سرخط خبرها

آیا حضرت موسی (ع) به علم شیمی واقف بوده اند که دست نورانی ایشان بواسطه این علم بوده است ؟

پرسش:
با سلام برخی می گویند چون حضرت موسی به علم شیمی واقف بوده اند ید بیضا ایشان نیز بواسطه این علم بوده چند مواد شیمیایی ترکیب میکردند دست را در آن (گریبان که آن مواد آنجا بود) مبردند و این مواد نور میداده، آیا صحیح است؟

پاسخ:
۱ـ قانون علّیت، قانونی است عمومی. لذا معجزه نیز یقیناً امری است دارای علّت؛ لکن علّت آن امری طبیعی نیست؛ بلکه علّتی فرا طبیعی دارد. ید بیضاء نیز معجزه بوده و مستند به علّتی فراطبیعی است نه طبیعی.
۲ـ اگر حضرت موسی( ع) تنها یک معجزه داشت، آن هم همین ید بیضاء، آنگاه کسانی می توانستند با این اراجیف اذهان را مخدوش سازند. امّا معجزات آن حضرت فراوان است. بافندگان این گونه اراجیف، تبدیل شدن عصا به مادر بزرگ یا شکافته شدن دریا با زدن عصا در آن، یا خون شدن آب به سبب زدن عصا بر آن، یا جوشیدن چشمه از سنگ با زدن عصا بر سنگ، معلّق نگه داشتن کوه بر بالای سر یک شهر، زنده نمودن تعدادی از افراد صاعقه زده و امثال آن را چه می کنند؟! لابد می خواهند اینها را هم به علم شیمی و فیزیک نسبت بدهند. کدام عاقلی می پذیرد که زنده نمودن افرادی سوخته شده با صاعقه به وسیله ی علم شیمی ممکن است؟ آن هم در حدود سه هزار سال قبل. کدام قدرت فیزیکی است که بتواند دریای سرخ را از وسط به دو نیم کند به نحوی که دو طرف ستونی از آب باشد بدون هیچ دیواری و مردمی از میان دو دیوار آب عبور نمایند؟! حتّی با علم امروز و ابزرهای امروزی نیز چنین کاری ناممکن است کجا رسد کسی کلّ لین کار را فقط با یک اشاره ی عصا انجام دهد. امروز کاوشها در قعر دریای سرخ نشان داده که در زیر این دریا آثاری از ارابه های جنگی و سلاحهای زمان فرعونها وجود دارند. لذا در اینکه لشکری در این دریا غرق شده اند، شکّی نیست.
۳ـ امّا در خصوص ید بیضاء. اگر با علم شیمی چنین چیزی ممکن است، بسم الله. این گوی و این میدان؛ مدّعیان، یک چشمه نشان دهند تا باور کنیم؛ یعنی با مدد گرفتن از علم شیمی، آن هم در وسط روز روشن، دست خود را در گریبان فرو برند و بیرون آورند در حالی که درخشنده است؛ و دوباره در گریبان فرو برند و بیرون آورند در حالی که حالت عادی دارد؛ ضمناً دستشان نیز آسیب ندیده باشد. در آیه ی شریفه آمده که آن حضرت دست خود را در گریبان خود فرو می کرد و چون بر می آورد درخشان بود بی آنکه دستش آسیبی دیده باشد؛ و چون دوباره در گریبان می کرد، دست به حالت عادی بر می گشت. حال اگر کسی مدّعی است که با علم شیمی چنین کاری ممکن است بسم الله؛ اقدام کند.
بلی موادّی هستند که در شب درخشش دارند، امّا در روز درخشش ندارند. همچنین موادّی هستند که در روز هم درخشش دارند امّا نه روی دست آدمی؛ بلکه در محفظه هایی خاصّ. چون اگر با بدن اصابت نمایند موجب آسیبهای جدّی به بدن می شوند.
از اینها گذشته، تهیه ی چنین موادّی هم علم بسیار بالایی را طلب می کند؛ هم تکنولوژی بالایی را. لذا اگر کسی توانسته است با علم سه هزار سال قبل و با امکانات و تکنولوژی آن زمان، چنین مادّه ی شیمیایی را تولید نماید، یقیناً معجزه کرده است. همان گونه که اگر کسی در زمان ما و با همین علم و تکنولوژی روز، بتواند در عرض یک روز به نزدیکترین ستاره ی بعد از خورشید برسد، یقیناً معجزه نموده است؛ چون نور با آن سرعت شگفتش، چهار سال طول می کشد تا از آن ستاره به ما برسد.
نگارنده مطلب : احد ایمانی

Print Friendly, PDF & Email
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

دیدگاه ها