دیگران نسبت ندهیم و آنها را متهم نکنیم بلکه با خود فکر کنیم که چه باید کرد تا دوباره مرتکب آن اشتباه نشویم. برخی از ناکامیها به عدم برنامه ریزی درست برمی گردد:همیشه هدفمند باشید و با برنامه ریزی امور را دنبال نمایید . اگر خواسته هایتان خیلی دور از دسترس به نظر می آید، برای تحقق آنها برنامه ای چند مرحله ای طراحی کنید . یعنی برای خود اهداف کوتاه مدت انتخاب کنید و مطمئن باشید حتی اگر یک گام کوچک، اما درست بردارید، این گام در دستیابی به اهداف نهایی شما بسیار مؤثر خواهد بود و در واقع، فاصله شما را به هدف دلخواهتان کوتاه تر خواهد کرد.حتما در برنامه خود تفریحات سالم و متنوع قرار دهید تا روحیه شما با نشاط شود.
۶٫ اگر دیگران علت آن مشکل بوده اند دلیلى ندارد که ما خودمان را سرزنش کنیم و نسبت به خودمان نگرش منفى پیدا کنیم بلکه باید تامل کنیم که اگر تعمدى در کار نبوده است بپذیریم که اینگونه حوادث براى بسیارى از افراد اتفاق مى افتد و نباید هراسى به خود راه دهیم و اگر تعمدى در کار بوده است بجاى مستاصل شدن به فکر چاره جویى برآییم و راه حل منطقى آنرا با استفاده از فکر دیگران و مشورت با افراد کارشناس و با تجربه، پیدا کنیم.
۷٫ هیچ گاه توقع نداشته باشیم که با مشکلى یا شکستى در زندگى مواجه نشویم بلکه به این فکر باشیم که اگر مشکلى پیش آمد چگونه با آن مقابله کنیم.
۸ . شکست ها را سکوى پرش قرار دهیم تا به قله هاى پیروزى دست پیدا کنیم.
۹٫ به توانایى ها و امکاناتى که خداوند در اختیار ما گذاشته فکر کنیم. اگر همین الان نگاهى به سر تا پاى خود کنید سراسر وجود شما را نعمت هاى خداوند پر کرده، پس چرا خود را شکست خورده و مفلوک مى انگارید.
۱۰٫ به خدا توکل کنید و هیچگاه خودتان را تنها مپندارید که خداوند همیشه با ماست. به هر طرف که رو کنیم خداوند حضور دارد و اگر در زندگى صبور باشیم و از مشکلات نهراسیم و از امکانات و استعدادهایى که خداوند در اختیار ما قرار داده خوب استفاده کنیم قطعا به موفقیتهایى دست پیدا خواهیم کرد.
۱۱ . با خدا خلوت کن و هر چه می خواهی بگو، از مشکلاتت، از خواسته ها و آرزوهایت، از هر آنچه آزارت می دهد، همه را به او بگو تا دست نوازشش را روی سرت احساس کنی و ببینی که او چقدر بنده نواز است.آنقدر مهربان بوده که حتی به قیمت بدبینی شما به خودش، راضی نشده چیزی که به صلاح شما نیست را به شما بدهد. نمونه آن را می توانی در گذشته ی خودت بیابی، آنجا که خواسته ات را دیرتر از زمانی که توقع داشته ای داده ولی وقتی خوب فکر می کنی می بینی چقدر به صلاحت بوده است.عجله هم نکن، اگر بعد از برآورده شدن حاجتت دوباره به گذشته نگاه کنی می بینی که چه حکمت هایی در تاخیر اجابت دعای شما بوده است.سوالی از شما دارم: اگر ما بندگان ضعیف در خانه خدای کریم نرویم، کجا برویم؟ اگر از همه کاره عالم نخواهیم، از که بخواهیم؟ اگر او که ما را آفریده دستمان را نگیرد ، که بگیرد؟چقدر از نعمت های خدا را می توانی بشماری؟ آیا حق همه را بجا آورده ایم که نعمت جدید می خواهیم؟البته خدا مهربان تر از آن است که برای این حرف ها نعمت جدید ندهد اما ما چه کرده ایم؟ از کجا که دعای شما به استجابت رسیده است ولی زمان وقوع آن نرسیده است؟ از کجا معلوم که ما با انجام گناهی، استجابت دعا را به تاخیر نیانداخته باشیم .
نکته پایانی :
از مجموع روایات چنین بر می آید که وقتی شخصی دعا می کند و از خداوند طلبی دارد ، سه حالت برایش پیش می آید:
۱- خداوند همان حاجتی که دارد عیناً به او عطا می نماید. حال یا سریع یا با تأخیر زمانی؛ بسته به این که مصلحت بنده اش چه باشد.
۲- اگر خواسته ی شخص به مصلحت حقیقی او نبود،خداوند متعال حاجت دیگری را از او در این دنیا برطرف می نماید؛ و دستش را خالی بر نمی گرداند.
۳- اگر هیچ کدام مصلحت نبود اجری بسیار بزرگتر از خواسته اش در آخرت به او عطا می نماید، که در روایات آمده زمانی که بنده در آخرت دید که عوض دعاهایی که در دنیا مستجاب نشده چه اجر عظیمی به او عطا شد، آرزو می کند که ای کاش هیچ دعایی از او در دنیا مستجاب نمی شد و همه را برای آخرتش ذخیره می کردند. البته در دو صورت نخست نیز اجر اخروی برای او وجود خواهد داشت

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Rating: 3.8/5. From 4 votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
محمد
1 سال پیش

سلام خسته نباشید، شما هم یکی از بندگان خاص خدا هستید و من از پاسخ ها و اطلاعاتتان لذت میبرم. دوست دارم اگر امکانش باشد کمی خود را بیشتر معرفی کنید مرسی! آن شاءالله همیشه زیر رحمت خداوند و دارای عمر دراز و با عزت باشید

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x