سرخط خبرها

ولایت فقیه ، ولایت تکوینی دارد یا ولایت تشریعی ؟

پرسش:
آیا ولی فقیه صاحب ولایت تشریعی است؟ ولایت تکوینی و تشریعی یعنی چه؟
پاسخ:
۱ـ توجّه داشته باشیم که منظور از ولایت در بحث ولایت فقیه ، ولایت حکومت و ولایت در اجرای احکام اسلامی است نه ولایت تکوینی یا ولایت تشریعی به معنای بیان قطعی و معصومانه ی احکام الهی. یعنی بحث سر این است که آیا فقیه در عرصه ی حکومت و اجرای احکام حکومتی اسلام ، تمام اختیارات حکومتی امام معصوم را دارا می باشد یا نه؟ لذا لازم نیست که ولیّ فقیه ، ولایت تکوینی امام معصوم و علم لدنّی و علم غیب او را هم داشته باشد. لذا هیچکدام از طرفداران ولایت مطلقه ی فقیه ، ولیّ فقیه را معصوم یا دارای علم غیب یا دارای ولایت تکوینی یا دارای ولایت تشریعی به معنای بیان معصومانه ی احکام نمی دانند. البته در مقام واقع ممکن است مصداق ولیّ فقیه دارای درجاتی از ولایت تکوینی یا علم لدنّی نیز باشد ؛ امّا این امر ربطی به ولیّ فقیه بودن او ندارد.
قرآن کریم و نبیّ مکرّم اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) ، احکام حکومتی خداوند متعال را بیان داشته اند و کار ولیّ فقیه ، اوّلاً استنباط این احکام از قرآن و سنّت ، ثانیاً تطبیق آن احکام با امور عینی خارجی ، و ثالثاً به اجرا در آوردن آنهاست. همان گونه که هر فقیهی احکام شخصی خود را از قرآن و سنّت استنباط نموده به آنها عمل می کند. تبعیّت ما از ولیّ فقیه نیز دقیقاً مثل تبعیّت ما از مرجع تقلیدمان می باشد ، با این تفاوت که تبعیّت ما از مرجع تقلید ، در احکام عادی است و تبعیّت ما از ولیّ فقیه ، در احکام حکومتی اسلام می باشد. لذا هر دو تبعیّت ، از سنخ تقلید غیر متخصّص از متخصّص در موضوع تخصّصش می باشد که واجب عقلی است. تقلید ما از پزشک در مصرف دارو و از مهندس در ساختن خانه و … نیز از همین قسم تقلیدها می باشند.
۲ـ ولایت تکوینی یعنی قدرت تصرّف معنوی داشتن در امور عالم خلقت. مثلاً معجزات انبیاء که نوعی تصرّف در امور عالم خلقت است ، به واسطه ی ولایت تکوینی آن بزرگواران می باشد ؛ یا علم غیب ، از ظهورات این نوع ولایت است. حقیقت ولایت تکوینی ، مظهریّت برای اسماء الهی می باشد.
امّا ولایت تشریعی را چندین معناست.
گاه مراد از آن ، بالذّات حقّ قانونگذاری داشتن است. ولایت تشریعی به این معنا فقط مختصّ خداوند متعال می باشد. گاه نیز مراد از آن ، دریافت وحی تشریعی می باشد ، که اختصاص به انبیاء (ع) دارد. معنی سوّم آن ، بیان قطعی و معصومانه ی احکام و معارف الهی می باشد که اختصاص به انبیاء و ائمه (ع) دارد. معنی چهارم آن نیز ولایت در اجرای احکام اجتماعی دین می باشد که این ولایت ، در درجه نخست ، برای معصوم و در زمان غیبت معصوم ، برای ولیّ فقیه می باشد.
نگارنده مطلب : احد ایمانی

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x