سرخط خبرها

وضعیت برزخی و اخروی کودکان و نوزادان و جنین های مرده چگونه می باشد ؟

پرسش:
بچه های کوچکی که از دنیا می روند در قیامت چگونه محشور می شوند؟ آیا در برزخ جایی برای رشد آنها است؟ آیا بچه هایی که قبل از دمیدن روح یا بعد از آن سقط می شوند یا به طور عمد و غیر عمد در برزخ و قیامت حال آنها چگونه است؟
پاسخ:
ـ بعد از مرگ، رشد به معنی تکامل با عمل اختیاری ممکن نیست. امّا رشد قهری و غیر اختیاری وجود دارد؛ مثل رشد بدن و بخشی از رشد هوشی و عقلی انسان در دنیا که با بالا رفتن سنّ و بدون اختیار خود انسان است؛ و عواملی خارج از اختیار نیز در شدّت و ضعف این رشد مؤثّرند. البته تأثیرات اختیاری نیز می توانیم روی این رشدهای قهری داشته باشیم. در برزخ و آخرت نیز نوعی رشد قهری برای نفوس انسانی وجود دارد؛ که گاه با عواملی بیرونی نیز شدیدتر یا ضعیفتر می شوند؛ مثلاً خیرات دیگران در حقّ مرده، رشد برزخی او را تشدید می کند؛ یا با فضل الهی، شخص به درجاتی از رشد برزخی نائل می شود. یا برخی اموات که نفوس قویه دارند روی افراد برزخی دیگر تأثیرات رشد آور می گذارند. لذا در برخی روایات آمده که کودکان نابالغ مومنان که از دنیا رفته اند به حضرت ابراهیم(ع) سپرده می شوند تا با عنایات آن حضرت، رشدی شدیدتر داشته باشند. چرا که حضرت ابراهیم(ع) طبق بیان قرآن کریم، پدر اهل ایمان است.
ـ از حیث بدنی، بدن اهل برزخ و آخرت، به انشاء نفس خود آنهاست؛ یعنی خودشان شکل بدن خود را تعیین می کنند؛ البته نه به هر صورتی؛ بلکه بسته به اعتقادات و اعمال دنیایی شان. لذا در روایت آمده که همه ی اهل بهشت، بدنهایی مثل بدن یک شخص جوان و زیباتر از حورالعین خواهند داشت؛ چه موقع مرگ کودک بوده باشند و چه پیر و فرتوت. ابدان اهل جهنّم نیز متناسب با اعمالشان به صورتهای گوناگون حیوانی و شیطانی خواهد بود. چون آنها زندگی انسانی نکرده اند تا توان انشاء صورت انسان را داشته باشند.
ـ امّا در مورد جنینی که روح در او دمیده نشده.
آنچه روح در آن دمیده نشده، مجازاً انسان گفته می شود؛ ولی حقیقتاً انسان نیست؛ مگر به صورت بالقوّه؛ همان گونه که تخم مرغ جوجه نیست؛ مگر بالقوّه. لذا جنین قبل از دمیده شدن روح، هنوز وارد حیطه ی انسانی نشده که بخواهد حساب و کتاب هم داشته باشد. در این دوره، او فقط حیات نباتی(گیاهی) دارد. امّا از آنجا که حتّی نباتات هم در برزخ، از نوعی تکامل قهری برخوردار خواهند بود، باز بعید نیست که آنها نیز تحت تربیت حضرت ابراهیم(ع) قرار گرفته رشدی ویژه یابند؛ و ملحق به انسانها شوند.
امّا بعد از دمیده شدن روح، او در حکم انسان است؛ و در حدّ خود در عالم آخرت بهره خواهد داشت؛ چه در داخل شکم از دنیا رفته باشد، چه در حال تولّد و چه بعد از آن. و البته روشن است که هر چه دیرتر از دنیا رود، در برزخ و آخرت، در مراتب بالاتری از وجود خواهد بود. البته دقّت شود که در مرتبه ی بالا بودن، لزوماً به معنی بهشتی بودن نیست. آنچه شخص را بهشتی یا جهنّمی می کند، رتبه ی وجودی او نیست؛ بلکه این است که آیا در آن رتبه، پشت به مبداء وجود کرده بود یا رو به مبداء وجود. لذا چه بسا رتبه ی وجودی برخی از اهل جهنّم از رتبه ی وجودی برخی از اهل بهشت بالاتر است. و البته هر چه رتبه ی وجودی بالا باشد، به همان اندازه لذّت و عذاب نیز شدیدتر خواهد بود.
خلاصه آنکه:
طبق روایات اهل بیت (ع) کودکان و عقب مانده های ذهنی ـ که در حکم کودکان هستند ـ از نوعی رشد قهری برخوردار خواهند بود؛ امّا نه رشدی که ربطی به بهشتی و جهنّمی بودن شخص پیدا کند. آنگاه امر آنها به عدل خدا واگذار می شود؛ یعنی خداوند متعال با علم دقیق و نافذ خود می داند که هر کدام آنها در دنیا چه اندازه فهم داشتند؛ و چه اندازه خوب و بد را می فهمیده اند. لذا اعمال آنها نیز بر اساس همان میزان فهمشان مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ کما اینکه طبق روایات اهل بیت (ع) حتّی حیوانات نیز به اندازه ی فهم و شعورشان حساب و کتاب ویژه ی خود را خواهند داشت. پس همان گونه که گروهی از حیوانات بهشت و جهنّم مخصوص به خود را خواهند داشت ؛ کودکان و عقب مانده های فکری و عقلی نیز حساب و کتاب و بهشت و جهنّم ویژه ی خود را دارا خواهند بود. کما اینکه جنّها نیز بر اساس ساختار وجودی خودشان حساب و کتاب و بهشت و جهنّم خواهند داشت. بلکه اساساً باید دانست که بهشت و جهنّم به اندازه ی مراتب واردین به آنها مراتب دارند و هر گروهی به بهشت و جهنّم متناسب با خودش وارد می شود.

Print Friendly, PDF & Email
4 1 vote
Article Rating
Rating: 2.8/5. From 8 votes.
Please wait...
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
ارش
2 سال ها پیش

بسیار کامل توضیح دادید

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x