سرخط خبرها

نفس و روح افراد دو جنسه (از منظر فلسفه) چگونه است و چیست؟

پرسش:

نفس و روحی افراد دو جنسه (از منظر فلسفه) چگونه است و چیست؟(نفس آنها که هم زن و هم مرد نیست و احتمالا مشکل در بستر مادی بروز(بدن مادی) باید باشد،صحیح است؟)و مسئله بغرنج تر اینکه اینها وقتی یک جنسیت را اتخاذ کرده و زن یا مرد می شوند،چگونه باید بفهمند روح و نفسشان زن است یا مرد تا جنیست بدن مادی را مطابق آن تنظیم کنند؟

پاسخ:
۱ـ دو جنسی حقیقی کمیاب است، و شاید اصلاً وجود نداشته باشد. در اغلب افراد دو جنسی و شاید در همه ی آنها، یکی از جنسیتها غالب است و دیگری مغلوب می باشد.
۲ـ روح، به معنی حقیقی کلمه، نه مذکّر است و نه مؤنّث. امّا نفس که مادون روح و مادون عقل می باشد، مذکّر و مؤنّث دارد؛ و تذکیر و تأنیث بدن، تابع تذکیر و تأنیث نفس می باشد. هر چه نفس، مرد تر باشد، بدن نیز آثار مردانه ی قویتری را ظهور می دهد و بالعکس. لذا تذکیر و تأنیث نفس، حالت تشکیکی دارد؛ یعنی ذو مراتب است. لذا برخی ها مردتر از برخی دیگرند، یعنی آثار مردانه در آنها شدیدتر است؛ کما اینکه برخی ها زنتر از برخی دیگرند؛ یعنی آثار زنانه در آنها ظهور شدیدتری دارد. بر این اساس، می توان گفت که در افراد دو جنسی، در خود نفس، یک نحوه اختلاط جنسیت است که آثار این دو جنسی بودن نفس، در بدن نیز ظهور می کند.البته در فلسفه ی مشاء، این گونه حالات را به مادّه ی قابل نسبت می دهند، لکن این مبنا، بسی سست است و عند التحقیق، سر از تناقضات متعدّدی در می آورد. لذا برخی از فلاسفه ی معاصر، از اساس منکر وجود مادّه ی فلسفی شده اند.
۳ـ تنظیم بدن مطابق با روح یا نفس، یعنی چه؟ اگر منظورتان حذف اعضای مربوط به یکی از جنسهاست، این کار، تنظیم بدن نیست، بلکه چیزی است مثل دستکاری بینی یا دیگر اعضای فرد؛ یعنی نوعی جراحی زیبایی است.
امّا از کجا می توان فهمید که فرد، در حقیقت کدام جنس است؟
در اغلب موارد، جنسیت غالب شخص، معلوم می باشد و عضو زائد، معیوب است. امّا در نوعی از دو جنسی که در علم فقه آن را خنثای مشکله گویند، تشخیص جنسیت حقیقی فرد کار دشواری است. البته در عصر حاضر، با معاینات دقیق پزشکی و با عکس رادیولوژی یا با بررسی فاکتورهای ژنتیکی می توان متوجّه شد که کدام جنسیت، غالب است. لذا بعد از این بررسی های علمی، می توان جنسیت مغلوب را حذف نمود. امّا اگر در موردی ـ به فرض ـ معلوم شد که هیچکدام از جنسیتها غالب نیستند، در آن صورت، فرد دو جنسی، هم مرد است هم زن. در این حالت، می توان با جرّاحی، اعضای مربوط به یکی از جنسیتها را برداشت. اگر چنین موردی واقعاً پیدا شود ـ که بعید به نظر می رسد وجود داشته باشد ـ از نظر فقهی، باید جمع کند بین احکام مرد و زن، مثلاً باید حجاب را مراعات کند و نماز صبح و مغرب و عشاء را حتماً به جهر بخواند. البته در برخی موارد مثل بحث ازدواج، باید فقها حکم چنین موردی را استنباط کنند. بعید نیست که در چنین موردی، مخیر باشد بین یکی از دو جانب، و با انتخاب یک جانب، جانب دیگر برایش حرام شود. مثلاً اگر انتخاب نمود که شوهر باشد، دیگر حقّ نخواهد داشت به عنوان زن(همسر) ایفاء نقش کند، و اگر زن (همسر) بودن را انتخاب نمود دیگر نمی تواند به عنوان شوهر، ایفاء نقش کند.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Rating: 4.0/5. From 6 votes.
Please wait...
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
محمداحمدی کشکولی،فرهنگی
1 روز پیش

یقینا انسانهای دوجنسه نشانه ها وآیاتی واضح وروشن از،~~~ظرافت ودقت خداونددرآفرینش انسان است. ~~~وبرای هراهل تفکری بسیارقابل تامل واندیشه است..
وفقط میتوان گفت”
فتبارک الله احسن الخالقین

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x