سرخط خبرها

آیا حیوانات هم مورد وسوسه شیطان و شیاطین قرار می گیرند؟

پرسش:
سلام
آیا شیاطین حیوانات را هم گول میزنند؟آیا حیوانات هم نفس اماره دارند؟

پاسخ:
طبق آیات و احادیث شکّی در این نیست که حیوانات هم تکالیف مخصوص خود را دارند؛ و در آخرت حساب خواهند داشت. احادیث این مسأله به قدری زیادند که می توان گفت از حدّ تواتر گذشته اند.
همچنین طبق مشاهدات عینی و تحقیقات علمی شکّ نیست که حیوانات نسبت به همدیگر شیطنت می کنند و برخی از آنها برخی دیگر را فریب می دهند؛ هم نوعی، نوع دیگر را فریب می دهد هم افراد یک نوع همدیگر را فریب می دهند. لذا محرز است که بین حیوانات هم شیاطینی از نوع خودشان وجود دارند، همان گونه که بین ما انسانها، شیاطین انسی وجود دارند و بین جنّها نیز شیاطین جنّی وجود دارند. همچنین شکّ نیست که برخی انسانها حیوانات را وسوسه می کنند، مثلاً سگی را تحریک می کنند به حمله بر انسان بی گناهی، یا گرفتن حیوان بی گناهی یا خروسها را تحریک می کنند که با یکدیگر بجنگند و … . لذا می توان گفت که برخی انسانها هم نقش شیطنت را برای حیوانات دارند. امّا اینکه آیا شیاطین جنّی هم چنین کاری با حیوانات می کنند یا نه، مطلبی است که یا معصوم باید از آن خبر دهد، که ما چنین خبری را نیافتیم، یا باید افراد مرتبط با جنّها خبر دهند که آیا آنها حیوانات را هم وسوسه می کنند یا نه؟ البته فی نفسه امکانش وجود دارد، و بلکه از برخی قرائن می توان حدس زد که گاه حیوانات هم مورد وسوسه ی شیاطین جنّی قرار می گیرند. افرادی که با حیوانات زیاد سر و کار دارند یا داشته اند، مستحضر هستند که گاه حیوانی بر خلاف خلق و خوی عادی اش دست به کارهایی می زند که از او انتظار نیست؛ و حتّی دیده شده که برخی حیوانات بعد از بروز برخی رفتارها حالت ندامت و پشیمانی به خود گرفته اند. در چنین مواردی بعید نیست که دست شیاطین جنّی در کار باشد. شواهدی هم هست که گاه جنّها حیوانات را رم می دهند یا اذیت می کنند. همچنین در روایات آمده که برخی حیوانات مثل سگ و اولاغ، قادر به مشاهده ی شیاطین هستند. لذا در روایت آمده که هر گاه سگ و اولاغ بدون دلیل ظاهری صدا کردند، از شرّ شیاطین به خدا پناه ببرید، چون آن حیوانات چیزی می بینند که شما نمی بینید. از گفتار هدهد سلیمان(ع) نیز معلوم است که او شیطان را می شناسد و از وسوسه گری او آگاه است.

Print Friendly, PDF & Email
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

دیدگاه ها