سرخط خبرها

اگرغم وجودی نیست و ازفقدان شادی ناشی میشود چراخداوند هنگامی که جنود عقل را آفریدند در روایت آمده است جنود جهل را نیز آفریدند همچنین در قرآن می فرماید “خلق الموت و الحیاه” ؟

پرسش:
اگرغم وجودی نیست و ازفقدان شادی ناشی میشود چراخداوند هنگامی که جنود عقل را آفریدند در روایت آمده است جنود جهل را نیز آفریدند همچنین در قرآن می فرماید خلق الموت و الحیاه؟ مربوط به سوال علت آفرینش.

پاسخ:
امر عدمی را عدم خلط نفرمایید. عدم در مقابل وجود است؛ لذا اساساً نمی تواند هیچ گوونه تحقّقی داشته باشد؛ عدم محض حتّی در ذهن هم نمی تواند باشد؛ چون اگر در ذهن باشد، وجود ذهنی خواهد داشت. لذا تعبیر «عدم محض» مثل تعبیر «دایره ی چهار ضلعی» است.
امّا امر عدمی در مقابل وجود نیست؛ بلکه به معنی وجود ضعیف می باشد. وجود ضعیف از آن حیث که وجود است، خیر می باشد امّا با نظر به ضعفش که امر عدمی است، شرّ خواهد بود.
جهل کلّ، وجودی است ضعیف که به سبب ضعفش شرّ می باشد؛ و جنودی دارد از سنخ خودش.
امّا موت.
مراد از موت چیست؟ اگر مراد از موت، همین انتقال از دنیا به برزخ یا انتقال از برزخ به آخرت است، امر عدمی نخواهد بود. چون انتقال، از سنخ وجود است. اینکه موت را عدم حیات معنی می کنند، درست نیست. چون در منطق دین، مرگ یعنی انتقال از علمی به عالم دیگر.
در قرآن کریم، موت در معانی مختالفی استعمال شده است؛ از جمله آنکه از حیات ضعیف نسبت حیات قوی، تعبیر موت شده است. مثلاً از کفّار تعبیر به میت شده است؛ چون حیات کفّار، حیات حیوانی است. همچنین از وجود رابط (وجود غیر استلالی) تعبیر به میت شده است. لذا به رسول خدا(ص) فرمود: « إِنَّکَ مَیتٌ وَ إِنَّهُمْ مَیتُونَ ــ تو مرده هستی و آنها هم مرده هستند.» دقّت فرمایید! نگفت: تو می میری و آنها هم می میرند. «تو مرده هستی و آنها هم مرده هستند» یعنی « یا أَیهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِی الْحَمیدُ.» یعنی شما وجود فقیر هستند؛ فقیر الذات هستید؛ وجود رابط هستید؛ عین الرّبط هستید؛ عین الفقر هستید؛ وجود تعلّقی دارید.
براین اساس، وجودات ضعیف، دو جنبه دارند؛ حیث وجودی آنها ـ که خیر است ـ مخلوق خداست؛ امّا حیثت ضعف و نداری آنها ـ که شرّ است ـ امر عدمی بوده خالق ندارد.
نگارنده مطلب : احد ایمانی

Print Friendly, PDF & Email
5 1 vote
Article Rating
No votes yet.
Please wait...
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x