سرخط خبرها

چرا برخی موجودات شب زیست و برخی روز زیست می باشند ؟

پرسش:
بچه ها در مدرسه ازمن می پرسند خدا که شب وروز را آفریده ما به این روش عادت کردیم که شب بخوابیم وروز بیدار باشیم اگر همیشه شب بود ما فکر می کردیم همین است ما طبق عادت پیش می رویم هر چه می گویم قانع نمی شوند.چرا ؟

پاسخ:
خوب مشکل این حرف آنها چیست که شما بزرگوار می خواهید خلافش را ثابت کنید؟!
واقع مطلب هم همین است که آنها می گویند. اگر خداوند متعال چنان می کرد که همواره روز باشد، موجوداتی هم خلق می نمود که با همان وضع تناسب داشته باشند؛ کما اینکه اگر چنان می نمود که همواره شب باشد، موجوداتی هم خلق می نمود که همواره شب زی باشند. کما اینکه اکنون برخی از موجودات فقط شبها فعالیت دارند و روزها می خوابند؛ و برخی دیگر از موجودات هم روزها فعالیت می کنند و شبها می خوابند.
البته حرف این بچّه ها ایراد کوچکی دارد؛ این که می پندارند این شب زی بودن و روز زی بودن از روی عادت است؛ در حالی که این حالت برای موجودات، از روی عادت نیست بلکه ساختار وجودی آنها چنان آفرینش یافته که برخی در شب فعّالیت می کنند و برخی در روز. مثلاً خفّاش به گونه ای خلق شده که مناسب برای زندگی در تاریکی است؛ خفّاش عادت به زندگی در شب ندارد بلکه اساساً برای زندگی در شب طرّاحی شده است. البته برخی گونه های خفّاشها هم هستند که ساختار بدنی متفاوتی دارند و در روز فعالیت می کنند. بسیاری از حشرات و حیوانات شکاری هم روزها می خوابند و شبها فعالیت می کنند. حیوانات زیادی وجود دارند که تا به امروز حتّی دیده هم نشده اند؛ چون اینها فقط شبها از پناهگاه خود خارج می شوند؛ البته هر از گاهی یکی از آنها کشف می شود.
حتّی در برخی نقاط زمین، مثلاً در عمق اقیانوسها، همواره شب است؛ و نور خورشید به آن عمق نمی رسد. در این نقاط همواره تاریک، موجوداتی هم زندگی می کنند که هیچگاه نور خورشید را ندیده اند؛ و حتّی امکان آمدن به سطح اقیانوس را هم ندارند؛ چون بدنشان به گونه ای آفریده شده که فقط در همان فشار زیاد امکان زندگی دارند؛ لذا اگر از عمق آب بالاتر آورده شوند، به خاطر پایین بودن فشار در سطوح بالایی اقیانوس و بالا بودن فشار در درون بدن این ماهی ها، بدنشان منفجر می شود؛ همان گونه که اگر انسان بدون لباس فضایی یا سفینه وارد فضای اطراف جوّ شود، بدنش به صورت ناگهانی متلاشی می شود.
ضمناً گفتنی است که موجودات اعماق اقیانوسها، به خاطر نبود نور، خودشان دارای سیستم نوری هستند؛ یعنی بدنشان مثل کرمهای شب تاب نور می دهد. غذای این گونه موجودات نیز یا از راه شکار دیگر موجودات عمق اقیانوس تأمین می شد یا از لاشه ی حیوانات سطوح بالاتر اقیانوس، که به عمق اقیانوس سقوط می کنند، استفاده می نمایند.
یا در قطب ها، شب و روز کاملاً متفاوت است. در آنجا شش ماه شب است و شش ماه روز؛ و موجوداتی هم با همان وضع تناسب دارند. اسکیموها نیز خود با همان شرایط عادت داده اند.
یا موش کور و برخی دیگر از حیوانات زیر زمینی به گونه ای خلقت یافته که اکثراً در زیر زمین و در تاریکی زندگی کنند، و با نور میانه ای نداشته باشد. حتّی نوعی حشره وجود دارد که به صورت جمعیتی میلیونی هفت سال در زیر زمین زندگی می کنند و بعد از هفت سال، در هنگام شب از زیر زمین خارج می شوند و از درختی بالا می روند و روی درخت جفت گیری نموده تخم می گذارند. آنگاه همگی می میرند. بعد از مدّتی فرزندانشان از تخمها بیرون آمده و به زیر زمین می روند تا هفت سال دیگر بیرون آیند. و شگفت این است که دقیقاً بعد از زمان مشخصی همگی به سطح زمین باز می گردند.

Print Friendly, PDF & Email
No votes yet.
Please wait...

دیدگاه ها