سرخط خبرها

آیا در میان فیلسوفان غربی کسانی هستند که وجود خدا را برهان پذیر بدانند ؟ اگر بله ، آیا اشکالی به تفکرات آنها وارد هست ؟

پرسش:

آیا در میان غربیها هم کسانی هستند که وجود خدا رو برهانپذیر بدونن(فیلسوف)؟ اگر هستند، آیا اشکالی به تفکرات آنها وارد هستش؟
پاسخ:
۱ـ بلی چنین فیلسوفانی در غرب نیز وجود داشته و دارند ، مثل سقراط ، ارسطو ، افلاطون ، تالس ، افلوطین ، آگوستینوس ، قدّیس آنسلم ، توماس آکوییناس ، رنه دکارت ، اسپینوزا ، لایب نیتس ، اتین ژیلسون و … .
۲ـ البته اکثر فلسفه های کنونی غرب ، فلسفه های الحادی می باشند و در عمق اکثر آنها نوعی نسبی گرایی و سفسطه (انکار عالم خارج یا انکار علم به واقع ) به چشم می خورد. البته برخی از فیلسوفانی هم که منکر برهان پذیری وجود خدا بودند باز به وجود خدا باور داشتند. کما اینکه بسیاری از حکمای اسلامی نیز براهین اثبات وجود خدا را براهین تنبیهی می دانند و معتقدند که وجود خدا بدیهی است ؛ یعنی نداشتن تصوّر صحیح از موضوع و محمول موجب انکار خدا می شود. لذا براهین اثبات وجود خدا ، در حقیقت موضوع و محمول گزاره های خداشناسی را روشن می سازند تا عقل خود شخص آنها را تصدیق نماید.
۳ـ هر کدام از فلاسفه ای که اسم برده شدند طرفدار یا مؤسس مکتب فلسفی خاصّی هستند که نقدهایی نیز بر فلسفه های آنها می توان مطرح نمود ؛ لکن چنین کاری در ضمن یک نامه مقدور نیست. مکتب فلسفی اکثر فلاسفه ی خداباور ، عقل گراست.

نگارنده مطلب : احد ایمانی

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Rating: 3.0/5. From 2 votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x