سرخط خبرها

ولایت تکوینی وولایت تشریعی چه فرقی باهم دارند؟

پرسش:
میخاستم بپرسم ولایت تکوینی وولایت تشریعی چه فرقی باهم دارند؟

پاسخ:
۱ـ ولایت تشریعی یعنی اینکه صاحب این ولایت، از طرف خدا، حقّ دارد که به بندگان خدا، امر و نهی کند؛ حالا یا به همه ی بندگان یا به برخی از آنها. رسول خدا(ص) و ائمه ی معصوم، حقّ امر و نهی به همگان را داشتند. ولی فقیه، نیز به اذن عامّ، چنین حقّی را دارد؛ لکن فرقی هست بین امر و نهی نبی و امام با ولی فقیه. از امر و نهی معصوم، احکام شریعت استنباط می شود، امّا از امر و نهی ولی فقیه، احکام شریعت استنباط نمی شود، بلکه او از امر و نهی خدا و معصوم، احکام شریعت را استنباط نموده آنها را بر مصادیق بیرونی تطبیق می دهد. لذا امر و نهی او، در واقع امر و نهی خدا و معصوم است، که بر موارد بیرونی تطبیق یافته است. دیگر افراد نیز در محدوده های کوچکتری این حقّ را دارند، مثلاً پدر بر فرزندش ولایت تشریعی دارد؛ البته در برخی امورش، مثلاً دختر برای ازدواج باید اذن پدر را داشته باشد، یا اگر والدین، به فرزندشان امر و نهی کردند، باید آن امر و نهی را اطاعت کند، مگر آنکه خلاف حکم خدا یا رسول یا امام یا ولی فقیه باشد.
اصل ولایت تشریعی، برای خداست، آنگاه خدا، به معصوم و ولی فقیه و والدین و … نیز این حقّ را به درجات و کیفیتهای مختلف، داده است.

۲ـ ولایت تکوینی یعنی آنکه شخص دارای این ولایت، به اذن خدا، قدرت تصرّف در امور تکوینی را دارد، یعنی می تواند در مخلوقات خدا دخل و تصرّف بکند؛ مثلاً می تواند معجزه بکند یا کرامت نشان دهد. مثلاً عصا را اژدها می کند، یا به فرمان او، دریا شکافته می شود، یا به فرمان او، مرده زنده می شود، یا … . این ولایت، اصلش برای خداست که به برخی بندگانش هم اعطاء کرده است؛ البته در مراتب مختلف. عالی ترین مرتبه اش برای چهارده معصوم است؛ درجه ی بعدی برای معصومین دیگر است. درجه ی بعدی برای اولیایی است که به عصمت اکتسابی رسیده اند؛ و … . لذا این ولایت، اختصاص به معصوم ندارد، مثلاً آیه الله نخودکی ـ رحمه الله علیه ـ بیماران را بدون دارو شفا می دادند، یا طی الارض داشتند. آیه الله سید علی قاضی، اگر به حیوانی امر می کردند که بمیر! در جا می مرد. ایشان از قلبها نیز خبر می دادند. همچنین فردی لا ابالی به نام قاسم را با نظر ولایی خودشان یک شبه به درجات بالای عرفانی رساندند. آیه الله بهاء الدینی فرموده اند: امام خمینی(ره) نیز ولایت تکوینی داشتند، لذا وقتی امر می نمودند که جوانها به جبهه بروند، صرفاً امر ظاهری نبود، بلکه در قلبها تصرّف می نمودند و جوانها را عاشق جهاد و شهادت می کردند. البته توجّه شود که صاحبان ولایت تکوینی، بی اذن خدا، از ولایت خود استفاده نمی کنند.

نگارنده مطلب : احد ایمانی

Print Friendly, PDF & Email
No votes yet.
Please wait...

دیدگاه ها