سرخط خبرها

آیا روح می تواند در زمان سفر کند و آینده رو ببیند ؟

پرسش:
آیا صحیح است که روح می تواند در زمان سفر کند و آینده رو می داند. پس قیامت نیز در همین آینده است و او می تواند از زمان ان اطلاع یابد. پس ناگهانی بودن آن زیر سوال می رود. (چون مرگ اختیاری هم به همین امر می انجامد) و سوال دیگر اینکه از نظر فیزیک آینده موازی ما در حال حرکت است و ما پا جای پای آینده طی شده توسط خود در بعد دیگر می گذاریم. آیا این امر صحیح است؟ پس در عمل ما دیگر اعمال از پیش انجام شده را انجام می دهیم.

پاسخ:
۱ـ حرکت نمودن و سفر کردن برای روح، بی معنی است. حرکت از اوصاف موجود مادّی است. زمان نیز مقدار حرکت است. روح حقیقتی است فرامادّی و فرازمانی که گذشته و حال و آینده برای او یکسان است.

۲ـ فرد تا در دنیاست، روحش مشغول تدبیر بدن اوست؛ لذا توان آن را ندارد که کاملاً توجّه خود را از بدن بریده و به عالم فرازمانی توجّه کند. البته انسان می تواند با ریاضات خاصّی تا حدودی توجّهش را به عالم فرازمانی بیشتر کند؛ امّا این توجّه در حدّی نیست که شخص بتواند بر کلّ نظام مادّی احاطه ی وجودی یابد. مثلاً یک مرتاض یا عارف نهایتش می تواند تا چند ساعت بعد یا چند روز بعد یا چند ماه بعد یا چند سال بعد را ببیند. لذا اینها هیچگاه موفّق نمی شوند انتهای جهان مادّی را مشاهده کنند؛ کما اینکه نمی توانند ابتدای آن را هم ببینند.
در موت اختیاری نیز فرد حقیقتاً نمرده؛ بلکه همچنان بدن او زنده است؛ ولی علائم حیاتی اش کاهش یافته است.

۳ـ حتّی اغلب افراد بعد از مرگ نیز قادر نیستند ابتدا و انتهای جهان مادّی را ببینند. چون برای این کار باید از افق برتری به جهان نظاره کنند؛ و همه ی ارواح در آن افق برتر قرار ندارند؛ بلکه تنها اندکی انسانهای پاک به چنان مرتبه ای راه می یابند که بتوانند سراسر جهان را از افق برتر، مشاهده کنند.

۴ـ فرموده اید: « از نظر فیزیک آینده موازی ما در حال حرکت است و ما پا جای پای آینده طی شده توسط خود در بعد دیگر می گذاریم. آیا این امر صحیح است؟ »
چنین نظریه ای در فیزیک مطرح نیست. ظاهراً اشاره ی شما به بحث عوالم موازی است؛ که اگر منظورتان همین است، عرض می شود برداشت نادرستی از این نظریه دارید. البته این احتمال هم وجود دارد که اشاره ی شما به بحث قبض و بسط زمان در فیزیک نسبیتی باشد، که اگر منظورتان این باشد، باز برداشت شما بزرگوار، برداشت نادرستی است.
البته گفتنی است که فیزیک نسبیتی، صرفاً یک نظریه است نه یک قانون قطعی عقلی. اینها روزها این نظریه با کشف سرعت مافوق نور نوترینوها، با چالشهای جدّی نیز مواجه شده است.
امّا بحث عوالم موازی، حتّی در حدّ نظریه ی تجربی هم نیست؛ بلکه هنوز در حدّ یک فرضیه است؛ و تا کنون کسی نتوانسته آزمایشی برای تأیید تجربی آن ارائه دهد.

۵ـ انجام اعمال از پیش انجام شده، معنایش انکار اصل علّیت است. و با انکار اصل علّیت، تمام نظریات و فرضیات و قوانین، از ارزش ساقط می شوند. لذا منکر اصل علّیت، حتّی نمی تواند بر انکار خودش نیز دلیل بیاورد. چون در هر دلیلی، مقدّمات دلیل، علّت هستند برای نتیجه ی دلیل. پس منکر علّیت، برای اثبات ادّعای خودش، مجبور است از خود اصل علّیت استفاده کند.

Print Friendly, PDF & Email
Rating: 3.4/5. From 7 votes.
Please wait...

6
دیدگاه ها

اکبر همت

ایشان فرمودند که فیزیک نسبیتی صرفآ یک نظریه است!
به نظر دانشمندان هر نظریه که از تجربه مکرر موفق برون آید، به علم تبدیل میشود. نظریه نسبیت انشتین صرفآ یک نظریه نیست بلکه این نظریه بواسطه تجربیات مکرر موفقآنه به اثبات رسیده است.
نظریه نسبیت انشتین که در جهان فیزیک انقلاب برپا کرده است، چطور میتوان ادعا کرد که صرفاً یک نظریه است!

سروش

همه ی مطلب این سایت دروغ و انکاره.
تا کی میخواهید پنهان کنید. عالم موازی وجود داره و روح هم بعضی وقتا بصورت سریع و یکدفعه به آینده میره و انسان بعد متوجه میشه که انگار قبلا این مکان بوده.
مردم دیگه احمق نیستند الان علم سرشاره.

Hamraz

به نظر من که دنیاهای موازی،وجود دارن مطمئنم که هستن.و تا زمانی که من از این دنیا خلاص نشم دست بر نمیدارم
مطمئنم میتونم از این دنیا برم…

پیدا کردین راهشو