سرخط خبرها

آیا جن ها ظاهر می شوند؟ به چه صورتی؟ در چه قالبی ؟

پرسش:

۱- جنها می توانند کسی را بترسانند و به اشکال ترسناک ظاهر شده و زندگی او را مختل کنند؟
۲- حیوانات جنها را می بینند؟
۳- جنها در حیوانات حلول می کنند و یا به شکل حیواناتی مانند گربه ظاهر می شوند؟
۴- برخی از بیماریهای روحی مانند توهم و مالیخولیا ممکن است توسط جنها ایجاد شود؟اگر آری سلاح مقابله با آنها چیست؟
۵- ریشه کابوسهای شبانه ممکن است جنها باشند؟
۶- ارواح خبیث ،عصبانی و یا سرگردان وجود دارد؟اگر آری می توانند در زندگی افراد دخالت کنند و مزاحم شوند؟
پاسخ:
۱ـ طبق روایات اجمالاً این امکان برای برخی جنّها وجود دارد که به نوعی وارد زندگی برخی انسانها ـ اغلب غیر مؤمنان ـ شده و در زندگی آنها اخلال ایجاد کنند؛ همان گونه که برخی انسانها مثل تسخیر کنندگان جنّ این امکان را دارند که در زندگی برخی جنّها ایجاد اخلال کنند. امّا نه از این سو و نه از آن سو، این کار به قدری آسان و پردامنه نیست که کسی از آن بترسد. احتمال اینکه یک جنّ مردم آزار بتواند در زندگی فرد خاصّی دخالت کند به مراتب پایینتر از این احتمال است که یک انسان قاتل شبانه بیاید و او را بکشد. شما ببینید چند نفر در سال کشته می شوند؟ از آن سو ببینید چند نفر در سال مورد آزار جنّها واقع می شوند؟ آمار قتلها صدها و بلکه هزاران برابر آزار جنّهاست؛ البته خیلی از موارد هم که به جنّها اسناد داده می شوند در واقع جنّها در آن موارد دخالت نداشته اند؛ لذا عملاً دخالت جنّها در امور انسانها بسیار بسیار بسیار بسیار اندک است. امّا چرا مردم جنّها را این اندازه جدّی گرفته اند؟ چون مردم عادتاً از امور مجهول بیشتر وحشت دارند. البته نقش فیلمها هم در این باره بسیاز زیاد است. بخصوص اشاره می کنم به چند فیلم در پیت وطنی مثل «اغما» و « او یک فرشته بود» که صد در صد ضد اسلامی بودند. چون در احادیث اهل بیت(ع) تصریح شده که شیاطین جنّی نمی توانند به شکل افراد مؤمن ظاهر شوند، در حالی که در سریال مزخرف اغما، شیطان به صورت فردی کاملاً مؤمن ظاهر شده بود.
جنّ ابداً نمی تواند به صورت نبی یا امام یا عالم دینی مورد اعتماد یا شیعه ی مورد اعتماد یا والدین شخص یا شوهر زن، یا امثال این صور در آید. چون طبق احکام شرع، اعتماد به این گونه افراد پسندیده است؛ بلکه در مواردی اطاعت از آنها واجب شرعی است. لذا محال است خدای متعال اجازه دهد جنّها به این صور در آیند. چون در آن صورت احکام شریعت زیر سوال می روند. جنّها اگر هم بر کسی ظاهر شوند به صورتی ظاهر می شوند که نه عقلاً اعتماد به آنها ممدوح باشد نه شرعاً. البته جنّی باید احمق باشد که از این راه بخواهد کسی را بفریبد. چون همان راه عمومی وسوسه ی ذهنی از هر راهی نافذتر است. شیاطین جنّی اگر به صورت انسانی ظاهر شوند، مثلاً می خواهند چه غلطی بکنند؟ نهایتش آن است که می شوند مثل یک شیطان انسی. بلکه توان اغواگری یک شیطان انسی به مراتب بیش از توان اغواگری یک شیطان ظاهر شده به صورت انسان است. چون وقتی جنّی به صورت انسان در می آید، توان خود را از دست می دهد. چرا که ظاهر شدن خلاف طبیعت اوست؛ و هر موجودی خلاف طبیعتش رفتار کند، توانش کاهش می یابد.
خلاصه آنکه:
اوّْلاً احتمال زیان رسانی جنّها بسیار بسیار پایین است.
ثانیاً در همان اندک مواردی هم که زیان می زنند، با همان حالت نامرئی زیان می زنند و اکثراً خودشان ظاهر نمی شوند؛ چون ظاهر شدن برایشان خرج دارد؛ یعنی هم توانشان پایین می آید هم این کار برایشان خطر دارد. لذا احتمال اینکه کسی در عمرش جنّی را مشاهده کند، حتّی یک در میلیون هم نیست. احتمالی که بها دادن به آن، دور از عقل سلیم است.
ثالثاً اکثر کسانی هم که مدّعی دیدار جنّها هستند، در واقع جنّی ندیده اند؛ بلکه یا توسّط دیگران دست انداخته شده اند؛ یا چیزی طبیعی را دیده و بنا به عوامل روانشناختی توهّم کرده اند که جنّی را دیده اند. البته برخی افراد هم که ادّعای مشاهده ی جنّها را کرده اند یا گهگاه جنّی می بینند، حتماً باید به یک روانشناس مراجعه کنند، چون به احتمال بسیار زیاد، مبتلا به اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی هستند. در این نوع بیماری روانی شخص توهّمان واقع نمون دارد؛ به نحوی که اصلاً شکّ نمی کند که آنچه دیده یا شنیده یا احساس نموده توهّم بوده است. برخی از اینها اموری غیر واقعی را می بینند مثل جنّ یا انسانهایی که وجود ندارند، یا روح یا موجودات فضایی یا … ؛ برخی نیز توهّم شنیداری دارند؛ یعنی صداهایی را می شنوند که دیگران نمی شنوند. برخی نیز توهّمات لمسی دارند؛ مثلاً خیال می کنند که کسی دستشان را گرفته است یا با بدنشان تماسّ دارد. حتّی برخی توهّم می کنند که موجودی در وجود آنها رخنه نموده و از درون آنها را کنترل می کند.

۲ـ اینکه برخی حیوانات جنّها را می بینند در نقلهای دینی هم آمده. افرادی هم که حقیقتاً آشنایی با تسخیر جنّ دارند اذعان نموده اند که برخی حیوانات قادر به دیدن جنّها هستند. لذا بر این اساس چه بسا بتوان با مطالعات علمی دستگاههایی برای قابل رؤیت کردن جنّها ساخت. چون چشم حیوانات طول موجهای مختلفی را مشاهده می کنند؛ که چشم ما قادر به مشاهده ی آنها نیست. مثلاً برخی حیوانات طیفهای مادون قرمز را هم می بینند یا برخی دیگر، طیفهای ماوراء بنفش را می بینند. از آنجا که مادّه ی اوّلیّه ی جنّها آتش است، لذا بعید نیست که بدن آنها نیز برخی تشعشعات خاصّ را از خود ساطع کند. البته برخی تشعشعات مثل تشعشعات مادون قرمز کوتاه موج (نزدیک به طول موج رنگ قرمز) را اکثر موجودات زنده از بدن خود ساطع می کنند. برخی موجودات مثل مارها نیز با استفاده از همین تشعشع شکار خود را می بینند. حتّی برخی حیوانات مثل خفّاشها و دولفینها از طریق امواج صوتی هم می توانند تصویر سازی کنند.
بنده شخصاً فردی را می شناسم که علم تسخیر جنّ می داند و جنّ را مشاهده نموده است. یکی از رفقای بنده می گفت با همین فرد سوار ماشین بودیم و اتومبیلی جلوتر از ما حرکت می کرد. این رفیق ما می گوید: آن فرد گفت: به گمانم اتومبیل جلویی ترمز دستی کامل نخوابانده است؛ چون می بینم که ترمزهای ماشین داغ شده اند. این رفیق ما می گوید به اتومبیل جلویی نزدیک شدیم و قضیّه را گفتیم، و متوجّه شدیم که حقیقتاً چنین بوده است.
بنده از این ماجرا نتیجه می گیریم که احتمالاً حیوانات یا افرادی که قادر به دیدن جنّها هستند، قدرت دیدن اشعه ی مادون قرمز را دارند. چون حرارت در واقع همان اشعه ی مادون قرمز کوتاه موج است. اگر این حدس علمی بنده درست باشد، پس قاعدتاً باید بتوان جنّها را یا گونه ای از جنّها را با دوربینهای مادون قرمز مشاهده نمود. البته خود همین فردی که ذکرش گذشت، می گفت که برای دیدن جنّها به مناطق خاصّی می رود؛ چون در شهرها به ندرت می توان آنها را دید.
توجّه شود که جنّهای مؤمن نیز وجود دارند؛ که از یک سو جنّهای کافر را از اطراف مؤمنان دور می کنند. و از سوی دیگر، به مؤمنان کمک می کنند. از برخی اولیاء گزارش شده که برخی جنّهای مؤمنان در حرمهای اهل بیت(ع) و مراکز مقدّس خدمت می کنند.

۳ـ این که جنّها توانایی ظاهر شدن در اشکال حیوانات را دارند، در روایات نیز آمده است. امّا معمولاً این کار را نمی کنند. چون وقتی جنّی ظاهر می شود، یعنی دارد برخلاف طبیعت خویش رفتار می کند؛ لذا در این حالت شدیداً آسیب پذیر می شود؛ مثل آن که انسانی بخواهد روی دستانش راه برود. این کار برای انسان ممکن است و با تمرین می توان این توانایی را کسب نمود؛ امّا در این حالت، توان شخص شدیداً پایین می آید و آسیب پذیر می شود؛ چرا که خلاف طبیعت خویش رفتار می کند. جنّها هم به هنگام ظاهر شدن توانشان کم و آسیب پذیر می شوند.
البته طبق گزارشات برخی افراد که با تسخیر جنّ آشنایی دارند، جنّها زیاد به شهرها نزدیک نمی شوند؛ چون دچار آسیب می شوند؛ بخصوص در عصر حاضر که وجود وسائل برقی و الکترونیکی برای آنها ایجاد مشکلات جدّی می کند. در روایات نیز آمده که جنّها اغلب در مناطق دور از انسان سکنی می گزینند.

۴ـ اینکه جنّها در بروز برخی بیماری های جسمی یا روانی به نحوی تأثیر دارند در روایات نیز آمده است. البته این گونه بیماری ها بسیار معدود می باشند. راهکار در امان ماندن از این تأثیر نیز در احادیث اهل بیت(ع) بیان شده، که بسیار مفصّل می باشند. برخی از این راهها در کتاب مفاتیح الجنان آمده اند. در برخی کتب هم که درباره ی جنّها نوشته شده اند، اشاراتی در این خصوص وجود دارد. البته در این گونه کتابها مطالب سستی هم در باب جنّها وجود دارد. عمده ترین راه در امان ماندن از شرّ جنّها، داشتن تقوا و آغاز هر کاری با بسم الله الرّحمن الرّحیم است؛ بخصوص هنگام آمیزش باید بسم الله الرّحمن الرّحیم تا شیاطین جنّی در نطفه تأثیر نگذارند.
البته توجّه شود که شناسایی منشاء طبیعی برای برخی بیماری ها دلیل نمی شود که تأثیر جنّها را انکار کنیم. چون تأثیر جنّها قابل جمع با علل طبیعی است. مثلاً امروزه برای بیماری وسواس عامل ژنتیکی شناخته شده، امّا وجود ژن وسواس در فردی دلیل نمی شود که او حتماً وسواسی شود؛ بلکه چه بسا شیاطین نیز با وسواس خود، فرد را در مسیری قرار می دهند که ژن وسواس در او فعّال بشود. لذا در روایات، شیطان از عوامل وسواس دانسته شده، و توصیه شده که اگر کسی برخلاف فرمان ابلیس رفتار نماید و در امور خود تابع شرع باشد، وسواسش درمان می شود.

۵ـ طبق احادیث، شیاطین جنّی می توانند موجب کابوس شوند و اموری را در خواب به اشخاص القاء کنند؛ امّا معمولاً آنها وقتی می توانند این کار را بکنند که عوامل زمینه ای فراهم باشند. این عوامل برخی روحی اند، مثل کم توجّهی به دین و لاقیدی و آلودگی به فسق و فجور و شرب خمر و عدم مراعات احکام نجاسات و نگه داشتن سگ در خانه و … و برخی جسمانی اند مثل غلبه ی مزاج سودایی. البته گاه غلبه ی صفرا هم موجب کابوس دیدن می شود. افرادی که شدیداً مزاجشان سودایی می شود، اغلب دچار ناهنجاری های گوناگون عصبی و روانی می شوند، که خوابهای پریشان از جمله ی آنهاست. عامل عمده ی غلبه ی سودا، یبوست و خوردن غذاهای سرد مزاج(اسیدی) و پر نمک است. یبوست (خشک بودن مدفوع یا چسبنده بودن مدفوع) موجب می شود که غذا به مدّت طولانی در روده ها بماند؛ و دچار عفونت شده سمّ تولید کند. این سموم دوباره از طریق روده ها جذب شده و وارد خون می شوند و در مغز و سلسله اعصاب تأثیرات شدیدی می گذارند که یکی از تبعات آن دیدن کابوس یا خوابهای پریشان است. افسردگی و احساس خستگی عمومی نیز از تبعات یبوست و مزاج سودایی است. لذا افرادی که زیاد کابوس می بینند باید یبوست خود را علاج کنند؛ و از خوردن غذاهای سر و خشک (غذاهایی که در بدن هم ایجاد اسیدوز می کنند هم سدیم بدن را بالا می برند) مثل ماهی، برنج سفید(برنج بدون سبوس)، نان سفید، غذاهایی که در آنها آرد به کار می رود، نان خمیر (نانی که خوب نپخته)، ماست، ترشی ها، خیارشور و دیگر شورها، تنقّلات شور، کنسروها و فست فودها و … اجتناب نمایند. دقّت شود که سبزیجات ، زیادش موجب یبوست و کمش درمان یبوست است. شربت خاکشیر هم برای درمان یبوست مناسب است.
درمان سودا خیلی زمانبر است؛ و شخص حتماً باید تحت نظر یک طبیب سنّتی باشد؛ بهتر است طبیب سنّتی، تخصّص در طبّ جدید هم داشته باشد. چون گاه عامل یبوست، که موجب غلبه ی سودا می شود، عوامل فیزیولوژیک یا برخی بیماری های دیگر مثل سرطان روده است. یبوست ظاهراً اختلال کم خطری است؛ ولی در واقع مادر بسیاری از بیماری های جسمی و روانی است.

۶ـ روح سرگردان در منطق اسلام جایی ندارد، و از افسانه های غربی است. در منطق اسلام، مردن همان و حساب و کتاب همان و بهشت و جهنّم برزخی همان. لذا کسی در برزخ به حال خود رها نمی شود تا بیاید دنیا گردی کند. بلی طبق روایات، اموات از دنیا دیدار می کنند، امّا کنترل شده و تحت نظارت ملائک. این دیدار برای بهشتیان نوعی رحمت است و برای غیر مؤمنان نوعی عذاب می باشد؛ چون به آنها فقط امور ناگوار را نشان می دهند؛ در حالی که مؤمنان فقط امور خوشایند را می بینند. در منطق اسلام، اموات غیر مؤمن حقّ دخالت در امور دنیا را ندارند؛ امّا اموات مؤمن گاه اذن پیدا می کنند که به مؤمنان زنده کمک کنند.

Print Friendly, PDF & Email
Rating: 4.1/5. From 14 votes.
Please wait...

2
دیدگاه ها

معرف

چرا می گید کسی جن رو نمی تونه ببینه؟ مگه پیامبران و ائمه و اولیا دین نمی دیدن؟ خود من جن رو چند بار دیدم ولی نه دیدن به معنی این که بشینیم صحبت کنیم یا چای و قند پهلو بخوریم .یه هاله ی سفید که به سرعت از کنارم رد شد یا یکی دوبار به چهره ی برادر و مادرم که البته بی آزار بود.من نه مشکل روانی دارم نه مخم معیوبه ولی هیچ وقت این رو نگید که کسی نمی تونه دیدارش کنه چون واقع بینانه نیست