سرخط خبرها

آیا خداوند درقرآن به داشتن بعد مادی در بهشت اخروی اشاره کرده است ؟ آیابهشت و جهنم اکنون وجود دارد؟

پرسش:
خداوند درقرآن به داشتن بعد مادی در بهشت اخروی اشاره کرده است_ازطرفی در روایات آمده است که بهشت وجهنم اکنون وجود دارد،همجنین بدن مادی نیاز به مکان مادی دارد _ آیابهشت و جهنم اکنون وجوددارد؟
پاسخ:
در هیچ جای قرآن از بهشت و جهنّم مادّی صحبت نشده است. جسم را با مادّه خلط نفرمایید. بهشت و جهنّم، جسمانی هستند ولی مادّی نیستند، همان گونه که صور ذهنی ما جسمانی هستند ولی مادّی نیستند؛ و همینطور هستند آن موجوداتی که در خواب می بینیم.
بهشت و جهنّم کجایند؟
بهشت و جهنّم مراتبی دارند ؛ مراتبی از آن در عالم برزخ یا ملکوت است ؛ و مرتبه ی بالاترش در عالم آخرت یا جبروت. امّا برزخ نه در بیرون عالم مادّه است نه در درون آن ؛ بلکه باطن آن است. کما اینکه آخرت نیز باطن عالم برزخ می باشد. برای تقریب به ذهن مثالی می زنیم. اگر شما سیبی را در ذهنتان تصوّر نمایید ، آن سیب نسبت به دیوار مقابل شما کجاست و در چند متری آن است؟ می بینید که نمی توان اندازه گرفت. شما چگونه می توانید یک سر متر را روی آن سیب ذهنی و سر دیگرش را روی دیوار بگذارید؟ ضمناً توجّه شود که ذهن ، همان مغز نیست ؛ چون اگر ذهن همان مغز باشد پس موقع تصوّر یک کوه، مغز ما باید بترکد یا موقع تصوّر آتش مغز ما باید آتش بگیرد. ذهن در حقیقت جنبه ی برزخی خود ماست.
مکان، یک امر نسبی و قیاسی است؛ یعنی وقتی دو شیء مادّی را باهم مقایسه نماییم، مکان مادّی معنی پیدا می کند؛ همچنین وقتی دو شیء ذهنی را با هم مقایسه نماییم، آن دو نیز مکان ذهنی پیدا می کنند؛ امّا موجود ذهنی را با موجود بیرون از ذهن نمی توان سنجید تا مکان معنی یابد. به همین نحو نمی توان موجود برزخی را با موجود مادّی سنجید. لذا عالم برزخ نسبت به عالم مادّه، مکان ندارد ؛ امّا موجودات برزخی نسبت به یکدیگر مکان دارند. همچنین موجودات مادّی نسبت به هم مکان دارند ؛ امّا کلّ عالم مادّه ، مکان ندارد؛ چون چیزی نیست تا با آن سنجیده شود.
مکان را در اصطلاح ریاضی، مختصّات شیء گویند؛ و آن را در یک دستگاه محور مختصّات نشان می دهند. و می دانید که برای بیان مکان هندسی یک شیء همواره باید یک مبداء مختصّات وجود داشته باشد. حال اگر کلّ عالم مادّه را یکجا لحاظ کنیم، و بخواهیم مکانش را مشخّص کنیم، نمی توانیم؛ چون مبداء مختصّات نداریم تا از قیاس جهان به آن مبداء مختصّات، مکان جهان را مشخّص کنیم. بنا بر این، خود عالم مادّه نیز مکان ندارد؛ یعنی جهان مادّی، نه در سمت راست چیزی است نه در سمت چپ چیزی است، نه در بالای چیزی است نه در پایین چیزی. در حالی که راست و چپ و بالا و پایین، از مکان، قابل جدا شدن نیستند. پس خود جهان مادّی، مکان ندارد ولی موجودات داخل جهان، در قیاس با همدیگر، مکان دارند؛ یعنی مثلاً فلان درخت، نسبت به زمین، در سمت بالاست و نسبت به آسمان، در سمت پایین است. نسبت به فلان ساختمان در طرف شرق است و نسبت به ساختمان دیگر در طرف غرب است و … .

نگارنده مطلب : احد ایمانی

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Rating: 4.0/5. From 5 votes.
Please wait...
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x