سرخط خبرها

نظراتی که در باب شریعت اسلام بیان می شود از کجا منشأ می گیرد و چه مدارکی مستدلی بر آنها وارد است؟

پرسش:
نظراتی که در باب شریعت اسلام بیان می شود از کجا منشأ می گیرد و چه مدارکی مستدلی بر آنها وارد است؟
پاسخ:
۱ـ متأسفانه پرسش حضرت خیلی کلّی و تا حدّ زیادی مبهم است. لذا پاسخگویی به چنین سوالی در ضمن یک نامه عملاً ممکن نیست. لازم است بیان فرمایید که منظورتان از نظرات چیست و چگونه نظراتی را مدّ نظر دارید؟ آیا نظرات متکلّمین مراد است یا فلاسفه یا عرفا یا فقها اسلام شناسان غربی یا نظرات انحرافی درباره ی اسلام یا … ؟ همچنین مقصود حضرت عالی از شریعت چیست؟ آیا منظورتان اعتقادات اسلامی (اصول دین) است ، یا فروع دین؟ همنچنین روشن فرمایید که « از کجا منشاء» یعنی چه؟ یعنی از چه منبعی به دست می آیند؟ یا روش تحیقیق آنها چیست؟ و … . همچنین مقصودتان را از مدرک مستدل بیان فرمایید.
۲ـ اجمالاً عرض می شود که از نظر علمای دین ، منبع اصلی معارف دینی عبارتند از: کتاب (قرآن) ، سنّت (احادیث منقول از معصوم) و عقل منطقی.
امّا روشهای شناخت دین اسلام عبارتند از: روش برهانی ، روش تحلیل متون دینی و تفسیر متن به متن و روش شهود ضابطه مند.

نگارنده مطلب : احد ایمانی

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
No votes yet.
Please wait...
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x